PIS: aktuálne informácie o meste, radnici a spoločenských, kultúrnych a športových akciach v regióne

https://pis.sk/clanok/3606/mesto_chce_zvysit_aj_poplatky_za_odpad.html

Mesto chce zvýšiť aj poplatky za odpad

Daň z nehnuteľnosti a stavieb, ktorá má do mestského rozpočtu priniesť 23 miliónov korún, nie je jedinou, ktorú chce mesto zvýšiť. Jedným z návrhov, ktorým sa Mestská rada zaoberala na svojom ostatnom zasadnutí, bol aj návrh na zvýšenie poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady.

Dôvodom na zvýšenie poplatku je vyššia cena za uloženie tony odpadu na skládku v Petrovciach ako aj zvýšenie zákonného poplatku pre obce za uloženie tony komunálneho odpadu o 50 korún. Dôvodom majú byť aj zvyšujúce sa náklady na zber, prepravu a likvidáciu nadrozmerného odpadu obyvateľstva v bytových domoch a zeleného odpadu. Aj v tomto prípade, podobne ako u dane z nehnuteľnosti, by sa zvýšenie dane malo dotknúť fyzických i právnických osôb. Podľa návrhu by pre sa pre prvú a druhú osobu v domácnosti zvýšil poplatok zo súčasných 500 na 680 korún, pre tretiu a štvrtú zo 450 na 630 korún a pre piatu a každú ďalšiu zo súčasných 190 na 370 korún. Mestskej kase by to malo priniesť 19 miliónov korún, čo by malo kompletne pokryť náklady na manipuláciu s odpadom. „To zvýšenie je o 15 korún mesačne, teda 50 halierov denne. Ide o to, aby to, čo občania spotrebujú, si platili sami. Nemyslím si, že by mesto malo dotovať túto službu. Ušetrené peniaze môžeme vrátiť do iných vecí akými sú napríklad opravy ciest, veľa peňazí potrebujeme trebárs na Okružnú ulicu“ uviedol primátor Pavel Hagyari. Člen Mestskej rady za opozičný klub KDH, SDKÚ-DS Juraj Hurný, rovnako ako pri zvyšovaní daní z nehnuteľností a stavieb, so zámerom zvyšovania poplatku nesúhlasil. „Je síce pravda, že Technické služby mesta Prešov (TSmP) si nedokážu za vybraných 60 miliónov korún s odpadom poradiť. Ale som presvedčený, že tiež majú vnútorné rezervy, " uviedol Hurný. Podľa člena Mestskej rady za klub Smer-SD, ĽS-HZDS, SNS a SF Milana Berdisa je požiadavka TSmP na budúci rok podstatne vyššia, pričom už teraz mesto prispieva na spracovanie komunálneho odpadu sumou 10 miliónov korún. „Problémom v tomto smere sú aj neplatiči, ktorých nedoplatky ročne predstavujú 5 až 6 miliónov korún, “ podotkol Berdis. Radní sa zaoberali aj daňou za psa. V tomto prípade bolo navrhované zníženie dane z 2000 na 1500 korún. Mestská rada sa ale s týmto návrhom nestotožnila a navrhla ponechať ho v pôvodnej výške. Napokon k obom materiálom Mestská rada žiadne uznesenie neprijala a bude tak o nich rozhodovať mestský parlament.
(ik)

 
9.11.2007 | Pridal: Redakcia PIS | Mesto Prešov | čítané: 2521 krát