PIS: aktuálne informácie o meste, radnici a spoločenských, kultúrnych a športových akciach v regióne

https://pis.sk/clanok/33/spominali_na_obete_povodni.html

Spomínali na obete povodní

Jarovnice, Tichý Potok - Kamenný pomník na betónovom podstavci, ktorý odhalili 20. júla v časti Močidľany obce Jarovnice pri Sabinove, bude navždy pripomínať pamiatku zosnulých pri ničivej povodni 20. júla 1998. V ten deň okolo 17. hodiny sa mohutná prílivová vlna prehnala údolím riečky Svinka a zanechala po sebe veľkú skazu. Padlo jej za obeť 47 obyvateľov rómskej osady v Jarovniciach a mená všetkých sú vyryté do stien pomníka. Navyše sú k nim pridané aj mená troch občanov, ktorých telesné pozostatky sa po povodni nenašli.

Na spomienkovej slávnosti, ktorej súčasťou bola aj zádušná omša v kostole v rómskej osade, sa zúčastnil splnomocnenec vlády pre rómsku problematiku Vincent Danihel, predseda Rómskej občianskej iniciatívy Gejza Adam a ďalší hostia. Starosta obce Marián Kyjovský vo svojom hodnotení odstraňovania následkov povodní uviedol, že celý tento proces trpí na nedostatok financií a kritizoval, že nie je v plnom rozsahu splnené uznesenie vtedajšej vlády SR. Na ráznejšiu podporu svojich požiadaviek chcú preto podľa M. Kyjovského využiť aj Ministerstvom vnútra SR nedávno zaregistrované združenie Eko Svinka, ktorého členovia z asi 30 obcí v okresoch Sabinov, Prešov a Košice-okolie, ležiacich v údolí Svinky, sa dnes v Jarovniciach zišli na výročnom rokovaní.

Výstavbu pomníka zaplatila obec Jarovnice vlastným príspevkom asi 60 tisíc Sk a štátnou dotáciou vo výške 67 tisíc Sk.

Spomienka na povodeň sa konala dnes aj v inej časti okresu Sabinov - v obci Tichý Potok. Ponuku starostky obce Ľubice Džuganovej na spomienkové stretnutie predovšetkým záchranárov, pracujúcich počas protipovodňových prác 9. až 11. júla 1997 v tejto obci na hornom toku Torysy prijali predovšetkým dobrovoľní a profesionálni požiarnici. Obec, ktorá dostala od štátu na likvidáciu následkov povodne, o. i. na opravu cesty, koryta rieky a mosta, 7,25 milióna Sk, v daroch vyše 3 milióna Sk, už svoje rany spôsobené "veľkou vodou" zahojila, no ako starostka zdôraznila nikdy to už nebude také, ako pred povodňou.

 
21.7.2000 | Pridal: Redakcia PIS | Vzdelávanie a školstvo | čítané: 3162 krát