Piatok, 19. apríl 2024
Meniny má Jela | zajtra Marcel

V Prešove sa začína jarné upratovanie

V rámci jarného upratovania bude v Prešove pristavených spolu 122 kusov veľkoobjemových kontajnerov. Prvý cyklus jarného upratovania sa začína 3. apríla 2024.

Počas jarného upratovania v meste Prešov bude pristavených celkom 122 ks veľkoobjemových kontajnerov (ďalej len „VOK-ov“). VOK-y budú pristavované max. na dobu 48 hodín.

Prehľadné rozmiestnenie VOK-ov na území mesta Prešov v rámci jednotlivých cyklov nájdete zobrazené aj na mape TU (po kliknutí vpravo na Vrstvy máp - Veľkoobjemové kontajnery jar/jeseň).

V prípade naplnenia VOK-u alebo poskytnutia informácií, je potrebné kontaktovať dispečera TSmP, a.s. p. Bajusa na tel. čísle 051 / 773 29 20, 0918 877 791 alebo bezplatnú infolinku 0800 500 012.

Do rozmiestnených VOK-ov je možné vkladať:

  • objemný odpad z domácností (nábytok, koberce, matrace ... )
Vedľa VOK-u je možné uložiť konáre.

Do rozmiestnených VOK-ov nie je možné vkladať:

  • pneumatiky,
  • elektroodpad (chladničky, mrazničky, sporáky, televízory, osobné počítače, ...),
  • nebezpečný odpad ( akumulátory, autobatérie, žiarivky, obaly z farieb, ...),
  • drobný stavebný odpad,
  • textil,
  • oleje a tuky,
  • oddelene vyzbieraný komunálny odpad z obalov a neobalových výrobkov, na ktoré sa vzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov – t.j. obaly a neobalové výrobky z papiera, plastov, kovov, skla a kompozitných obalov na báze lepenky,
  • biologicky rozložiteľný odpad (konáre, tráva, lístie, odrezané časti vetiev, zvädnuté rastlinné časti, zvyšky ovocia a zeleniny, ... ).
Takýto odpad môžu občania odovzdať a uložiť na zberných dvoroch TSmP, a.s. na uliciach - Bajkalská 33 a Jesenná 3. Textil je možné uložiť aj do kontajnerov na zber textilu rozmiestnených na území mesta.

***

Harmonogram

pristavenia veľkoobjemových kontajnerov (VOK-ov) v meste Prešov

JARNÉ UPRATOVANIE 2024

ZBER OBJEMNÉHO ODPADU Z DOMÁCNOSTÍ od 03.04.2024 do 19.04.2024

 

1. cyklus

03.04.2024 - 04.04.2024 (ukončenie v piatok ráno 5. 4. 2024)

Lokalita Šidlovec a Dúbrava

K Okruhliaku - Pod dubom - parkovisko
Šidlovská 19
Jahodová 37
Orgovánová 38
Jánošíkova 24
Dúbravská - konečná MHD - parkovisko 

Lokalita Rúrky

križovatka Na Rúrkach – Pöschlova 

Lokalita Vydumanec-Cemjata

Vydumanec - prvá zastávka MHD
Cemjata - Jelenia
Medvedia 17 – pri stojisku kontajnerov 

Lokalita Sídlisko II

M. Čulena 50
Odborárska - pred ZŠ
Nábrežná - v blízkosti tenisových kurtov
Celkom pristavených 13 ks VOK-ov

2. cyklus

04.04.2024 - 05.04.2024 (ukončenie v sobotu ráno 6. 4. 2024)

Lokalita Sídlisko II

Čsl. armády 9 - 15 - vnútroblok
Októbrová 22 - plocha zelene oproti ZŠ Československej armády
Októbrová 32 - parkovisko pri ZUŠ
Kollárova - konečná MHD
križovatka Za Kalváriou – Horárska
Fučíkova 9 - plocha zelene
Pod Kalváriou - oproti č.79
Pod Kamennou baňou 41- 45
Turistická - k objektu trafostanice 

Lokalita Mesto

Sídlisko duklianskych hrdinov 12 – plocha zelene pri bočnej stene BD
Záhradná 37 - Levočská 19 - 25 - vnútroblok
Celkom pristavených 11 ks VOK-ov

3. cyklus

08.04.2024 - 09.04.2024 (ukončenie v stredu ráno 10. 4. 2024)

Lokalita Mesto

17. novembra 86
17. novembra 98 - 114 - vnútroblok
17. novembra 160
Sedliackeho povstania - vnútroblok
Železničiarska - plocha zelene oproti č. 10
T. Ševčenka 35
T. Ševčenka 19
T. Ševčenka 22 - 24
Zápotockého 4
Kúpeľná 9
Pavlovičovo námestie 42 - za BD
Pavlovičovo námestie 27 - 33 - za BD
Štúrova 19 - 21 - vnútroblok
Grešova 16 - Vajanského 2 - v podchode
Celkom pristavených 14 ks VOK-ov

4. cyklus

09.04.2024 - 10.04.2024 (ukončenie vo štvrtok ráno 11. 4. 2024)

Lokalita Mesto

Sabinovská - Kotrádova - roh ulice
Jesenského - oproti č. 62 - 62A
Bezručova 8
Janouškova 7 - 17
Wolkerova 13
Vodárenská 20
Burianova - Moyzesova - parkovisko
Šafárikova 1 - 9 - vnútroblok
Moyzesova - parkovisko za Vežou
K amfiteátru 3
Plzenská 13 - 17 - pri stojisku kontajnerov
Západná - Krížna 26
Celkom pristavených 12 ks VOK -ov

5. cyklus

10.04.2024 - 11.04.2024 (ukončenie v piatok ráno 12. 4. 2024)

Lokalita Nižná Šebastová

Slanská 37 - 39
Slanská 18 - pri kaštieli
Slanská - oproti č. 121
Vodná 1 - Potočná
Rybárska - koniec slepej ulice
Nová 28
Družstevná - oproti č. 25
Pažica – oproti č. 45
Poľná - pri transformátore 

Lokalita Sídlisko Šváby

Janáčkova - oproti č. 1
Soľná - parkovisko za ZŠ Važecká
Urxova - koniec ulice pri cintoríne - plocha zelene
Lomnická 30 - parkovisko pri Dorke
Švábska - za KPC - pri stojisku kontajnerov
Švábska 53 - plocha zelene
Jiráskova – Suchoňova
Spolu pristavených 16 ks VOK-ov

6. cyklus

11.04.2024 - 12.04.2024 (ukončenie v sobotu ráno 13. 4. 2024)

Lokalita Sídlisko III

Tomášikova 42
Prostějovská 4 - pri stojisku kontajnerov
Prostějovská 60 - za kotolňou
Prostějovská 103
Mirka Nešpora 4 - 20
Mirka Nešpora 27
Mirka Nešpora 41 – parkovisko
Mukačevská 14
A. Prídavka 28 - 30 – plocha zelene pri parkovisku
Volgogradská – plocha zelene oproti vchodu č. 14
Volgogradská 68
Tehelná 25
Vlada Clementisa 7 – plocha zelene za BD
Mukačevská oproti č. 9
Spolu pristavených 14 ks VOK-ov

7. cyklus

15.04.2024 - 16.04.2024 (ukončenie v stredu ráno 17. 4. 2024)

Lokalita Solivar

Padlých hrdinov - garáže
Zlatobanská – Banícka
Solivarská 33 - bočná stena BD - plocha zelene
Ľ. Podjavorinskej 20
Pod Hrádkom - Suvorovova - plocha zelene
Gápľová 48
Smetanova – Kutuzovova
Zimná - pri ZŠ Májové námestie
Okrajová - oproti č. 30
Soľnobanská 5 - plocha zelene
Kukučínova 52 

Lokalita Šalgovík

Kamenná - oproti č. 1B
Sekčovská 54
Pod Šalgovíkom - križovatka
Spolu pristavených 14 ks VOK-ov

8. cyklus

16.04.2024 - 17.04.2024 (ukončenie vo štvrtok ráno 18. 4. 2024)

Lokalita Sídlisko Sekčov

L. Novomeského 8 - 10
Zemplínska 7
A. Matušku 13 - pri stojisku kontajnerov
P. Horova 11 - vedľa stojiska kontajnerov
Jurkovičova 1
Ďumbierska 28
Magurská 21 - parkovisko
Vihorlatská 16 - parkovisko 

Lokalita Sídlisko Sekčov

Višňová - Dubová - parkovisko
Bernolákova 11
Šoltésovej 7 - 8 - parkovisko
Dargovská - parkovisko
Justičná 1- plocha zelene oproti č.1
Spolu pristavených 13 ks VOK-ov

9. cyklus

17.04.2024 - 18.04.2024 (ukončenie v piatok ráno 19. 4. 2024)

Zápotockého 13 - plocha zelene
Štúrova 9 - plocha zelene pri bočnej stene BD
Karpatská 11 - plocha zelene pri parkovisku
Sibírska 16 - 38
Pod Wilec hôrkou 1 - pri lávke pre peších
Pod Wilec hôrkou 43
Pod Wilec hôrkou 26
Surdok - konečná MHD
Dúbravská 32 - pri kaplnke
Budovateľská 35 - plocha zelene pred bývalou MŠ
Pod Hrádkom 27
Švábska 78 – za BD
Košická 10
Dilongova č. 68
Komenského 1 - Čapajevova 31 - vnútroblok
Spolu pristavených 15 ks VOK-ov

Mohlo by Vás zaujímať
Na Solivare pribudne 46 nových parkovacích miest
Mesto Prešov vybuduje na Solivare 46 nových miest na parkovanie. Parkoviská pribudnú na Lesníckej ulici medzi 4 vnútroblokmi, kde ľudia doteraz parkovali iba na nespevnených plochách. Zhotoviteľ má ukončenie prác naplánované do konca septembra 2024.
Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním súborov cookies, ktoré slúžia na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti.
OK