PIS: aktuálne informácie o meste, radnici a spoločenských, kultúrnych a športových akciach v regióne

https://pis.sk/clanok/32/udelili_ceny_mesta_presov_za_rok_1999.html

Udelili Ceny mesta Prešov za rok 1999

Vysokoškolský učiteľ a vydavateľ Peter Švorc, ortopéd Ján Kľoc a Židovská náboženská obec (ŽNO) v Prešove sú podľa rozhodnutia Mestského zastupiteľstva v Prešove z 29. mája prvými nositeľmi symbolickej Ceny mesta Prešov.

Dostali ich na slávnosti 19. júla za svoje činy v roku 1999. P. Švorc za zostavenie a vydanie doteraz ojedinelej knihy Sprievodca po sakrálnych pamiatkach a cirkevnom živote Prešova, J. Kľoc za svoju prezentáciu na medzinárodných ortopedických zjazdoch v Sydney a v Bruseli, za zavedenie autotransfúzneho operačného prístroja a nového typu totálnej náhrady kolena na prešovskej ortopédii a ŽNO za zorganizovanie jubilejnej spomienky na príchod prvého Žida Markusa Holländera do Prešova a za celý rad ďalších minuloročných aktivít.

Návrh laureátov od 7-člennej komisie už poslanci nemenili, i keď hlasovanie nebolo jednomyseľné. Celkove príslušný odbor Mestského úradu v Prešove dostal návrhy na ocenenie 7 jednotlivcov a 6 kolektívov.

V predchádzajúcich štyroch rokoch priznávali samosprávne orgány mesta Prešov cenu len tým, ktorí urobili dobré meno Prešovu v oblasti kultúry a športu. Podľa nového štatútu ceny z novembra 1999 vyzdvihuje sa jej udelením široké spektrum osobností a kolektívov.

 
20.7.2000 | Pridal: Redakcia PIS | Samospráva | čítané: 3577 krát