PIS: aktuálne informácie o meste, radnici a spoločenských, kultúrnych a športových akciach v regióne

https://pis.sk/clanok/4407/policajti_kontrolovali_ochranu_bank.html

Policajti kontrolovali ochranu bánk

Policajti Krajského riaditeľstva PZ v Prešove včera v rámci celokrajskej preventívno-bezpečnostnej akcie preverili stav ochrany bánk a finančných inštitúcií. Do akcie bolo zapojených 47 policajtov z rôznych služieb KR PZ a jednotlivých OR PZ v kraji.

Tí prekontrolovali 71 chránených objektov a 31 zamestnancov súkromných bezpečnostných služieb, ktorí sú poverení výkonom fyzickej ochrany. Počas akcie bola zo strany pracovníkov oddelenia ochrany objektov KR PZ Prešov v troch prípadoch preverená tiež činnosť zásahových skupín určených na vykonávanie zásahu pri narušení technicky zabezpečených objektov. „Policajný zbor, okrem plnenia iných úloh, spolupôsobí aj pri ochrane majetku. Osobitnú pozornosť policajti venujú ochrane bankových ústavov a finančných inštitúcií. Táto činnosť je aktuálna predovšetkým v tomto období, kedy sa Slovenská republika pripravuje na vstup do eurozóny, “ informovala hovorkyňa KR PZ Magdaléna Fečová. Pri kontrolách sa zistili dva priestupky na úseku súkromnej bezpečnosti u zamestnancov bezpečnostných služieb. Tie budú vybavené v správnom konaní.
KR PZ v Prešove licencuje takmer 300 subjektov, ktoré vykonávajú fyzickú ochranu objektov na teritóriu Prešovského kraja.
(ik)

 
16.10.2008 | Pridal: Redakcia PIS | Polícia a záchranné zložky | čítané: 1713 krát