PIS: aktuálne informácie o meste, radnici a spoločenských, kultúrnych a športových akciach v regióne

https://pis.sk/clanok/2898/mestska_rada_aj_o_zvyseni_poplatkov_v_domovoch_dochodcov.html

Mestská rada aj o zvýšení poplatkov v domovoch dôchodcov

V tomto týždni sa na svojom treťom riadnom zasadnutí stretla Mestská rada (MsR) v Prešove. Poprvýkrát rokovala v kompletnom zložení, teda aj so zástupcami opozičného klubu KDH-SDKÚ-DS, ktorého zástupcovia boli zvolení na ostatnom zasadnutí Mestského zastupiteľstva (MsZ), no na druhej strane bez účasti primátora Pavla Hagyariho.

Pod vedením jeho zástupkyne Kataríny Ďurčanskej prerokovala MsR spolu sedem materiálov. Radní sa venovali najmä úprave výšky poplatkov v domovoch dôchodcov (DD), ktoré sa nachádzajú na Veselej ulici v Prešove a na Cemjate. Dôvodom je, že tieto poplatky neboli upravované od roku 2003. Zvýšenie sa dotýka úhrady za bývanie, zaopatrenie a užívanie vlastného elektrospotrebiča. Prijatím všeobecno-záväzného nariadenia by dôchodcovia platili mesačne zhruba o 1000 až 1500 korún viac, čo by zvýšilo príjmy od obyvateľov oboch DD približne o 1,9 milióna korún. Návrh, ktorý musí odsúhlasiť ešte MsZ, počíta aj so zavedením jednorázového vstupného poplatku pri príchode do zariadenia vo výške 10-tisíc korún, pričom MsR upravila možnosť zaplatiť túto sumu aj v desiatich splátkach. Poplatok by mal byť určený na skvalitnenie služieb pre obyvateľov domovov dôchodcov, v ktorých v súčasnosti žije približne 300 ľudí.

Mestská rada okrem toho prijala návrh komisie na výber laureátov Ceny mesta Prešov za rok 2006, ktorá odporučila udeliť toto ocenenie za celoživotné dielo a vklad do rozvoja športu futbalovej legende Ladislavovi Pavlovičovi. Komisia vybrala tohto bývalého dlhoročného futbalistu prešovského Tatrana a 14-násobného reprezentanta Československa spomedzi 15-tich kandidátov, medzi ktorými bolo 11 jednotlivcov a 4 kolektívy. Udelenie ceny musí ešte schváliť MsZ. Okrem týchto bodov sa MsR zaoberala aj informatívnou správou o poskytovaní sociálnej pomoci za minulý rok, správou o riešení bytových záležitostí občanov, informáciou o príprave zriadenia chránenej dielne na Mestskej polícii ako aj návrhom zmien organizačného poriadku polície, ktorý nechala prepracovať. Posledným bodom bol návrh na zriadenie dočasnej komisie MsZ na prešetrenie sťažnosti proti dvojici poslancov MsZ.
(ik)

 
26.4.2007 | Pridal: Redakcia PIS | Mesto Prešov | čítané: 1343 krát