Piatok, 19. apríl 2024
Meniny má Jela | zajtra Marcel

Navrhnite pamätihodnosť mesta Prešov na vybranú tému

Mesto Prešov vyhlasuje v súlade so Všeobecne záväzným nariadením mesta Prešov č. 2/2013 o evidencii pamätihodností mesta Prešov v znení Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č.1/2016

VÝZVU

na predkladanie návrhov na zápis

do evidencie pamätihodností mesta Prešov

Mesto Prešov v roku 2024 vypisuje výzvu na tému 110. výročie od vypuknutia prvej svetovej vojny na predkladanie návrhov na zápis do evidencie pamätihodností mesta Prešov v týchto kategóriách:

1. hnuteľné a nehnuteľné pamätihodnosti (objekty miestneho významu, ktoré majú historickú, spoločenskú, krajinnú, urbanistickú, architektonickú, vedeckú, technickú, výtvarnú alebo umelecko-remeselnú hodnotu a nie sú evidované ako kultúrne pamiatky v Ústrednom zozname pamiatkového fondu SR, napr. pomníky, rodné domy, resp. pôsobiská miestnych významných osobností, socha patróna mesta, cechové predmety a predmety významných spolkov, ktoré jestvovali v meste, kronika mesta, športové a iné trofeje minimálne s celoslovenským významom...),

2. kombinované diela prírody a človeka (pútnické miesta, ktoré sa viažu na historickú udalosť a osobnosť, pramene s liečivou vodou, udržiavané besiedky v lesoch, iné prírodné výtvory, ktorých okolie bolo upravované človekom...),

3. nehmotné pamätihodnosti (pamätné dni mesta, historické udalosti ako napr. významné stretnutia, návštevy významných osôb, postavenie významných budov, pôvodné názvy ulíc, zemepisné a katastrálne názvy, ktoré sa viažu k histórii a osobnostiam mesta...).

Návrhy na zápis do evidencie pamätihodností môžu podávať všetky fyzické a právnické osoby v štruktúre:

1. Stručný popis objektu, predmetu, udalosti.

2. Lokalizácia - len v rámci katastrálneho územia mesta Prešov (presné určenie miesta, kde sa objekt nachádza, v prípade nehnuteľnosti bude nápomocné aj parcelné vymedzenie, mapový podklad, fotografia alebo iná grafická dokumentácia).

3. Meno, adresa a telefónne číslo navrhovateľa.

Návrhy môžete posielať do 30. apríla 2024 na adresu:

Mestský úrad v Prešove, Odbor školstva, kultúry a cestovného ruchu,

Oddelenie kultúry, športu a cestovného ruchu

Jarková 26, 080 01 Prešov,

(obálku označte slovom „pamätihodnosti“)

alebo na e-mailové adresy katarina.olejarova@presov.sk, podatelna@presov.sk

***

Pamätihodnosť obce, mesta je taká súčasť kultúrneho dedičstva, ktorá nie je zapísaná v Ústrednom zozname pamiatkového fondu SR ako národná kultúrna pamiatka, ale je pre danú obec, mesto charakteristická, ojedinelá, jedinečná.

Mesto Prešov vedie svoju evidenciu pamätihodností od roku 2009 a v súčasnosti je v nej zapísaných celkom 60 pamätihodností:

https://www.presov.sk/hmotne-hnutelne-pamatihodnosti.html
https://www.presov.sk/hmotne-nehnutelne-pamatihodnosti.html
https://www.presov.sk/nehmotne-pamatihodnosti.html

Mohlo by Vás zaujímať
Na Solivare pribudne 46 nových parkovacích miest
Mesto Prešov vybuduje na Solivare 46 nových miest na parkovanie. Parkoviská pribudnú na Lesníckej ulici medzi 4 vnútroblokmi, kde ľudia doteraz parkovali iba na nespevnených plochách. Zhotoviteľ má ukončenie prác naplánované do konca septembra 2024.
Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním súborov cookies, ktoré slúžia na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti.
OK