Nedeľa, 21. júl 2024
Meniny má Daniel | zajtra Magdaléna

Pracovná cesta verzus vysielanie pracovníkov - Rozdiely a podmienky

Voľný pohyb je jednou zo štyroch slobôd občanov EÚ. Zahŕňa práva pracovníkov na pohyb a pobyt, právo rodinných príslušníkov na vstup a pobyt a právo pracovať v inom členskom štáte, ako aj právo na rovnaké zaobchádzanie ako so štátnymi príslušníkmi tohto členského štátu.

Pracovná cesta

Pri porovnávaní rozdielov medzi zahraničnou pracovnou cestou a vyslaním je skutočnosť, že v prípade vyslania ide o cezhraničné poskytovanie služieb zamestnávateľom prostredníctvom jeho zamestnancov v prospech prijímateľa služby. V prípade zahraničnej pracovnej cesty zamestnanec vykonáva prácu v prospech svojho zamestnávateľa (napr. zamestnanec sa zúčastňuje obchodného rokovania, školenia, t. j. svojou činnosťou nekonkuruje zamestnancom na území iného štátu).
Ďalším rozdielom:
• je aj inštitút súhlasu zamestnanca, kde vyslanie zamestnanca je podmienené jeho súhlasom, resp. dohodou o vyslaní, zatiaľ čo inštitút pracovnej cesty umožňuje vyslať zamestnanca na zahraničnú pracovnú cestu aj bez jeho súhlasu.
• medzi pracovnou cestou a vysielaním zamestnancov v rámci poskytovania služieb je, že počas trvania pracovnej cesty má zamestnanec tie pracovné podmienky, ktoré má dohodnuté u svojho „domáceho“ zamestnávateľa, zatiaľ čo v prípade vyslania v rámci poskytovania služieb je zamestnávateľ povinný garantovať pracovné podmienky tzv. tvrdého jadra, resp. výhodnejšie pre zamestnanca (zväčša v prípade zamestnancov vyslaných z územia SR pracovné podmienky štátu hostiteľského zamestnávateľa).

Zahraničná cesta podmienky:
• Prenosný Dokument A1 (v prípade nepodania sa vzťahujú právne predpisy sociálneho poistenia krajiny Európskej únie, v ktorom sa vykonáva práca.)
• Európsky preukaz zdravotného poistenia alebo Komerčné pripoistenie
• Cestovný príkaz
Podmienky vyslania:
• Prenosný Dokument A1
• Dohoda o vysielaní
• Európsky preukaz zdravotného poistenia
Povinnosti na strane zamestnávateľa:
• Podanie žiadosti prenosného dokumentu A1 v mene zamestnanca (v dostatočnom časom predstihu)
• Zamestnávateľ je povinný uchovávať pracovnú zmluvu alebo iný doklad potvrdzujúci pracovnoprávny vzťah s vyslaným zamestnancom, evidenciu pracovného času vyslaného zamestnanca, doklady o mzde vyplatenej vyslanému zamestnancovi za prácu vykonanú počas vyslania v mieste výkonu práce u kontaktnej osoby.
• Oznamovacia povinnosť zamestnávateľa pri vysielaní zamestnanca v mieste výkonu práce.
Súčasťou jednotného trhu je už 15 rokov aj sieť Enterprise Europe Network, ktorá je kľúčovým nástrojom v stratégií EÚ na podporu rastu a zamestnanosti. Združuje približne 600 organizácii na podporu podnikania z viac ako 60 krajín a pomáha malým spoločnostiam využiť jedinečné obchodné príležitosti na jednotnom trhu EÚ. Vzhľadnom na obsiahlu problematiku a niekedy rôznym výkladom v jednotlivých krajinách, odporúčame vaše činnosti v zahraničí konzultovať s odborníkmi.

Pracovná cesta
Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním súborov cookies, ktoré slúžia na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti.
OK