Piatok, 19. apríl 2024
Meniny má Jela | zajtra Marcel

Zmena organizácie dopravy v Prešove počas uzávierky mosta na ulici Lesík delostrelcov

Mesto Prešov informuje všetkých účastníkov cestnej premávky o zmene organizácie dopravy v meste Prešov pre začínajúcu sa rekonštrukciu mosta na ulici Lesík delostrelcov od 16. marca 2024 od 5:00 hod.

Obchádzkové trasy a dopravné obmedzenia

Obchádzkové trasy z východnej časti mesta (Sídlisko Sekčov, Šalgovík, Solivar) do západnej časti mesta (Sídlisko II, Sídlisko III) a späť:
1. obojsmerná obchádzková trasa:

trasa z východnej časti mesta do západnej časti mesta: Rusínska (cesta I/20) – Kuzmányho – Škultétyho – Jána Pavla II. – Pražská (cesta I/68) – Pod Kalváriou (cesta I/68) – Obrancov mieru (cesta I/68) – Levočská (cesta I/18)
trasa zo západnej časti mesta do východnej časti mesta: Levočská (cesta I/18) – Obrancov mieru (cesta I/68) – Požiarnická – 17. novembra – Škultétyho – Kuzmányho – Rusínska (cesta I/20)

2. jednosmerná obchádzková trasa:

Arm. gen. L. Svobodu (cesta I/20) – Pod Táborom - Lesík delostrelcov – Vajanského – Duklianska (cesta I/18) - Levočská (cesta I/18)

3. obojsmerná obchádzková trasa:

Arm. gen. L. Svobodu (cesta I/20) – Prešovská (cesta I/20) – Bardejovská (cesta I/18) – Duklianska (cesta I/18) – Levočská (cesta I/18)

Obchádzkové trasy v smere Košice – Sabinov a späť

1. obojsmerná obchádzková trasa:

 • trasa zo smeru Košice na smer Sabinov: Košická (cesta I/20) – Masarykova – Škultétyho - Jána Pavla II. – Pražská (cesta I/68) – Pod Kalváriou (cesta I/68) – Obrancov mieru (cesta I/68) – Levočská (cesta I/18) – Sabinovská (cesta I/68)
 • trasa zo smeru Sabinov na smer Košice: Sabinovská (cesta I/68) – Levočská (cesta I/18) – Obrancov mieru (cesta I/68) – Požiarnická – 17. novembra – Škultétyho – Masarykova – Košická (cesta I/20)
2. obojsmerná obchádzková trasa:

okružná križovatka pri ZVL – Pražská (cesta I/68) – Pod Kalváriou (cesta I/68) – Obrancov mieru (cesta I/68) – Levočská (cesta I/18) – Sabinovská (cesta I/68)
Ulice Masarykova (úsek od križovatky Masarykova – Škultétyho – Kuzmányho po križovatku Štefánikova – Grešova – Masarykova – Hlavná) a Grešova budú v obmedzenom dopravnom režime. Vjazd na Masarykovu ulicu z ulíc Kuzmányho a Masarykova (smer od železničnej stanice) a vjazd na Grešovu ulicu v smere z ulíc Jána Hollého a Lesík delostrelcov bude umožnený len vozidlám MHD, SAD a IZS (integrovaný záchranný systém).

Vjazd na Vajanského ulicu, v smere od Duklianskej ulice na ulicu Lesík delostrelcov, na križovatkách Vajanského - Konštantínova a Vajanského – Burianova a na ulicu Pod Táborom, v smere od ulice Lesík delostrelcov na ulicu Arm. gen. L. Svobodu, bude umožnený len vozidlám MHD (len ulica Pod Táborom), IZS a rezidentom (obyvateľom ulíc Vajanského a Pod Táborom).

Križovatka Rusínska – Východná – Lesík delostrelcov – Kuzmányho

Križovatka Rusínska – Východná – Lesík delostrelcov – Kuzmányho sa so štvorramennej stane trojramennou a tomuto bude prispôsobená aj cestná svetelná signalizácia. Zároveň dôjde k zmene prednosti v jazde, hlavnou cestou budú ulice Rusínska a Východná. V tejto súvislosti chceme upozorniť na zvýšenú opatrnosť pri prejazde križovatkou v čase mimo prevádzkového času cestnej svetelnej signalizácie (5:00 hod. – 21:00 hod.) alebo v prípade jej poruchy. Vozidlá odbočujúce z Východnej ulice doľava na Kuzmányho ulicu dávajú prednosť vozidlám prichádzajúcim sprava z Rusínskej ulice. Vozidlá jazdiace z Kuzmányho ulice na Rusínsku ulicu dávajú prednosť vozidlám odbočujúcim z Rusínskej ulice doľava na Východnú ulicu a následne, po prejdení križovatky dávajú prednosť vozidlám odbočujúcim z Východnej ulice doprava na Rusínsku ulicu.

Križovatky, zmeny v jazdných pruhoch
Na križovatkách Štefánikova – Grešova – Masarykova – Hlavná a Lesík delostrelcov – Vajanského – Jána Hollého – Grešova dôjde z dôvodu zvýšenia priepustnosti križovatiek a preferencie verejnej dopravy k zmene radenia do jazdných pruhov.

Na Masarykovej ulici bude pravý jazdný pruh slúžiť len pre odbočenie z Masarykovej ulici na Grešovu ulicu, ľavý jazdný pruh bude slúžiť pre priamy smer z Masarykovej ulice na Hlavnú ulicu a ľavé odbočenie z Masarykovej ulice na Štefánikovú ulicu.

Na ulici Jána Hollého bude pravý jazdný pruh slúžiť len pre pravé odbočenie z ulice Jána Hollého na Vajanského ulicu, priamy smer z ulice Jána Hollého na Grešovu ulicu bude zakázaný. Odbočenie z ľavého jazdného pruhu v smere z ulice Jána Hollého na ulicu Lesík delostrelcov bude zakázané, z tohto jazdného pruhu bude vytvorený bus pruh pre priamy smer z ulice Jána Hollého na Grešovu ulicu.

Na Masarykovej ulici, v smere do centra mesta, v úseku od zastávky MHD „Železničná stanica“ po križovatku Masarykova – Škultétyho – Kuzmányho, konkrétne, po začiatok pravého odbočenia na Kuzmányho ulicu, bude vytvorený bus pruh s možnosťou jazdy aj pre cyklistov.

Na križovatkách Rusínska – Východná – Lesík delostrelcov – Kuzmányho, Štefánikova – Grešova – Masarykova – Hlavná, Lesík delostrelcov – Vajanského – Jána Hollého – Grešova a Arm. gen. L. Svobodu – Jurkovičova – Pod Táborom dôjde k zmenám signálnych plánov cestnej svetelnej signalizácie.

Chodci a cyklisti
Zmenou organizácie dopravy budú dotknutí aj chodci a cyklisti. Naďalej ostáva v platnosti uzávierka pravostranného cyklistického chodníka a chodníka pre peších na Rusínskej ulici (severná strana ulice), v úseku od križovatky Rusínska – Hobby park po križovatku Rusínska – Východná – Lesík delostrelcov – Kuzmányho, v smere zo Sídliska Sekčov do centra mesta. Cyklisti a chodci sú od križovatky pri Hobby parku presmerovaní cez priechod pre cyklistov a chodcov na protismerný ľavostranný cyklistický chodník a chodník pre peších (južná strana ulice) a následne po prejdení cez Východnú ulicu sa vrátia naspäť na svoju pôvodnú trasu, na cyklistický pruh a chodník pre peších na Kuzmányho ulici. Cestná svetelná signalizácia na uzatvorených priechodoch pre chodcov (Východná – Lesík delostrelcov a Kuzmányho – Rusínska) bude vypnutá.

Prístup k zastávke MHD „Hobby park“ ostane zachovaný, zábrana znemožňujúca vstup na uzatvorený cyklistický chodník a chodník pre peších bude osadená až za zastávkou MHD. Prosíme chodcov a cyklistov, aby rešpektovali inštalované zákazové dopravné značky.

Mestská hromadná doprava
Spoje linky č. 35 (Delňa – Širpo) s odchodom zo zastávky MHD „Martina Benku“ o 5:37, 6:37 a 7:37 (len počas školských prázdnin), ktoré premávajú len v pracovných dňoch a školský spoj E s odchodom zo zastávky MHD „Jurkovičova“ o 7:27, budú z Rusínskej ulice, na ktorej neobslúžia zastávky MHD „Rusínska“ a „Hobby park“, presmerované na ulicu Pod Táborom, bez obsluhy zastávok MHD po trase, najbližšie obslúženou bude zastávka MHD „Lesík delostrelcov“.

Linka 35 a školský spoj E, ktoré premávajú po Rusínskej ulici na ul. Lesík delostrelcov, budú od pondelka 18. marca 2024 odklonené na paralelnú ul. Pod Táborom, ktorá sa nachádza až za úsekom dotknutým uzávierkou. Linka 35 a školský spoj E v dôsledku odklonu nebudú obsluhovať zastávky MHD Rusínska a Hobby Park. Náhradnou zastávkou MHD pre linku 35 je Martina Benku, pre školský spoj E je to zastávka MHD Jurkovičova. Na svojej obchádzkovej trase na ul. Pod Táborom pôjdu linka 35 aj školský spoj E expresne, teda bez zastavovania na zastávkach, a plynulo sa napoja až na najbližšej zastávke MHD - Lesík delostrelcov. Cestovné poriadky na webovej stránke DPMP budú aktualizované. Vo vozidlách MHD bude aktualizované akustické hlásenie na dotknutých spojoch.

Prímestská autobusová doprava
Spoje prímestskej autobusovej dopravy, dopravcov SAD Prešov, a.s. , SAD Humenné, a.s. , SAD Prešov SK, s.r.o. (predtým BUS KARPATY spol. s.r.o.), eurobus, a.s. a ARRIVA Michalovce, a.s. , ktoré zabezpečujú základnú dopravnú obslužnosť prímestskej autobusovej dopravy v okresoch Prešov, Sabinov a Bardejov, ale aj autobusové spojenie do Starej Ľubovne, Stropkova, Svidníka, Vranova nad Topľou a Humenného, budú v smere z autobusovej stanice na zastávku prímestskej autobusovej dopravy „Prešov, Fakultná nemocnica“ premávať po uliciach Masarykova, Grešova a Jána Hollého, v opačnom smere po uliciach Jána Hollého, Grešova, Masarykova, Dostojovského a Východná, na obchádzkovej trase nevynechajú žiadnu zastávku, dôjde len k zmene trasy týchto spojov prímestskej autobusovej dopravy.

Obsluha oblasti ulíc Masarykova a Plzenská
Do oblasti vymedzenej ulicami Kuzmányho – Masarykova – Grešova – Lesík delostrelcov (viď obrázok), vrátane ulíc Plzenská a K amfiteátru, je možné sa dostať motorovými vozidlami prostredníctvom nasledujúcich dopravných prístupov:
križovatka Masarykova – Škultétyho – Kuzmányho

pravé odbočenie z Kuzmányho ulice na Masarykovú ulicu je zakázané s výnimkou vozidiel MHD a IZS - priamy smer z Masarykovej ulice v smere od železničnej stanice do centra je umožnený len vozidlám MHD, SAD a IZS,
ľavé odbočenie zo Škultétyho ulice na Masarykovu ulicu je umožnené všetkým vozidlám - výjazd z Masarykovej je možný do všetkých strán (ulice Kuzmányho, Masarykova a Škultétyho),
ostatné odbočenia sú bez obmedzení.
križovatka Masarykova – Partizánska

 • ľavé odbočenie z Partizánskej ulice na Masarykovu ulicu je zakázané s výnimkou vozidiel MHD a IZS,
 • pravé odbočenie z Partizánskej ulice na Masarykovu ulicu je umožnené pre všetky vozidlá,
 • výjazd z Masarykovej ulice je možný zo všetkých strán
križovatka Štefánikova – Grešova – Masarykova – Hlavná
 • všetky odbočenia sú bez obmedzení, aj z dopravnej obmedzenej Grešovej ulice,
 • na Masarykovej ulici dôjde k zmene usporiadania jazdných pruhov.
križovatka Lesík delostrelcov – Vajanského – Jána Hollého – Grešova
 • vjazd na Grešovu ulicu je z ulice Lesík delostrelcov je zakázaný, z ulice Jána Hollého je umožnený len pre vozidlá MHD, SAD a IZS a z Vajanského ulice umožnený pre všetky vozidlá (najmä dopravná obsluha bytového domu Grešova 18 a 20),
 • výjazd z Grešovej ulice je zakázaný na ulicu Lesík delostrelcov a umožnený na ulice Jána Hollého a Vajanského,
 • vjazd na ulicu Lesík delostrelcov je zakázaný z ulíc Grešova, Vajanského a Jána Hollého, s výnimkou vozidiel MHD a IZS,
 • výjazd z ulice Lesík delostrelcov na Grešovu ulicu je zakázaný a umožnený je výjazd na ulice Jána Hollého a Vajanského
 • výjazd z ulice Jána Hollého na Vajanského ulicu je možný pre všetky vozidlá, výjazd na ulice Lesík delostrelcov a Grešova je umožnený len vozidlám MHD, SAD a IZS,
 • vjazdy na ulice Jána Hollého a Vajanského sú bez obmedzení
križovatka Lesík delostrelcov - Plzenská
 • ľavé odbočenie z ulice Lesík delostrelcov na Plzenskú ulicu je zakázané, s výnimkou dopravnej obsluhy,
 • pravé odbočenie z dopravnej obmedzenej ulice Lesík delostrelcov na Plzenskú ulicu je príkazné pre všetky vozidlá s výnimkou vozidiel MHD, IZS, stavby a rezidentov,
 • je zrušený terajší zákaz ľavého odbočenia z Plzenskej ulice na ulicu Lesík delostrelcov a toto odbočenie je umožnené pre všetky vozidlá,
 • pravé odbočenie z Plzenskej ulice na ulicu Lesík delostrelcov je zakázané s výnimkou vozidiel MHD, IZS, stavby a rezidentov
Dopravný prístup do Obchodného centra Novum
Dopravný prístup do Obchodného centra Novum, ktorý je v smere zo západnej časti mesta vedený po uliciach Levočská a Okružná, respektíve Obrancov mieru, Požiarnická a Okružná, bude bez obmedzení. Dopravný prístup z východnej časti mesta, v súčasnosti vedený po uliciach Rusínska – Lesík delostrelcov – Grešova – Štefánikova, respektíve Rusínska – Kuzmányho – Masarykova – Štefánikova nebude možný, prístup do obchodného centra z tejto časti mesta bude možný po uliciach Rusínska – Kuzmányho – Škultétyho – Budovateľská – Pavlovičovo námestie – Janka Borodača – Štefánikova.

Dopravný prístup k Okresnému riaditeľstvu Policajného zboru
Dopravný prístup pre občanov vybavujúcich si úradné záležitosti na Okresnom riaditeľstve Policajného zboru v Prešove na Vajanského ulici bude od smeru z východnej a južnej časti mesta a Košíc možný len zo smeru od Grešovej ulice. Od smeru zo západnej a severnej časti mesta a od Popradu, Sabinova a Vranova nad Topľou bude dopravný prístup možný len po trase cez ulice Šafárikova a Sládkovičova.

Dopravný prístup do Fakultnej nemocnice s poliklinikou J. A. Reimana
Výjazd z Fakultnej nemocnice s poliklinikou Jána Adama Reimana na ulici Jána Hollého a plateného parkoviska na ulici Jána Hollého (pri amfiteátri) bude umožnený len na Šafárikovu ulicu. Dopravný prístup do nemocnice, ktorý je zo smerov od Popradu, Sabinova, Bardejova a Vranova nad Topľou obojsmerne vedený po Šafárikovej ulici, bude bez obmedzení. Pre smery Sabinov a Poprad je možné ešte využiť trasu po uliciach Šafárikova – Sládkovičova – Vajanského – Duklianska. Dopravný prístup do nemocnice v smere od Košíc bude vedený po uliciach Košická – Masarykova – Škultétyho – Budovateľská – Pavlovičovo námestie – Janka Borodáča – Štefánikova – Grešova – Jána Hollého. V smere do Košíc sa bude možné dostať po uliciach Jána Hollého – Šafárikova – Sladkovičova - Vajanského – Metodova – Slovenská – Hurbanistov – Hlavná – Masarykova – Košická alebo z Vajanského ulice po uliciach Duklianska – Levočská – Obrancov mieru – Pod Kalváriou – Pražská – okružná križovatka pri ZVL.

Mgr. Maroš Kajňák

Odbor dopravy MsÚ

Mohlo by Vás zaujímať
Aktualizácia dopravných obmedzení v meste
V Prešove dochádza k aktualizácii súčasných dopravných obmedzení v súvislosti s rekonštrukciou mosta na Lesíku delostrelcov. Do premávky sú zavádzané postupne od pondelka 15. 4. 2024. Sú výsledkom niekoľko-týždňového zberu dát a hľadania možností zefektívnenia premávky počas trvania stavebných prác.
Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním súborov cookies, ktoré slúžia na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti.
OK