PIS: aktuálne informácie o meste, radnici a spoločenských, kultúrnych a športových akciach v regióne

https://pis.sk/clanok/20550/o_dotaciu_pre_kulturu-_sport_a_socialnu_oblast_mozete_poziadat_do_1-_marca_2024.html

O dotáciu pre kultúru, šport a sociálnu oblasť môžete požiadať do 1. marca 2024

Mesto Prešov zverejňuje výzvu na poskytnutie dotácií v oblasti kultúry, športu a v sociálnej oblasti. O dotáciu pre kultúru, šport a sociálnu oblasť môžete požiadať do 1. marca 2024 (vrátane).

Mesto Prešov oznamuje, že v súlade s novým Všeobecne záväzným nariadením mesta Prešov č. 17/2023 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta Prešov poskytne aj v roku 2024 dotácie na podporu činnosti a aktivít v týchto oblastiach:

V oblasti kultúry mesto Prešov rozšírilo poskytovanie dotácií, a to okrem poskytovania dotácií na podporu podujatí aj o dotácie na podporu činnosti kultúrnych subjektov pôsobiacich v oblasti kultúry.

V sociálnej oblasti poskytuje dotácie na činnosť aj podujatia, aktivity zamerané výhradne na sociálnu pomoc, podporu zdravia a sociálneho kontaktu.

V oblasti športu poskytuje dotácie na podporu činnosti športových klubov, na športové podujatia pre deti a mládež a iné športové podujatia.

Žiadosti o poskytnutie dotácie pre každú oblasť môžu občania podávať na príslušných formulároch najneskôr do 1. marca 2024 (vrátane).

---

V roku 2023 mesto Prešov takto podporilo 132 rôznych subjektov celkovou sumou vyše 357 546 eur. Z nich 300 000 eur smerovalo pre 89 subjektov z oblasti športu. Z toho 50 žiadostí bolo zameraných na činnosť mládežníckych športových kolektívov a 39 žiadostí na podporu organizácie športových podujatí.

Oblasť kultúry mesto podporilo sumou 76 455 eur, ktorá bola rozdelená pre 53 žiadateľov. V sociálnej oblasti mesto v roku 2023 podporilo 27 subjektov v celkovej výške 8 961 eur.

Podmienky poskytovania dotácií ustanovuje Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov č. 17/2023 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta Prešov, ktoré je zverejnené na https://egov.presov.sk/Default.aspx? NavigationState=580:0:

Formuláre jednotlivých žiadostí nájdete na týchto odkazoch:

pre kultúru: http://www.presov.sk/ziadost-o-dotaciu-v-oblasti-kultury-clanok/mid/312980/.html
pre sociálnu oblasť: http://www.presov.sk/poskytnutie-dotacie-neziskove-organizacie-clanok/mid/313021/.html
pre šport: http://www.presov.sk/ziadost-o-dotaciu-na-podporu-sportu-v-meste-presov-clanok/mid/312980/.html

 
13.2.2024 | Autor: Mesto Prešov | Mesto Prešov | čítané: 317 krát