Streda, 28. február 2024
Meniny má Zlatica | zajtra

Dôraz na prevenciu v prešovských školách

Na prešovských školách sa už dlhodobo pracuje na preventívnych opatreniach, ktorých cieľom je predchádzať nežiaducemu správaniu medzi žiakmi i v školských kolektívoch všeobecne. K tomu má napomôcť úzka spolupráca s organizáciami pôsobiacimi v regióne a odborníkmi a odborníčkami z praxe na spracovaní a uvedení „do života“ metodického usmernenia. Jeho účelom je na školách pokryť oblasť prevencie a riešenia problémov ako šikanovanie a kyberšikanovanie detí a žiakov v školách a školských zariadeniach.

Prevencia trestnoprávnej činnosti na školách je dlhodobým „projektom“, ktorý má pomôcť zabezpečovať bezpečné prostredie na školách, pozitívnu a priateľskú klímu a vytvárať priaznivú atmosféru, ktorá bude ruka v ruke s výchovno-vzdelávacím procesom rozvíjať prešovských školákov tak po vedomostnej, ako aj po osobnostnej stránke. Doba však ukazuje, že nežiaduce správanie na školách neraz tento zámer narúša, preto je viac ako aktuálne takému správaniu predchádzať a, v prípade výskytu, mať mechanizmy na ich riešenie.

Neoddeliteľnou súčasťou škôl a práce na tomto dlhodobom cieli sú školské podporné tímy, ale aj pedagógovia a odborní zamestnanci, ktorí v mnohých prípadoch vedia, ako nežiaducemu správaniu predchádzať, resp. rozpoznať a riešiť už počiatočné štádiá šikanovania. K tomu im bude „pomocníkom“ aj materiál, na ktorom aktuálne Oddelenie školstva, mládeže a školský úrad (OŠMaŠÚ) pracuje a na ktorom sa v rámci odbornej verejnosti podieľajú doc. PhDr. Denisa Šoltésová, PhD. , riaditeľka NO Trojlístok, doc. PhDr. Lenka Kvašňáková, PhD. z org. IPčko (KÁČKO), PhDr. Martina Kormošová, PhD. , koordinátorka ochrany detí pred násilím z ÚPSVaR a Mgr. Martin Jurica, koordinátor z Oddelenia koordinácie a programov prevencie kriminality MV SR.

„Zriaďovateľovi záleží na tejto oblasti, preto chce byť aktívny, ústretový a školám nápomocný. Je mimoriadne dôležité, aby táto metodika nezostala ´len´ na papieri, ale aby sa reálne dostala do prostredia našich škôl a bola praktickou pomôckou, ktorá zohľadňuje konkrétne problémy a atmosféru v našich prešovských školách, “ uviedla PaedDr. Jitka Semivanová, vedúca OŠMaŠÚ, ktorá zároveň aj informovala o osádzaní tzv. schránok dôvery a mechanizme ich prevádzky na školách. Schránky majú slúžiť na anonymné vhadzovanie podnetov žiakov i zamestnancov škôl, ktorými sa budú na útvare školstva zaoberať v spolupráci z odborníkmi z praxe a každý jeden podnet riešiť. Schránky budú zabezpečené a osádzané tak, aby sa každý cítil bezpečne, anonymne a mal k celému zámeru - dať si pomôcť - dôveru.

Dnešné stretnutie posunulo túto tému opäť o krok ďalej a je tzv. puzzle kockou do veľkej skladačky opatrení zameraných na prevenciu nežiadúceho správania a trestnoprávnej činnosti na školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prešov, ako sú vzdelávania pedagógov, besied a sedení so žiakmi, preventívnych programov a pod. Odborníci z praxe poďakovali zriaďovateľovi, keďže takýto prístup v porovnaní s inými mestami nebýva samozrejmosťou. Tejto téme sa venovali aj na prvej pracovnej porade s riaditeľmi škôl v tomto kalendárnom roku a veľmi ocenili túto snahu zo strany zriaďovateľa riešiť problém, ktorý je mimoriadne závažný, keďže aj pri relatívne malej intenzite šikanovania môže u obetí dochádzať k závažným psychickým traumám s dlhodobými následkami.

Interne sa na tvorbe metodiky podieľajú PaedDr. Jitka Semivanová, Mgr. Anna Mária Bakaľárová, PhDr. Veronika Kmetóny Gazdová, PhD. z OŠMaŠÚ, spolupráca zahŕňa školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prešov a ďalšie organizácie angažujúce sa v tejto oblasti.

Mohlo by Vás zaujímať
Fašiangové slávnosti sa vracajú do centra Prešova
Mesto Prešov a PKO Prešov chystajú fašiangové slávnosti, ktoré si tento rok môžete užiť naplno. Centrum mesta ožije už 9. februára 2024 (piatok) folklórnym fašiangovým sprievodom, ktorý vyvrcholí fašiangovou veselicou, inšpirovanou ľudovými tradíciami.
Do pešej zóny je vjazd autom bez povolenia zakázaný
Mesto Prešov upozorňuje vodičov motorových vozidiel na neoprávnené vjazdy do peších zón a do priestoru zóny s dopravným obmedzením.
Mesto Prešov upozorňuje na zákaz umiestňovania nelegálnych reklamných bannerov a plagátov
Mesto Prešov žiada fyzické a právnické osoby, ktoré bez povolenia umiestňujú rôzne typy reklamných pútačov na území mesta Prešov, aby ich bezodkladne odstránili. Za nelegálne umiestňovanie reklamných bannerov a plagátov na území mesta Prešov môže byť zodpovednej osobe uložená pokuta.
Mesto pozýva na verejné stretnutie k participatívnemu rozpočtu
Prešovská radnica rozbieha participatívny rozpočet. Verejnosť pozýva na prvé pracovné stretnutie, na ktorom odznejú najdôležitejšie informácie pre žiadateľov o podporu projektu.
O dotáciu pre kultúru, šport a sociálnu oblasť môžete požiadať do 1. marca 2024
Mesto Prešov zverejňuje výzvu na poskytnutie dotácií v oblasti kultúry, športu a v sociálnej oblasti. O dotáciu pre kultúru, šport a sociálnu oblasť môžete požiadať do 1. marca 2024 (vrátane).
O dotáciu pre kultúru, šport a sociálnu oblasť môžete požiadať do 1. marca 2024
Mesto Prešov zverejňuje výzvu na poskytnutie dotácií v oblasti kultúry, športu a v sociálnej oblasti. O dotáciu pre kultúru, šport a sociálnu oblasť môžete požiadať do 1. marca 2024 (vrátane).
Prešov má unikátnu aplikáciu pre väčšiu bezpečnosť občanov
Príslušníci Mestskej polície Prešov majú ako prví na Slovensku k dispozícii výnimočnú aplikáciu - portál Bezpečie, ktorý im umožní občanom ešte rýchlejšie pomôcť.
Inzercia
Reality: Dám do prenájmu
Reality: Dám do prenájmu
Kancelárske priestory

Prenajmeme kancelárske priestory na Plzenskej ulici č. 2 v Prešove. Výhodný nájom a internet v cene.

0905324336 | | cena: dohodou
Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním súborov cookies, ktoré slúžia na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti.
OK