PIS: aktuálne informácie o meste, radnici a spoločenských, kultúrnych a športových akciach v regióne

https://pis.sk/clanok/2228/mymamy_-_pre_mamy.html

Mymamy - pre mamy

Záujmové združenie žien (ZZŽ) Mymamy v Prešove sa venuje osobnostnému rastu žien na materskej dovolenke a nezamestnaným ženám po jej skončení. Ide o znevýhodnenú skupinu žien, ktoré sa po niekoľkých rokoch strávených doma s deťmi vracajú na trh práce.

Združenie organizuje viacero projektov, ktorými sa snaží rozličnými komunikačnými technikami a realizovaním vzdelávacích kurzov im tento návrat do práce uľahčiť. Ako informovala koordinátorka projektov Jana Pitková, v databáze evidujú okolo 600 žien, ktoré sú „pripravené buď okamžite alebo v krátkom čase vrátiť sa na trh práce.“ Združenie ponúka v rámci projektu Krajšia budúcnosť pre ženy vzdelávací kurz animátoriek a cvičiteliek. Ženy po ich skončení sa môžu venovať voľnočasovým aktivitám detských kluboch, v letných táboroch, liečebných domoch alebo cvičeniu so ženami či deťmi. Projekt bol podporený Európskym sociálnym fondom. Ďalší projekt s názvom Mama, dieťa, počítače vstupujú do sveta práce je akreditovaný počítačový kurz „ušitý na mieru“ práve týmto ženám. Partnerom projektu je Regionálne poradenské a informačné centrum v Prešove, ktoré ponúklo okrem svojej metodiky, priestorov a počítačovej miestnosti aj skúsených lektorov. ZZŽ počas priebehu kurzu zabezpečilo aj kvalifikované opatrovateľky detí, takže frekventantky môžu prísť na kurz aj so svojimi deťmi. Ďalším bonusom je, že frekventantky kurzu môžu mimo povinných 108 hodín kurzu prísť do Materského centra Mymamy každý prvý utorok v mesiaci a vyskúšať si za počítačom to, čo sa na hodinách naučili. Projekt je spolufinancovaný Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií. Podľa vyjadrenia Pitkovej, „ZZŽ chce v kurzoch pokračovať aj naďalej, podľa prieskumu terénu svoju pozornosť v budúcnosti sústredia viac na ženy z vidieka, kde počítačová gramotnosť stagnuje.“ Všetky kurzy obsahujú okrem zvýšenia kvalifikácie žien aj určitú pomoc v oblasti psychickej. Ženy si prehlbujú komunikačné schopnosti, učia sa verbálne presadiť a zvyšujú si tým sebavedomie. Cvičením získavajú fyzickú harmóniu tela. Združenie vytvorilo databázu svojim klientiek a chce sa v budúcnosti koncepčnejšie venovať aj pomoci pri hľadaní zamestnania.
(mm)

 
2.11.2006 | Pridal: Redakcia PIS | Mesto Prešov | čítané: 1843 krát