PIS: aktuálne informácie o meste, radnici a spoločenských, kultúrnych a športových akciach v regióne

https://pis.sk/clanok/4191/peticia-kto_chce_a_kto_nechce_zariadenie_pre_deti_a_dochodcov.html

Petícia: Kto chce a kto nechce zariadenie pre deti a dôchodcov?

Občania Šidlovca, Dúbravy a Starej Dúbravy začali zbierať podpisy pod petíciu, v ktorej žiadajú primátora mesta Pavla Hagyariho zriadiť v mestskej budove na Jánošikovej ulici kombinované zariadenie pre deti a seniorom. Ide o mestskú časť s prevahou rodinných domov, kde žije do tritisíc obyvateľov, z toho je približne 500 dôchodcov.

Lokalita má perspektívu sa ďalej rozrastať. Ako uviedla poslankyňa mestského zastupiteľstva Marta Kollárová, „Prešov má štyri kluby dôchodcov, ktoré z kapacitných dôvodov nepostačujú. Mestu chýba koncepcia poskytovania sociálnych služieb. Tie fungujú skôr na sídliskách, no v lokalitách s individuálnou zástavbou absentujú. “ Petičný výbor má záujem o budovu, ktorá v minulosti slúžila ako základná, potom materská škola, neskôr tu mesto presťahovalo stredisko služieb školám. Naposledy budovu získala do prenájmu nezisková organizácia, ktorá svoj zámer na predškolské zariadenie nerealizovala a budova dva roky chátra.
„K zostaveniu petície nás prinútilo neúčelné využívanie mestskej budovy. Aj v minulosti sme žiadali o zriadenie predškolského zariadenia, klubu dôchodcov, služieb pre seniorov a voľno-časové aktivity, “ píše sa v petícii. Primátor Prešova Pavel Hagyari tvrdí, že takýto projekt vymyslelo mesto a "je to vykopávanie otvorených dverí“.
Budova je prízemnou stavbou so šiestimi miestnosťami, ktorá má dva samostatné vchody. Stojí na oplotenom mestskom pozemku s novým multifunkčným ihriskom. Členka petičného výboru Mária Pancuráková si vie predstaviť pod jednou strechou činnosť materského centra aj klubu seniorov. Dôchodcovia majú záujem o priestory na kultúrne aktivity, klubovú činnosť, nácvik spevokolu, privítali by donášku obedov a raz do týždňa by chceli využívať aj služby kaderníka a holiča. Pri dobrej organizácii si vedia predstaviť v týchto priestoroch aj kaplnku, kde by sa mohli konať náboženské obrady. Priamo na Šidlovci býva kňaz v seniorskom veku, ktorý by bol ochotný obrady vykonávať, uviedla Pancuráková. Ihrisko a druhá časť budovy by mohli slúžiť ako predškolské zariadenie a priestor pre stretávanie sa žien na materskej.
Podľa Kollárovej, časť budovy je v dobrom stave, klub dôchodcov by mohli otvoriť okamžite. Ak by sa mesto rozhodlo podporiť projekt, ktorý ráta s rozsiahlou rekonštrukciou a výstavbou podkrovných miestností, potrebovalo by na to vyše 10 miliónov korún. Petíciu, ktorú rozbehli v pondelok, plánujú doručiť na mestskú radnicu do konca júna. Chcú tým dotlačiť radnicu, aby konala.
Primátor Prešova Pavel Hagyari povedal, že celý projekt vymyslelo mesto a je určený pre športovo-sociálne účely. "Malo by tam byť detské ihrisko, športovisko, priestor pre deti a seniorov. Buď to budeme robiť my, alebo nájdeme nájomcu, ktorý to spraví na vlastné náklady, “ skonštatoval primátor. Zdôraznil, že ide o mestský projekt, ktorý radnica bude určite realizovať. "Ja sa divím, že pani Kollárová kradne mestské projekty a vyhlasuje petície, “ vyjadril sa Hagyari
-mm-

 
27.6.2008 | Pridal: Redakcia PIS | Mesto Prešov | čítané: 2162 krát