Sobota, 28. máj 2022
Meniny má Viliam | zajtra Vilma

Protest prokurátora je hotový

Protest Okresného prokurátora v Prešove proti všeobecne záväznému nariadeniu (VZN) mesta Prešov o zozname skutočností tvoriacich predmet služobného tajomstva mesta Prešov je hotový. Informoval o tom 23. februára okresný prokurátor Michal Glevaňák s tým, že protest bude poštou doručený primátorovi Prešova v pondelok 26. februára.

Dovtedy kým sa s ním neoboznámia orgány samosprávy, nebude obsah protestu zverejňovať. Vo všeobecnosti však povedal, že z právneho hľadiska nešlo o vážny problém, lebo "ani vo VZN neboli veľmi vážne porušenia" zákona o slobodnom prístupe k informáciám.

Text protestu je definitívny, nebude ho meniť ani po konzultáciách s primátorom a ďalšími funkcionármi. M. Glevaňák povedal, že konzultácie prichádzali do úvahy pred prijatím VZN, k čomu došlo na zasadnutí Mestského zastupiteľstva (MsZ) v Prešove 29. januára. Odvtedy bolo právoplatné a v 15. deň od podpisu primátorom (30. januára) nadobudlo účinnosť. Prokurátor konštatoval, že o proteste proti VZN môže rozhodnúť do troch rokov.

Od svojho nástupu do funkcie 1. apríla 1999 podal doteraz dva protesty proti VZN mesta Prešov. Prvý sa týkal VZN o hracích automatoch na území mesta Prešov, MsZ protestu v plnom rozsahu vyhovelo. Druhý má MsZ prerokovať na svojom zasadnutí v marci t. r. a ide o protest prokurátora proti VZN o vydaní záväzných stanovísk k začatiu podnikateľskej činnosti právnických a fyzických osôb podnikajúcich na území mesta Prešov. VZN prijali 30. januára 1995, no prokuratúra konala až v januári t. r. na základe nálezu Ústavného súdu SR. V prípade aktuálneho protestu, ak vyhovie MsZ len čiastočne, môže okresný prokurátor žiadať prostredníctvom Generálnej prokuratúry SR Ústavný súd SR o zosúladenie VZN a svojho protestu.

Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním súborov cookies, ktoré slúžia na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti.
OK