Sobota, 06. jún 2020
Meniny má Norbert | zajtra Róbert

Mediálka TV oslávila rok svojej existencie

V decembri 2008 oslávila Mediálka TV prvé výročie svojho vzniku. Mediálka TV vznikla ako študentský projekt pri Inštitúte slovakistiky, všeobecnej jazykovedy a masmediálnych štúdií na Filozofickej fakulte Prešovskej univerzity a v čase svojho vzniku bola prvým a jediným projektom svojho druhu na Slovensku.

Idea projektu sa zrodila medzi študentskou časťou akademickej obce univerzity a v októbri 2007 bol projekt predstavený študentmi dekanovi Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove prof. PhDr. Rudolfovi Dupkalovi, CSc. a následne aj rektorovi Prešovskej univerzity prof. RNDr. René Matlovičovi, PhD. , ktorí tento projekt v októbri 2007 schválili. Po istých prípravách sa prvé testovacie vysielanie Mediálky TV uskutočnilo dňa 24. decembra 2007. Odvtedy až do dnešného dňa Mediálka TV každý semestrový týždeň pripravuje vysielanie pre všetkých študentov a v spolupráci s Prešovským a Košickým samosprávnym krajom vysiela ich relácie venované krajským samosprávam. Zaujímavosťou je, že krstným otcom celého projektu Mediálky TV sa stal podpredseda Vyššieho územného celku Prešovského
samosprávneho kraja Ing. Milan Baran. Televízia bola oficiálne pokrstená dňa 8.mája 2008 na najvyššom obývanom bode v Slovenskej republike na Lomnickom štíte.

Hlavným poslaním Mediálky TV je informovanie akademickej obce o aktuálnych témach a zároveň zabezpečenie odbornej praxe pre študentov odboru masmediálne štúdiá. Odborným garantom Mediálky TV je v súčasnosti Doc. PhDr. Juraj Rusnák, CSc. , vedúci katedry masmediálnych štúdií na FF PU. Televízia je však tvorená výhradne študentmi pre študentov, bez toho, aby pri výbere a tvorbe reportáží zasahovali do programovej štruktúry pedagógovia. Všetci študenti zúčastňujúci sa na príprave spravodajstva a iných relácií Mediálky TV, to robia bez nároku na honorár v rámci svojho voľného času.

Mediálka TV je orientovaná predovšetkým na študentskú časť kademickej obce Prešovskej univerzity, ale pri príprave reportáží sa snaží brať na zreteľ ich univerzálnosť a posledné štatitiky ukazujú, že Mediálku TV začali pravidelne sledovať aj študenti iných univerzít, resp. občania a mladí ľudia z mimouniverzitného prostredia. Zatiaľ čo v marci 2008 bola priemerná týždenná sledovanosť Mediálky TV približne 150 – 200 divákov, v súčasnosti sa može pochváliť obrovským nárastom sledovanosti, ktorý sa v týždennom priemere pohybuje približne okolo 800 – 1200 divákov.

Mediálka TV umiestňuje na svojich webových stránkach pravidelne svoje vysielanie
tzv. On demand metódou. Okrem reportáží a obsahu umiestnenom na svojom webe
( http://tv.masmedialka.net ) spolupracuje Mediálka TV s niekoľkými internetovými portálmi, ako napríklad Prešovské internetové správy ( www.pis.sk ) alebo študentským portálom Nechodím na prednášky www.nechodimnaprednasky.sk ), kde umiestňuje svoje reportáže prostredníctvom tzv. Embding metódy zo servera Youtube. Do budúcnosti sa uvažuje o zriadení streamingového servera, ktorý by umožnil ľahký a jednoduchý prístup k vysielaniu. Okrem vysielania prostredníctvom internetu sa vďaka finančnej dotácii Slovenskej sporiteľne vo výške 2.257,18 € (68.000, - Slovenských korún) umiestnili v priestoroch Vysokoškolského areálu na ulici 17. novembra č. 1 v Prešove aj LCD a Plazma televízory prostredníctvom ktorých Mediálka TV šíri svoje vysielanie aj medzi študentmi Prešovskej univerzity v Prešove aktívnym spôsobom.

Od začiatku Akademického roka 2008 / 2009 Mediálka TV zaznamenala priaznivý trend vývoja sledovanosti nášho vysielania. Zatiaľ čo na začiatku akademického roka 29. septembra 2009 si naše vysielanie pozrelo len 346 divákov, mimoriadne spravodajstvo o plynovej kríze 14. januára 2009 si pozrelo približne 1546 divákov. Mierny útlm v sledovanosti nastal počas prestávky v zimnom skúškovom období, kedy Mediálka TV nevysielala vlastné programy, ale len programy prevzaté z vyšších územných celkov. Vývoj sledovanosti Mediálky TV sa stabilne drží na úrovni približne 800 až 1200 divákov za týždeň (vrátane umiestnenia na iných študentských serveroch). Záštitu nad celým projektom v čase jeho vzniku a vývinu prevzala prorektorka pre
vonkajšie vzťahy a marketing Doc. PhDr. Iveta Kovalčíková, PhD. a vďaka jej inovatívnemu prístupu a pochopeniu projekt prvej študentskej internetovej televízie naberá na obrátkach a snaží sa napriek obmedzeným finančným prostriedkom rozvíjať ďalej.

Inzercia
Reality: Dám do prenájmu
Reality: Dám do prenájmu
kancelárske priestory v Prešove UNICENTRUM

Prenajmem kancelárske priestory v širšom centre Prešova na Kúpeľnej ulici č. 6. Výhodou je parkovanie zdarma. V budove je optický internet. Bližšie informácie:http://www.kancelariepresov.sk/

0905841632 |
Reality: Dám do prenájmu
Reality: Dám do prenájmu
Kancelárske priestory

Prenajmeme kancelárske priestory na Plzenskej ulici č. 2 v Prešove. Výhodný nájom a internet v cene.

0905324336 | | cena: dohodou
Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním súborov cookies, ktoré slúžia na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti.
OK

Ďakujeme, že navštevujete portál pis.sk, naozaj si to vážime.

Používate rozšírenie na blokovanie prídavných modulov (adBlock, AdBlock Plus, Ghostery ... )?

Táto stránka je financovaná výlučne zo súkromných zdrojov a jedným z jej hlavných príjmov tvoria príjmy za zobrazovanie reklamy.
Žiaden z článkov nie je spoplatnený, všetky funkcionality poskytujeme zadarmo.

Pridajte si túto stránku medzi výnimky, aby sa Vám obsah zobrazoval správne a tento portál mohol aj naďalej fungovať.