Nedeľa, 16. jún 2024
Meniny má Blanka, Bianka | zajtra Adolf

Dôraz na prevenciu v prešovských školách

Na prešovských školách sa už dlhodobo pracuje na preventívnych opatreniach, ktorých cieľom je predchádzať nežiaducemu správaniu medzi žiakmi i v školských kolektívoch všeobecne. K tomu má napomôcť úzka spolupráca s organizáciami pôsobiacimi v regióne a odborníkmi a odborníčkami z praxe na spracovaní a uvedení „do života“ metodického usmernenia. Jeho účelom je na školách pokryť oblasť prevencie a riešenia problémov ako šikanovanie a kyberšikanovanie detí a žiakov v školách a školských zariadeniach.

Prevencia trestnoprávnej činnosti na školách je dlhodobým „projektom“, ktorý má pomôcť zabezpečovať bezpečné prostredie na školách, pozitívnu a priateľskú klímu a vytvárať priaznivú atmosféru, ktorá bude ruka v ruke s výchovno-vzdelávacím procesom rozvíjať prešovských školákov tak po vedomostnej, ako aj po osobnostnej stránke. Doba však ukazuje, že nežiaduce správanie na školách neraz tento zámer narúša, preto je viac ako aktuálne takému správaniu predchádzať a, v prípade výskytu, mať mechanizmy na ich riešenie.

Neoddeliteľnou súčasťou škôl a práce na tomto dlhodobom cieli sú školské podporné tímy, ale aj pedagógovia a odborní zamestnanci, ktorí v mnohých prípadoch vedia, ako nežiaducemu správaniu predchádzať, resp. rozpoznať a riešiť už počiatočné štádiá šikanovania. K tomu im bude „pomocníkom“ aj materiál, na ktorom aktuálne Oddelenie školstva, mládeže a školský úrad (OŠMaŠÚ) pracuje a na ktorom sa v rámci odbornej verejnosti podieľajú doc. PhDr. Denisa Šoltésová, PhD. , riaditeľka NO Trojlístok, doc. PhDr. Lenka Kvašňáková, PhD. z org. IPčko (KÁČKO), PhDr. Martina Kormošová, PhD. , koordinátorka ochrany detí pred násilím z ÚPSVaR a Mgr. Martin Jurica, koordinátor z Oddelenia koordinácie a programov prevencie kriminality MV SR.

„Zriaďovateľovi záleží na tejto oblasti, preto chce byť aktívny, ústretový a školám nápomocný. Je mimoriadne dôležité, aby táto metodika nezostala ´len´ na papieri, ale aby sa reálne dostala do prostredia našich škôl a bola praktickou pomôckou, ktorá zohľadňuje konkrétne problémy a atmosféru v našich prešovských školách, “ uviedla PaedDr. Jitka Semivanová, vedúca OŠMaŠÚ, ktorá zároveň aj informovala o osádzaní tzv. schránok dôvery a mechanizme ich prevádzky na školách. Schránky majú slúžiť na anonymné vhadzovanie podnetov žiakov i zamestnancov škôl, ktorými sa budú na útvare školstva zaoberať v spolupráci z odborníkmi z praxe a každý jeden podnet riešiť. Schránky budú zabezpečené a osádzané tak, aby sa každý cítil bezpečne, anonymne a mal k celému zámeru - dať si pomôcť - dôveru.

Dnešné stretnutie posunulo túto tému opäť o krok ďalej a je tzv. puzzle kockou do veľkej skladačky opatrení zameraných na prevenciu nežiadúceho správania a trestnoprávnej činnosti na školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prešov, ako sú vzdelávania pedagógov, besied a sedení so žiakmi, preventívnych programov a pod. Odborníci z praxe poďakovali zriaďovateľovi, keďže takýto prístup v porovnaní s inými mestami nebýva samozrejmosťou. Tejto téme sa venovali aj na prvej pracovnej porade s riaditeľmi škôl v tomto kalendárnom roku a veľmi ocenili túto snahu zo strany zriaďovateľa riešiť problém, ktorý je mimoriadne závažný, keďže aj pri relatívne malej intenzite šikanovania môže u obetí dochádzať k závažným psychickým traumám s dlhodobými následkami.

Interne sa na tvorbe metodiky podieľajú PaedDr. Jitka Semivanová, Mgr. Anna Mária Bakaľárová, PhDr. Veronika Kmetóny Gazdová, PhD. z OŠMaŠÚ, spolupráca zahŕňa školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prešov a ďalšie organizácie angažujúce sa v tejto oblasti.

Mohlo by Vás zaujímať
Prešovský trojičný jarmok opäť prinesie týždeň plný remesiel, folklóru a chutného jedla
Park kultúry a oddychu a mesto Prešov aj tento rok spoločne pripravili tradičný Prešovský trojičný jarmok v centre mesta, ktorý prenesie návštevníkov k svojim koreňom, ľudovej kultúre a remeslám.
Hviezdy Prešova zažiarili na pódiu
Veľkolepý Deň detí plný zábavy si mohli najmenší Prešovčania naplno užiť v Záhrade umenia vo štvrtok 30. mája 2024. Odmenení boli aj najlepší žiaci prešovských základných škôl v projekte Hviezdy Prešova.
Prešovská MHD vás odvezie na Posádkový deň detí
Dopravný podnik mesta Prešov, a.s. informuje cestujúcich, že v piatok 31. mája mimoriadne posilní spoje k letisku v Nižnej Šebastovej. Pre všetky deti a ich rodičov je pripravený Posádkový Deň detí.
Európske mesto športu: na Prešov sa pozrela zahraničná delegácia
Na tri dni do Prešova zavítala delegácia, ktorá bude posudzovať kandidatúru Prešova na titul Európske mesto športu. Jej úlohou bolo zmapovať sieť prešovských športovísk a vypočuť si obhajobu mesta ku kandidatúre. Zaujímali sa aj o možnosti športovania pre najmenších i dôchodcov.
Slávnostné zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Prešov
V zmysle § 13 ods. 4 písm. a) v spojení s § 12 ods. 1 prvá veta zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvoláva primátor mesta Prešov František Oľha
Prešov sa pripravuje na množstvový zber komunálneho odpadu
V meste Prešov sa vôbec prvýkrát v histórii zavedie množstvový nevážený zber komunálneho odpadu. Týkať sa bude obyvateľov mesta vlastniacich rodinné domy. Títo Prešovčania si tak budú môcť zvoliť z viacerých druhov objemov smetných nádob a frekvencie, ako často im prídu smeti zbierať. Nový systém mestu prinesie väčšiu efektivitu nakladania s odpadmi a predpokladá sa aj pozitívny dopad na ekológiu.
Poznáme laureátov verejných ocenení mesta Prešov za rok 2023
Slávnostné zasadnutie mestského zastupiteľstva v Prešove sa opäť nieslo v noblesnej atmosfére oceňovania výnimočných osobností, ktoré si prevzali verejné ocenenia mesta Prešov. Po siedmykrát v histórii mesta boli odovzdané všetky verejné ocenenia - Cena mesta Prešov, Cena primátora mesta, Opálové zrnko a Čestné občianstvo mesta Prešov.
Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním súborov cookies, ktoré slúžia na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti.
OK