Pri zobrazovaní stránky používate aktívny script na blokovanie prídavných modulov (adBlocker). Pre správne zobrazenie všetkých sekcií ho deaktivujte.
obsah:

dnes je Tuesday - 21. August 2018 - Jana | zajtra Tichomír

PIS.sk

Primátor bol ONLINE (2. časť)

micis | 7.4.2009 (16:51)
Chcel by som vedieť:
1. či mesto mieni niečo urobiť pre to, aby prinútil majiteľov neudržiavaných budov na Hlavnej ulici (z ktorých opadáva omietka) aby tie budovy zrekonštruovali. (Podobne ako to urobili v Bardejove)
2. či mesto bude pokračovať vo výstavbach a rekonštrukciach peších zón a či do výstavby plánuje zaradiť aj rekonštrukciu asfaltového chodínka (cca 1,2 m širokého) idúceho popri parku smerom od Konkatedrály po zastávku Na hlavnej.

Pešia zóna bola otvorená v septembri minulého roku na Floriánovej ul. , ktorá je krásne osvetlená a je príjemným oddychovým miestom pre Prešovčanov. Pešia zóna bude ďalej rozšírená na ulice Metodova, Svätoplukova a Tkáčska a Weberova po ich rekonštrukcii a výmeny vozovky za dlažbu.
Chodník popri parku sa môže opraviť z prostriedkov bežnej údržby.

3. či mesto plánuje urobiť niečo pre to, aby na vyššie uvedenom chodníku neparkovali taxiky.

Ak tam parkujú taxíky, treba volať mestskú políciu 159.

4. či mesto plánuje sprísniť vstup taxikom a zásobovacím vozidlám na pešiu zónu.

Vylúčenia taxíkov z centra mesta za neplánuje, sú vo všetkých európskych mestách, slúžia hlavne pre turistov. Zatiaľ naozaj nevidím dôvod na ich vylúčenie, navyše keď v meste funguje aj MHD.

Zatiaľ nie, pretože prevádzky a obchody na Hlavnej ulici musia byť zásobované, aby mali čo predávať

5. či mesto neplánuje rozhodovať o tom aké reklamy sa môžu a akej veľkosti vylepovať v historickom centre mesta na budovy tak aby svojím obsahom a veľkosťou neprekrývali renesančné prvky budov (podobne ako to urobili v Košiciach)?

Umiestňovanie reklám v centre mesta nie je živelné, podlieha schvaľovaciemu procesu oddelenia MÚ aj pamiatkárov. Bohužiaľ aj mne pripadajú niektoré ich rozhodnutia divné – niekedy trvajú aj na nepodstatných maličkostiach, inokedy povolia reklamu, ktorá viditeľne ruší vzhľad budovy.

| 7.4.2009 (18:14) Chcel by som sa spýtať 2 otázky ohľadom vylepšenia imidžu nášho drahého Prešova a zároveň aj rozšíriť otázky micis?
1. Prečo mesto napríklad všeobecne záväzným nariadením neriadi lepenie plagátov po stenách v celom Prešove(hovorím o žel.stanici a iné) a nesankcionuje porušovateľov pravidiel? Realita: plagáty polepené všade a bez súhlasu majiteľa- sú otrhané a kazia dojem.
Možné riešenie: vyhradiť oficiálne miesta na stenách kde to bude min.spoplatnené alebo aj grátis , na nelegálnych miestach prísny postih. Argument, že neviem koho mám pokutovať, lebo som nevidel lepiaceho neobstojí. Každý plagát a reklama niečo a niekoho propaguje a teda poznáme ten subjekt, ktorý tým bojuje o zisk. Pokutujeme jeho aj keby ten plagát osobne nenalepil, lebo v konečnom dôsledku prináša nelegálnym spôsobom zisk jemu.

V centre mesta sú na výlep plagátov určené miesta, reklamné stĺpy, bohužiaľ, vylepujú sa aj na iných miestach.

Mesto Prešov okrem VZN o čistote mesta, rieši problematiku vylepovania plagátov aj vo VZN č. 115/2003 o umiestňovaní informačných reklamných a propagačných zariadení, kde sú uvedené všetky podmienky na to, aby sa zabezpečil jednotný postup pri povoľovaní umiestnenia a odstraňovania uvedených zariadení.
Problém nastáva pri tom, keď niekto vylepí plagát na mieste, kde je vylepovanie plagátov zakázané a pri objasňovaní priestupku sa nepodarí preukázať konkrétnej osobe zodpovednosť za porušenie zákona (nezistí sa ten, kto plagát vylepil, resp. pri právnickej osobe, ak ide o konanie na príkaz, tak ten kto dal na konanie príkaz) a to preto, že v zmysle legislatívy platnej u nás za priestupok nie je možné pokutovať osobu, ktorej vylepenie plagátu prináša osoh (zisk), ale konkrétneho páchateľa, ktorý porušil zákon.

2. Má mesto stratégiu na chránenie novozateplených budov pred novými grafitti, ktoré ničia fasády budov? Bude riešiť nelegálne grafitti na starých budovách? Realita: popísané všetko a všade, už aj novozateplené budovy. Samozrejme aj staré. príklad Levočská ul. , Ul 17.novembra
Možné riešenie: 1. Mesto zverejní prísne sankcie za ničenie cudzieho majetku napr. grafitti. 2. Závazné nariadenie mesta:Mesto bude postupne vyzývať majiteľov budov, aby do nejakého termínu odstránil grafitti, ak nereagujú vyhradí si právo tento stav odstrániť drahými firmami(motivačný prvok) a vystaví faktúru , plus penále. majiteľ zaplatí. Robí to aj opakovane. (tak to vraj funguje vo Švajčiarsku)
Mesto ale majiteľovi pomôže tak (najme u skupín blokov), že z vysokých pokút následne dotuje napr. sieť kamerového systému na sídliskách a jeho sledovanie a zverejňuje páchateľov. Možné sú tzv. akože funkčné kamery kt. v skutočnosti nejdú ale plnia odstrašujúci efekt.
Na záver: takýto stav by sa mal riešiť v celoslovenskom meradle.
V západnej Európe a USA sa spomínané garfitti a otrhané plagáty nachádzajú len v nebezpečných štvrtiach a preto aj napríklad Prešov už len na stanici, ale aj pri ceste autom po Levočskej, ale aj 17.novembra, môže u turistu evokovať neistotu a strach navštíviť a minúť peniaze v Prešove, a to si podľa mňa Prešov a jeho podnikatelia v turistickom biznise vôbec nezaslúžia.
Ján

Máte pravdu, nie je to však také jednoduché, väčšina bytoviek je súkromná, nemôžme stavebne vstupovať na cudzí majetok, ani VZN nemôže byť v rozpore s ústavou.
Pripravujeme ďalších 8 kamier-chránená dielňa.

mikki24 | 7.4.2009 (18:27)
dobry deň
chcel by som sa opýtať, aká je situácia s pozemkami okolo štadiona FC Tatran a či mesto už rozhodlo ohľadom tejto situácie.

Aj mesto, aj ja osobne podporujem rozvoj športu, vrátane futbalu. Na môj podnet vzniká v PO futbalová akadémia, ktorá bude zbierať futbalové talenty z celého kraja pod hlavičkou Tatranu.. Mesto dalo súhlas na rekonštrukciu štadiónu, ktorej nič nebráni. Som však proti tomu, aby sa hektárové pozemky dali FC zadarmo, tak ako sa to udialo v minulosti s pozemkami pod štadiónom, bez vecného bremena využívania len na šport, bez predkupného práva. Ak by sa majitelia rozhodli zrušiť futblový klub, tieto pozemky majú dnes obrovskú hodnotu.
Mesto je pripravené participovať na spoločnom projekte s FC v prípade, že sa rozhodne pre výstavbu v okolí štadióna. Jedná sa však o biznis časť, teda shopping, bizniscentrum, hotelové centrum, byty a parkoviská.

lilly659 | 7.4.2009 (18:35)
Ja by som sa chcela spýtať:
1. Prečo mesto neumiestnuje koše na psie vykaly ako napr. v BA, určených iba nato , kedže niektorý spoluobcania nechapu že psie vykaly sa hadzu do malých kosov pri bytovkach...

Koše na psie výkaly sú označené obrázkom hnedého psíka v žltom ráme. Viac menej sú to skoro všetky odpadkové koše. Význam tohto piktogramu je jednoznačný. (Je dosť nepravdepodobné vysvetľovať si ho tak, že do koša by ste mali namiesto psích výkalov hodiť samotného psíka :-))

2. či pri týchto košoch nemožu byť umiestnené aj vrecka na exkrementy.

Vrecká na psie exkrementy dostávajú občania na recepcii kancelárie prvého kontaktu každý rok po zaplatení dane za psa. Ide o motivačný balíček obsahujúci 2 balenia vrecúšok na exkrementy.

3. - ako sa planuje podporiť ˇUtulok pre zvierata na sídl.3 lebo je fakt v katastrofálnom stave trebalo by sa tam ist pozriet ako su tie psi poumiestnovane...

Útulok nepatrí mestu, jednáme s partnermi (Sloboda zvierat a pod.) a hľadáme vhodný pozemok na výstavbu útulku, ktorý ponúkneme za symbolické nájomné.

4. či sa nezníží daň za psa v bytovke, lebo mame najvyššiu daň z celého SK...

Bol podaný návrh na zníženie dane za psa, avšak nebol schválený hlasovaním poslancov MsZ v predchádzajúcom období.

lion | 7.4.2009 (19:22) Vážený pán primátor. Chcem sa spýtať, či neuvažujete o prenajímani parkovacich miest pre občanov už aj na existujúcich parkoviskach na sídliskach, alebo či by sa nedalo riešiť aj individuálnych zaujemcov napríklad na sidlisku II, keďže tam nebola vybrana žiadna plocha.

O spoplatnení existujúcich parkovacích miest sa zatiaľ neuvažuje, pretože ich je nedostatok a nie je tým ponúknutá rovnaká možnosť všetkým, ktorí ich potrebujú. Individuálni záujemcovia o výstavbu nových parkovacích miest vo vnútroblokoch, alebo pri bytových domoch môžu svoj záujem prejaviť prihláškou, telefonicky alebo osobne na oddelení dopravy, EaŽP na Odbore HAM MsÚ, Jarková 24.

lion | 7.4.2009 (19:45)
Vážený pán primátor. Neuvažovali ste o zriadeni cyklo hliadok u mestkej polície? Je to veľmi účinna zbraň v boji proti vandalizmu. Bývam na sídlisku a denne tam stretávam psíčkarov, ktorých milačikovia znečisťujú okolie. Na mestku políciu som už prestal volať, lebo kym pride motorizovana hliadka psíčkari su davno preč. Mám dve male deti a verte mi nieje nič príjemne každy týždeň min.raz ich ťahať s psích vykalov. Kopu oblečenia som už vyhadzal. Najradšej by som si postavil rod.dom no bohu žiaľ na to zatial nemám. Niekto poviev že je to hlúposť, až kym mu dieťa nedostane nejaku infekciu. S deťmi sa nedá prechádzať ani okolo torisi ani po sídlisku. Psíčkari sa tiež nemožu vyhovárať, že im mesto neda sáčky a podobne, kto je slušny vie po svojom psovi upratať, každy plati dane a nepýta od mesta toaletný papier, preto by som zvýšil pokuty za znečisťovaie okolia.

Koncom minulého roku naša mestská polícia začala vykonávať kontrolu na sídlisku Sekčov prostredníctvom motocyklových hliadok. Tieto motohliadky sa nám osvedčili hlavne pri kontrolách vnútroblokových priestorov, kde boli pri venčení majitelia psov aj iné osoby (napr. tí, čo požívali na verejnom priestranstve alkoholické nápoje a pod.) prekvapené z toho odkiaľ sa tam nabrala hliadka. Aj tento rok bude mestská polícia v tejto činnosti pokračovať.

Problém psičkárov, nie je problém len Mesta Prešov, ale ide o problém celospoločenský. Napr. v Prahe zakúpili prístroj na zistenie DNA psa z exkrementov. DNA každého psa majú v evidencii magistrátu a v prípade že nájdu neodpratané exkrementy po psovi na ulici, vedia zistiť aj majiteľa psa. No aj tam už nastal problém a to s tým, že je ťažké dokázať, kto bol v daný čas a na uvedenom mieste so psom a kto uvedené exkrementy po psovi neodpratal, čím porušil zákon (napr. psa chodí venčiť celá rodina..) Ako som už pri predchádzajúcej otázke spomínal, podľa našej legislatívy je potrebné nájsť konkrétneho páchateľa, ktorý porušil zákon. Nie je možné uložiť sankciu celej rodine alebo vlastníkovi psa, pokiaľ sa nepreukáže, že konkrétny priestupok spáchal.
V prípade, že ste svedkom porušenia zákona a v ďalšom konaní o priestupku ste ochotný svedčiť Vás žiadam oznámiť takéto konanie ( priestupok ) na mestskú políciu a aj Vašim prispením bude možné dokázať vinu páchateľovi priestupku.

Pri riešení tejto problematiky je dôležitá spolupráca občanov s mestskou políciou a to aj vo forme podávania podnetov a poskytnutia svedeckých výpovedí. Inak je človek, ktorý neodstránil znečistenie po svojom psovi nepostihnuteľný.

grgop | 7.4.2009 (20:25)
1, Bol tu spominany vzhlad centra mesta. Tak by ma zaujimalo, ci dojde k rekonstrukcii Jarkovej ulice tak, ako ste uz skor planovali?

Jarková ulica sa pripravuje na rekonštrukcia, verím, že po dobudovaní Okružnej ulice a zrekonštruovaní nadväzujúcich ulíc, bude v mestskom parlamente schválená aj Jarková ulica. Prešovu by to veľmi pomohlo.

Ciklisticke
Peti108 | 7.4.2009 (21:52)
Ja sa chcem spitat ohladom Ciklistickych:
1. kedy planujete dokoncit prepojenie na ciklistak zo Velkeho Sarisa

Cyklocestička Bikoš, ktorá sa napojí na existujúcu cyklocestičku Veľký Šariš sa má realizovať tohto roku - je v pláne investičnej výstavby na rok 2009. Je nutné usporiadať ešte majetkoprávne vzťahy 146 m2.

2. ci sa planuje suvysle prepojenie vsetkych ciklistakov, myslim ten od haly po Sidlisko 3 a ten na Rusinskej, popripadne na Sekcove

Plánuje sa prepojenie všetkých cyklistických chodníkov do roku 2012
Dňa 6.3.2009 Mesto Prešov usporiadalo sympózium s medzinárodnou účasťou, kde boli prezentované zámery mesta v oblasti zvyšovania cyklodopravy a cykloturizmu. Je to nadväznosť na podaný projekt MeetBike Plus (prešiel dvoma hodnotiacimi kolami) a príklady dobrej praxe z iných oblastí EÚ. Na tomto podujatí boli prezentované aj zámery mesta rozširovať zelené parky, zelené cestičky v okolí mesta.
Pre švajčiarsky finančný mechanizmus pripravujeme projekt „Vita parky“, ktoré vyplnia túto medzeru. Prezentácie zo sympózia si môžete prezrieť na stránke: www.greenways.sk/dokumenty/prezentacie-z-presova-marec-2009
Projekt MeetBike Plus rieši prepojenie chodníkov v meste – verím, že budeme úspešní a podarí sa nám zámery zrealizovať. Z vlastných zdrojov Mesto Prešov nedokáže riešiť všetky požiadavky.

3. kedy bude hotova cyklozeleznica na Zlatu Banu

Cykloželeznica na Zlatú Baňu je v projektovej príprave a beží majetkovoprávne usporiadanie pozemkov. Jej realizácia je naplánovaná na r.2010-2011
Aj tento projekt bol predmetom prezentácii na uvedenom sympóziu. Upravujeme projekt tak, aby sme obišli majetkoprávny problém, ktorý tam je a boli pripravení pri vyhlásení výzvy sa uchádzať o zdroje z Regionálneho operačného programu. V spolupráci s príslušnými obcami – Dulová Ves, Kokošovce, Zlatá Baňa a podporou Prešovského samosprávneho kraja by mala byť táto iniciatíva úspešná. Výzva je plánovaná v 09/2009

Cesty
Peti108 | 7.4.2009 (21:58)

A este na cesty sa chcem spitat:
1. kedy bude hotovy dialnicny obchvat(zapadny i severny)

2011 - 2015

2. kedy bude hotove prepojenie Rusinska-Cierny Most

Kuzmányho ulica stojí na majetkovoprávnom usporiadaní, kde sa mesto dohodlo s PSK Po jeho ukončení bude cestu stavať PSK.

3. ci sa nebudu preprogramovavat semafory

V meste na ceste I/18 – Levočská-Dulianska-Bardejovská-Vranovská bude realizovaný projekt inteligentného dopravného systému ( zelená vlna ) s navádzaním áut pri zápchach. Ostatné križovatky v súčasnosti analyzujeme spolu so správcom cestnej svetelnej signalizácie a budeme ich postupne prestavovať

4. ci sa neuvazuje rozsirovanie ciest v centre

V súčasnosti prebieha rekonštrukcia Okružnej ulice a následne Hviezdoslavovej a Štefánikovej.
Naplánovaná je aj komplexná rekonštrukcia Jarkovej , Baštovej a Slovenskej. Rozšírenie týchto ulíc ale obojstrannej zastavanosti nebude veľmi možné.

5. ci sa neda spojit ulica Vodarenska so Sekcovom

Pripravuje sa štúdia dopravného napojenie Amfiteátra na Ul. Pod Táborom, ktorá uvažuje aj s novým prepojením ulice Vodárenskej, resp. Dilongovej na túto cestu

MHD
Peti108 | 7.4.2009 (22:08)

a este par otaziek ohladom MHD:
1. nechcete rozsirit trolejbusovu trakciu o dalse lokality, mapr Rusinska, Svaby, ...

Plánované rozšírenie trolejových tratí je, ale z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov nebudú v najbližšom čase zrealizované

2. ci nechcete zvysit tempo obnovy najme klbovych trolejbusov a autobusov

Je to závislé od dostupných finančných prostriedkov

vehatex | 7.4.2009 (23:01)
Dobrý večer. Bývam v mestskej časti Šalgovík a mám taký pocit že sa na nás akosi zabúda. Od kedy je v prevádzke priemyselný park v bývalých hydinárskych závodoch je tu hustejšia premávka a problém je v tom že nikto nedodržiava rýchlosť. A taktiež sú u nás rozbité chodníky. Bude sa v týchto smeroch niečo podnikať? Ďakujem

Chodníky je možné opraviť z prostriedkov bežnej údržby, na nedodržiavanie rýchlosti si musí posvietiť polícia.

vehatex | 7.4.2009 (23:09)
a ešte jedna otázka ohľadom separácie odpadu. Neuvažuje mesto o motivovaní občanov a znížení poplatku za vývoz separovaného odpadu? Teraz je jedno či separujem alebo nie, lebo platím rovnako.

V rámci koncepcie odpadového hospodárstva do budúcnosti uvažujeme s motivovaním občanov k separovaniu odpadov. Forma motivácie však dnes ešte nie je špecifikovaná.

Kedy bude mať 3 najväčšie mesto Slovenska svoj mestský park???
lynx | 8.4.2009 (10:48)

Dobrý deň p. Primátor moja otázka smeruje kedy sa dočkáme zelene na najväčšom sídlisku Sekčov, hlavne okolo ciest ktoré nám spôsobujú vysokú prašnosť a hluk. Na sídlisku Sekčov sú iba úbohe fragmenty ktoré postupom času miznú a nahrádzajú ich nákupne centra. Lavičiek na oddych kde by sme si mohli sadnúť je málo, športoviska ktoré sú tu 25 rokov tak sú v katastrofálnom stave, treba ich rekonštruovať. Urobte nám to čo má rieka Torysa oddychovú zónu, aj Sekčov preteká mestom Prešov. Ďakujem

lynx | 10.4.2009 (12:11)
p. primátor potrebujeme v našom meste zeleň ako soľ a pritom soli máme dosť, ale tej zelene je veľmi málo. Neverím, že sa na to nenájdu fin.prostriedky.. kedy sa to už konečne pohne tým správnym smerom. Sídliská ako je Sekčov cez ktorý prechádza dialnica z juhu na sever potrebuje zeleň, nie ďalšie bilboardy a obchodné centra. Prosíme vás konajte. Ďakujeme

Na sídlisku Sekčov majú byť dva veľké parky. Prvý z nich, ktorý má teraz pomenovanie podľa gréckeho partnerského mesta Park Keratsini, sa má rozprestierať na svahu pod Šalgovíkom od ZŠ Šrobárova po ZŠ Sibírska. Prvé etapy jeho budovania od ZŠ Šrobárova už sú zrealizované v hodnote vyše 8 mil. Sk – sú urobené terénne úpravy, chodníky, zeleň rastie a bude ešte doplnená. Pre ďalšie etapy je však potrebné vykúpiť pozemky od súkromných vlastníkov. Druhý park je v územnom pláne mesta navrhnutý medzi areálom nemocnice a sídliskom Sekčov na ploche 26 hektárov. Aj na jeho vytvorenie je však potrebné najprv dané pozemky vykúpiť, čo nie je lacná záležitosť.
V súčasnosti mesto vykupuje pozemky potrebné na vytvorenie nového mestského cintorína na Šváboch, lebo o rok už nebude miesto na pochovávanie na terajšom mestskom cintoríne, potom môže prísť na rad mestský park.
Zelené plochy pozdĺž Sekčova by mali vznikať aj ako súčasť výstavby nákupných centier na priľahlých pozemkoch – všetci záujemcovia o ich výstavbu v súčasnej dobe už takú podmienku od mesta Prešov dostávajú.

blackfire | 8.4.2009 (08:39)
už sa to síce rozoberá v inej téme, ale - KEDY SA DOKONČÍ chodník pri Matici Slovenskej, smerom ku Kauflandu , nakoľko chodník končí v tráve a s kočiarmi sa nedá prejsť a zároveň pri Toryse takisto chodník končí v tráve.. Prikladám foto

V najbližšom možnom čase to napravíme.

ObcanPO | 8.4.2009 (09:06)
Dobry den pan primator.
Mam jednu skor pravnu otazku. Mesto Presov prenajalo pozemky = parkovacie miesta firme Vinci Park. Tieto miesta su pravne teraz v rukach sukr. firmy, fakticky ide o sukr. pozemky. Na zaklade akeho zakona mesto Presov vstupuje do vztahu medzi obcana-vodica a Vinci Park a na miestach kde obcan na parkovacom mieste nezaplati parkovne dava blokovacie zariadenia a vybera pokuty. Podla mna sa mesto neopravnene obohacuje. Nebolo by to prvy ani posledny krat ked mesto kona v rozpore so zakonmi, vstupuje neopravnene do vytahu firma-obcan.

Mesto Prešov neprenajalo pozemky firme Vinci Park Slovakia, ale uzavrelo s ňou koncesnú zmluvu na službu, ktorou je výber parkovného.

Druha otazka:
Pred cca 10timi rokmi stat odpredaval byty, tzv. statne byty obcanom. Zo zakona vtedy bola poskytovana zlava z ceny, napr. ked sa platilo v hotovosti, a podobne presne neviem. Mesto Presov si nad ramec svojich pravomoci presadilo do kazdej zmluvy predkupne pravo na byt po dobu 10rokov a teraz ked niekto chce predat takyto byt tak musi na Meste vyplatit to predkupne pravo=sumu zlavy ktora mu bola poskytnuta ale tu zlavu daval STAT nie MESTO a bola zo zakona. Myslim si ze aj tu sa mesto neopravnene obohacuje. Inac na katastri tu tarchu-predkupne pravo vobec neriesia a v pohode prevody bytov povoluju aj s takouto tarchou.

Väčšina bývalých tzv. štátnych bytových domov prešlo v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí dňom 01.05.1991 do vlastníctva obcí, resp. miest, ktoré boli následne ako vlastníci pri predaji bytov jednotlivým nájomcom povinné pri výpočte ceny bytu postupovať podľa zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a poskytnúť 30 % zrážku z kúpnej ceny a tiež zľavy podľa toho, koľko z kúpnej ceny bolo zaplatené v hotovosti. Tento zákon tiež upravoval povinnosť kupujúceho vrátiť nesplatenú časť ceny bytu v celej výške (poskytnuté zrážky a zľavy), ak prevedie vlastníctvo bytu na inú osobu ako na manžela, deti, vnukov alebo rodičov do 10 rokov od uzavretia zmluvy o prevode vlastníctva bytu. Predkupné právo Mesta Prešov bolo upravené všeobecne záväzným nariadením mesta Prešov iba za účelom právneho zabezpečenia vrátenia týchto zrážok a zliav, na ktoré mestu v zmysle vyššie uvedeného priznáva nárok samotný zákon. Mesto teda zriaďovaním predkupného právo v zmluvách o prevode vlastníctva bytov nekonalo nad rámec svojich právomocí. Taktiež v týchto prípadoch nedochádzalo k neoprávnenému obohacovaniu zo strany mesta, keďže vlastníkom predmetných bytov v čase ich odpredávania bolo už na základe zákona o majetku obcí mesto a mesto (nie štát) ako predávajúci rešpektujúc zákon o vlastníctve bytov, poskytovalo uvedené zrážky a zľavy.

Predaj bytov a nebytových priestorov mestom Prešov.

1. Spôsob a podmienky nadobudnutia vlastníctva bytov a nebytových priestorov v bytovom dome, práva a povinnosti vlastníkov týchto bytových domov, práva a povinnosti vlastníkov bytov a nebytových priestorov, ich vzájomné vzťahy a práva k pozemku upravuje zákon č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“).

2. Mesto Prešov v súlade s § 18b tohto zákona vydalo VZN mesta Prešov č. 70/1997 o predaji bytov a nebytových priestorov (ďalej len „VZN).

3. Určenie výšky ceny bytu a ateliéru upravuje ustanovenie § 18 z. č. 151/1995 Z. z. K otázke povinnosti vrátenia zľavy a zrážky: Článok 7 VZN: Kupujúci uhradí nesplatenú časť ceny bytu, ateliéru a pozemku zistenú podľa § 18 ods. zákona v celej výške (t.j. vrátane zrážok a zliav), ak prevedie vlastníctvo k bytu alebo ateliéru na inú osobu ako na manžela, deti, vnukov alebo rodičov do desiatich rokov od uzavretia zmluvy o prevode vlastníctva bytu alebo ateliéru. V takomto prípade je kupujúci povinný vrátiť všetky poskytnuté zľavy uvedené v článku 4, bod 3. a čl. 7 VZN. Pre právne zabezpečenie vrátenia zrážky a zliav mesto Prešov zriadi vecné právo - predkupné právo k prevádzanému bytu a ateliéru na dobu 10 rokov.

Úprava tohto ustanovenia VZN sa opiera o §18b ods.5 zákona, ktorý znie: „Kupujúci uhradí nesplatenú časť ceny bytu alebo ateliéru zistenú podľa § 18 ods. 1 v celej výške, ak prevedie vlastníctvo bytu alebo ateliéru na inú osobu ako na manžela, deti, vnukov alebo rodičov do desiatich rokov od uzavretia zmluvy o prevode vlastníctva bytu alebo ateliéru. “

Milanko | 8.4.2009 (13:36)
Dobry den pan primator, najprv vdaka za to, ze si viete najst cas a zaujima vas i nazor obcanov, nielen pred volbami... Teraz par otazok:
1. Florianova by mala byt pesou zonou. Nevyzera to tak ani zdaleka. Preco tam je vzdy tolko aut?! Rovnako to plati aj pre kopu aut na Hlavnej; sialene jazdiace taxiky a pizza dodavky, zasobovanie tvori asi 1000 aut atd. , co s tym planujete robit?

Mate pravdu v tom, že Floriánova ulica je pešia zóna. K uvedenému je potrebné dodať, že v tejto pešej zóne platia určité pravidla, okrem iného aj to, že do tejto pešej zóny nie je možné úplne zakázať vjazd všetkým motorovým vozidlám. Výnimku zo zákazu vjazdu do 10.00 hod. majú vozidla, ktoré zabezpečujú zásobovanie. Ďalej neobmedzený vjazd do uvedenej pešej zóny majú aj vodiči vozidiel, ktorí v tejto zóne majú trvalý pobyt. Ďalej sú to vozidlá s parkovacím preukazom pre osoby so zdravotným postihnutím.
Je pravda aj to, že pešia zóna je územie ktoré je určené predovšetkým pre chodcov, no nielen pre chodcov. Na tomto území platia zvláštne ustanovenia o premávke v pešej zóne. Tieto ustanovenia hovoria napr. o tom, že v tejto zóne smie vodič jazdiť rýchlosťou najviac 20 km/h pritom je povinný dbať na zvýšenú ohľaduplnosť voči chodcom, ak je to nevyhnutné vodič je povinný zastaviť vozidlo. A ešte ďalšia vec, v pešej zóne chodci sú povinní umožniť vozidlám jazdu. To platí napr. aj pre deti, ktoré sa hrajú v obytnej zóne. Mestská polícia sa snažila a aj v budúcnosti sa bude snažiť vodičov, ktorí na tejto ulici nemajú čo robiť riešiť tak ako im to zákon ukladá.

K  Hlavnej ulici je potrebné dodať to, že nie na celej ulici je pešia zóna. Toto si častokrát obyvatelia Mesta Prešov mýlia. Začiatok a koniec pešej zóny je upravený dopravným značením V tejto zóne platia obdobné pravidla ako som už spomínal o. Floriánovej ulici. Časť po ktorej premávajú autobusy MHD nie je pešia zóna, ale je to zóna s dopravným obmedzením „zákaz státia“, v ktorej môžu stáť vozidla len na miestach vyhradených ako parkoviská. K tomu je potrebné dodať že vjazd na túto ulicu je obmedzený z  každej strany a to dopravným značením „zákaz vjazdu“, doplneným dodatkovou tabuľou - okrem dopravnej obsluhy, MHD, cyklistov, TAXI od 19.00 hod do 07.00 hod. a zásobovanie od 05.00 hod. do 10.00 hod. a od 18.00 hod. do 20.00 hod. Zákaz vjazdu okrem dopravnej obsluhy obmedzuje platnosť značky na vozidlá ktorých vodiči, prípadne prevádzkovatelia majú v miestach bydlisko, sídlo alebo garáž. Aj pre vodičov týchto vozidiel však platí, že na uvedenej ulici nemôžu stáť s výnimkou miest vyhradených na parkovanie, s výnimkou státia na miestach vyhradených na parkovanie respektíve súkromných pozemkoch a priestoroch vo vlastných objektoch. Čo sa týka merania rýchlosti na túto tému som sa už stretol na pracovnom rokovaní aj s riaditeľom okresného a krajského riaditeľstva PZ, kde mi bolo prisľúbené, že meranie rýchlosti neobíde ani centrum mesta.

2. – Je v PO zakaz verejneho popijania alkoholu a spijania sa? Ak ano, kde je mestska policia? Ak nie, preco? Chodte sa pozriet v piatok do centra, na futbalove zapasy a pod.

V zmysle VZN 152/2005 je požívanie alkoholických nápojov na verejných priestranstvách zakázané. Mestská polícia v tomto smere vykonáva kontroly pri bežnom výkone hliadkovej činnosti a okrem toho minimálne dvakrát v mesiaci sa vykonávajú akcie zamerané práve na požívanie alkoholických nápojov. Tieto akcie sú vykonávané v súčinností s PZ a tiež s UPSVaR.
Čo sa týka centra mesta, piatku a soboty je pravdou, že sa v centre mesta vo zvýšenej miere pohybujú mladiství, no určite nie všetci pod vplyvom alkoholu. Podľa zistení MsP aj s prispením kamerového systému ktorý je rozmiestnený v centre mesta k požívaniu alkoholických nápojov na verejnom priestranstve v centre mesta dochádza sporadicky. Pravdou však je, že tieto osoby požívajú alkoholické nápoje na iných miestach kde polícia prístup nemá (žúry na bytoch a pod.). Tieto osoby sa potom v podnapitom stave pohybujú v centre mesta, kde sa dopúšťajú aj takých negatívnych konaní akými sú napr. vzbudzovanie verejného pohoršenia, rušenie nočného kľudu, priestupkov proti občianskemu spolunažívaniu a pod. Z uvedeného dôvodu pristupujeme k tomu, že v centre mesta sa posilňuje hliadková činnosť MsP.
Okrem hliadok MsP v tomto centre mesta hliadkujú aj dve pešie súčinnostné hliadky s príslušníkmi PZ (2-krát jeden príslušník PZ jeden príslušník MsP). Je poľutovaniahodné to čo sa deje pred futbalovými zápasmi, myslím tým to, čo vystrájajú „fanúšikovia“ jednotlivých futbalových klubov. Ja ako primátor mestá nemôžem zakázať fanúšikom napr. 1. FC Košice alebo Slovana Bratislava aby prišli do Prešova povzbudzovať svojich hráčov. Musím však zabezpečiť, aby títo „fanúšikovia“ futbalu nám cestou na štadión nezničili celé mesto. Aj z uvedených dôvodov sme pri posledných zápasoch museli použiť všetky naše sily a prostriedky na zabezpečenie verejného poriadku a ochrany majetku obyvateľov mesta. Napr. len pri futbalovom zápase medzi 1FC Tatran a 1FC Košice bolo na zabezpečenie verejného poriadku k dispozícii priamo v teréne viac ako 500 policajtov.

3. – Urcite nielen mne vadia idiotski chuligani – tzv. futbalovi fanusikovia, ked ma Tatran zapasy doma. Clovek sa boji ist von, na ulicu, do autobusu, nie to este aby vtedy pustil von deti... Pod oknami same vulgarizmy, ozrati idioti, ... polovica soboty znicena. Okrem toho uzatvorene ulice, odklonena MHD i cela doprava... Koho prava su tu potlacane? Ako prideme k tomu my bezni obcania, ze sme takto obmedzovani?!

Koncom minulého roka bol prijatý zákon v Národnej rade, ktorý aspoň sčasti upravuje problematiku športových, kultúrnych, spoločenských a iných podujatí. V tomto smere považujem za dobré, že boli posilnené kompetencie mestá vo vzťahu k narušovateľom verejného poriadku. Podľa uvedeného zákona môže mesto (obec) konkrétnym narušovateľom verejného poriadku zakázať navštevovať takéto podujatia.

6. Motivuje nejako mesto aj sukromne osoby a podnikatelov k tomu, aby skraslovali svoje prostredie?
Aky je pomer medzi vyrubanymi stromami a novonasadenymi? Co znamena „holorub“ pri Toryse?

Za každý vyrúbaný strom na území mesta je nariadená náhradná výsadba minimálne 2-3 stromov alebo okrasných kríkov. Samozrejme že nejaký čas trvá, kým táto náhradná výsadba dorastie a naozaj pôvodné stromy nahradí.
Výrub topoľov pozdĺž Torysy vykonalo Povodie Bodrogu a Hornádu ako správca toku a majiteľ pozemkov na ktorých tieto stromy rástli. Dôvodom bol vysoký vek týchto stromov, z ktorých už opadávali suché konáre a ohrozovali bezpečnosť chodcov. Výrub žiadali aj poslanci za dotknutú časť mesta aj z dôvodu, že korene týchto stromov poškodzovali vybudovaný chodník. Podľa vyjadrenia Povodia náhradnú výsadbu budú realizovať v súlade so zákonom do troch rokov, ale pravdepodobne na iných vlastných pozemkoch, kde je pre zeleň viac miesta. Ozelenenie úseku nábrežia pri Ulici 17.novembra bude potrebné riešiť v spolupráci s Prešovskou univerzitou, ktorá je vlastníkom priľahlých pozemkov

ihrisko
stanulik | 8.4.2009 (14:13)

dobry den pan primator, pisal som otazku a hlavne upozornoval na jeden nedostatok, jedna sa o ihrisko na Vihorlatskej ulici. takze este raz priblizim o co sa jedna, na vihorlatskej ulici bolo vybudovane travnate ihrisko s basketbalovymi kosmi. Neviem ako Vy, ale tak ja som v zivote nikoho nevidel hrat basketbal na travnatom ihrisku. Neviem co ten projektant, ktory to mal na starost, vymyslel za blbost. Povedali ste, ze niekoho sem poslete sa na to pozriet, no zatial ziadna zmena.

Táto požiadavka bola vznesená obyvateľmi, ktorí požadovali trávnatý povrch z toho dôvodu, že z betónového povrchu vzniká veľký hluk. To sú príklady kedy sa stretávajú na jednom mieste viacero požiadaviek a názorov. Vždy je určitá skupina nespokojná.
Ihrisko bolo plánované s betónovou plochou, ale obyvatelia žiadali trávnik, takže sa urobil trávnik. Samozrejme je to nezmyselné riešenie a po schválení financií dokončíme ihrisko podľa pôvodného projektu, teda s betónom, asfaltom, prípadne umelým povrchom. Ak tam architek naprojektoval basketbalové ihrisko, tak to iste spĺňa všetky hlukové normy a nie je dôvod, aby tam nebolo a neslúžilo svojmu účelu.

Mestska policia v Presove
peterza | 8.4.2009 (15:36)
Pan primator, chcel by som sa opytat, kedy nasi mestski policajti vylezu konecne z aut a bude ich vidno v centre mesta. Zima uz konecne skoncila a oni sa stale vyvazaju po centre na autach. Vdaka za odpoved.

V dnešnej modernej dobe, keď chceme aby bola hliadka MsP funkčná, operatívna a pripravená zasiahnuť v čo najkratšom čase a v ktorejkoľvek časti mesta je potrebné, aby takáto hliadka používala na svoju prepravu t. j. presun z miesta na miesto aj príslušné dopravné prostriedky. V tomto prípade sú to služobné motorové vozidlá a služobné motocykle. Je potrebné si tiež uvedomiť, že doba, keď v centre mesta hliadkoval jeden príslušník PZ, ktorý poznal všetkých „piatich nespratníkov“, ktorí v centre mesta zvyčajne po výplate vystrájali a aj keď ich nechytil na mieste, kde niečo vyviedli, našiel ich doma za pecou, je dávno preč. Polícia v dnešnej dobe, ak má byť funkčná, musí byť operatívna a pripravená vždy a  za akýchkoľvek podmienok rýchlo zasiahnuť.
Možno to niekedy tak vyzerá, že sa v centre mesta len tak vyvážajú policajti v autách, no aj vzhľadom k tomu, že mestská polícia má v Prešove svoje základné pracovisko v centre mesta. Hliadky sa na svoje úseky a  z nich, ktoré sú aj mimo centra mesta presúvajú pomocou služobných motorových vozidiel. Pričom vo všetkých vyspelých mestách je takéto presúvanie hliadok na daný úsek bežné.

Caesar | 8.4.2009 (17:43)
je mozne aby sa zalozila nejaka jednoducha firma (kludne moze byt aj vasa) s tym ze by si najala romov alebo dlhodobo nezamestnanych, kupila im vrecia, rukavice a poslala ich vycistit sidliska. odpadky by boli uskladnene v plastovych vreciach, no a nejaka tatrovka by to jednoducho odviezla na skladku. je nieco zlozite na takomto rieseni problemu? ako je mozne, ze nikto nie je zjavne schopny taketo nieco pre Presov uskutocnit? o com je potom cela ta maskarada na urade? pikusov kos je zjavne potapajuci sa titanic!

Mesto Prešov sa zapojilo do výkonu aktivačných prác, menších obecných služieb (MOS) už od  roku 2004, kedy bola schválená platná legislatíva v rámci zákona o zamestnanosti č. 5/2004 Z. z. V súčasnom období pracuje v rámci vykonávania MOS pre mesto Prešov 94 nezamestnaných občanov, poberateľov sociálnych dávok. Hlavnou náplňou v rámci výkonu MOS je čistenie verejných priestranstiev na území mesta (vo všetkých výboroch mestských častí), ako aj  výkon dozoru pri udržiavaní verejného poriadku. Všetky náklady spojené s výkonom MOS (mimo nami realizovaného odvozu bioodpadu a ostaného odpadu) sú mestu refundované v rámci uzatvorenej Dohody medzi Úradom práce sociálnych vecí a rodiny v Prešove a mestom Prešov.

V najbližšom období, po predložení a schválení MsZ sa v meste Prešov plánuje aj založenie Sociálneho podniku a to s možnosťou zamestnania občanov v hmotnej núdzi.

monte | 8.4.2009 (18:48)
Aj podľa reality, aj podľa názoru občanov, neskúsite si prepočítať, či by nebolo efektívnejšie zreorganizovať mestskú políciu, spružniť a skvalitniť jej činnosť, zvýšiť počet policajtov a aj napriek väčším nákladom by predsa len mesto Prešov bolo krajšie a možno aj menej stratové na nahrádzaní škôd? Viete už dlho o tom, že Prešovská mestská polícia je na smiech. Urobili ste už niečo pre to, aby to tak nebolo? Ich flákanie padá na bohužiaľ na Vaše plecia!

Nezdieľam váš názor, čo sa týka MsP, nakoľko už druhý rok zaznamenávame pokles nárastu trestnej činnosti, ktorý je najnižší spomedzi všetkých krajských miest, čím sa Mesto Prešov stáva jedno z najbezpečnejších krajských miest na území SR. To sa nám podarilo dosiahnuť práve zefektívnením, lepšou organizáciou a spoluprácou s hliadkami PZ.

K téme MP urobíme samostatné diskusné fórum.

thomas7273 | 8.4.2009 (18:55)
Kedy uz bude konecne chodnik a osvetlenie medzi sekcovom a luboticami ak sa nemylim tak bola dohodnuta nejaka spolupraca na rieseni tohto problemu...

Mesto Prešov má ukončenú svoju časť, posledné stĺpy verejného osvetlenia končia na hranici katastra mesta. Chýbajúcu časť musí vybudovať obec Ľubotice.

Obec Ľubotice pripravuje projekt osvetlenia tejto komunikácie s vybudovaním stĺpov v strednom deliacom páse. Tento projekt má byť financovaný z eurofondov. Realizácia bude po odsúhlasení tohto projektu.

Budu sa rekonstruovat zastavky MHD? Konkretne zeleznicna stanica je to miesto kam prichadzaju navstevnici do Presova (akysi vstup) no je v zalostnom stave zhrdzavene, rozbite, spinave, popisane atd. Ak sa nieco robi tak poriadne nie latanie ako to je tu vo zvyku...

Mesto Prešov urobilo monitoring stavu jednotlivých zastávok MHD, nástupných plôch a prístreškov so spísaním všetkých potrebných opráv. Postupne podľa dôležitosti budú jednotlivé zastávky opravované z prostriedkov bežnej údržby mesta.

Nedalo by sa nieco spravit so zeleznicnou stanicou PRESOV-mesto? Uz dobrych par rokov chatra. Okrem vymeny cedule sa tam nespravilo NIC! Ale to je asi otazka skor pre ZSR.

Železničná stanica Prešov – mesto patrí ŽSR. Podľa ich vyjadrenia nemajú v pláne opravu alebo rekonštrukciu tejto malej stanice.

Bude mozne niekedy este sledovat presovsku TV aspon cez STA alebo nejako inac??? ... Nakolko ini kablovi operatori okrem UPC tuto stanicu nesiria.

To bohužiaľ neviem.

No a do tretice. Kedy bude mozne si zakupit listok na MHD aj cez mobil?

Rokujeme o tom s dvoma operátormi, mali by sme byť tretím mestom na Slovensku, ktoré tento systém využíva.

Dakujem za odpovede

medulienka | 8.4.2009 (19:12)
Dobrý deň pán primátor, bývam na ul. 17. novembra , kde sú dve večierky. Neslúžia len na predaj potravín , ale hlavne na predaj alkoholu. Je tam neuveriteľné množstvo bezdomovcov a iných individuí, ktoré popíjajú vonku. Čo sa s tým dá urobiť? Ako zariadiť, aby alkohol nepopíjali na ulici a nerobili neporiadok?

Na tento problém sme boli upozornení už začiatkom apríla, na základe čoho sme zvýšili počet kontrol. V prípade opakovaného porušovania navrhneme skrátenie prevádzkového času v uvedených prevádzkach. Navrhujem v prípade robenia neporiadku volať MP - 159.

HOLORUB PRI TORYSE
grgop | 8.4.2009 (20:32)
Pan primator,
dnesna situacia (8,4,2009), ktora sa udiala na lavom brehu Torysy mi nedala, aby som este nezareagoval. Akym sposobom (aj pravnym) mesto zakroci proti danej neschopnej firme, ktora takmer znicila most ku zimaku, chvalabohu nezabila ani nezranila nikoho, znecistovala Torysu olejom a naftou a navyse, ako mozno vidiet podla zaberov Medialka TV, aj vyhadzovali velke konare do rieky, ktore sa v pohode dalej mohli spracovat na drevnu stiepku. Co sa stane s holorubom na lavom brehu rieky Torysa?? Kym sa nezacalo pilit, tak to tam vyzeralo romanticky, teraz je to odporne a navyse bez kosov je tam neskutocny neporiadok. Kedy sa konecne vytvori extra Odbor zivotneho prostredia a energetiky? Odbor hlavneho architekta zjavne nezvlada svoje povinnosti. Kedy sa zrealizuje nahradna vysadba za spilene stromy pri Toryse?? Kedy uz konecne Presov zacne zelenat??? ??? ??

K tejto veci musia zaujať stanovisko orgány činné v trestnom konaní, ktoré už začali skúmať či nedošlo k naplneniu skutkovej podstaty trestného činu.

Mesto Prešov uplatní nárok na náhradu spôsobenej škody na lávke cez Torysu voči Povodiu Bodrogu a Hornádu, to si bude musieť danú vec vybaviť s firmou ktorá to spôsobila.
Výrub topoľov pozdĺž Torysy vykonalo Povodie Bodrogu a Hornádu ako správca toku a majiteľ pozemkov na ktorých tieto stromy rástli. Povodie je povinné vykonať aj náhradnú výsadbu. Podľa ich vyjadrenia náhradnú výsadbu budú realizovať v súlade so zákonom do troch rokov, ale pravdepodobne na iných vlastných pozemkoch, kde je pre zeleň viac miesta – to im umožňuje zákon.
Ozelenenie úseku nábrežia pri Ulici 17.novembra bude potrebné riešiť v spolupráci s Prešovskou univerzitou, ktorá je vlastníkom priľahlých pozemkov. Mesto Prešov nemôže aj pri najlepšej vôli svojvoľne vysádzať zeleň na cudzích pozemkoch bez dohody s ich majiteľom. Takéto dohody a výsadbu zelene má v kompetencii Odbor správy mestského majetku, nie Odbor hlavného architekta mesta.

Ihriska
Peti108 | 8.4.2009 (22:13)

Chcem sa spitat, ci sa neuvazuje o kamerovom systeme na ihriskach, ktore su na sidliskach?? lebo vetcinou su tam chuligani ktori to nicia

Kamerový systém uvažujeme rozšíriť aj na sídliskách. Z uvedeného dôvodu sme z rozpočtu mesta vyčlenili časť finančných prostriedkov na realizáciu kamerového systému na sídliskách Sekčov a Šváby. Minulý rok sme spracovali projekt na rozšírenie kamerového systému. Tento projekt sme spoločne so žiadosťou o pridelenie finančných prostriedkov zaslali na Radu vlády pre prevenciu kriminality. Teraz už vieme, že projekt nám na Rade prešiel a na kamerový systém by sme mali dostať aj časť finančných prostriedkov od štátu. Rozširovanie kamerového systému je finančne dosť náročné.

basketbal
elin | 9.4.2009 (11:46)
Dobrý deň pán primátor, zaujíma ma, či a ako bola prešetrená kauza vyúčtovania účasti prešovských basketbalistov kadetov na turnaji v Holandsku. Ďalej by som sa cgcela pozastaviť pri prešovskom mládežníckom, resp. dievčenskom basketbale. Začiatkom školského roka 2008/2009 pod BK 99 prešli dievčatá z iného klubu, chystali sa veľké plány, súťaže a pod. Pán Višňovský sľúbil, že bude rodičov informovať o činnosti klubu, bohužiaľ neprišiel ani raz. Po novom roku trénerky dievčatám oznámili, že klub končí, o čom mal pán Višňovský doručiť žiačkam potvrdenie. To sa doteraz nestalo. Napriek tomu po školách sa v tom istom čase robil nábor medzi žiakmi, kde ich lákali do toho istého klubu. Zahrávajú sa takto s rodičmi, s deťmi, ktoré naozaj chcú športovať, alebo ako to vlastne je? Bohužiaľ je situácia v mládežníckom športe taká, že zvlášť pre dievčatá takmer žiadne možnosti nie sú. V tejto súvislosti ma zaujíma Váš názor a či má mesto vytvorený program pre takéto aktivity detí. Ďakujem

Túto kauzu preveroval hlavný kontrolór mesta, kde konštatoval, že mestu nebola spôsobená škoda. Mesto poskytlo mládežníckej organizáciu dotáciu 30 tis. Sk. Problém s vyúčtovaním je problémom klubu, nie mesta. Chcem ale podotknúť, že pán Višňovský urobil mnoho pre prešovský ženský basketbal a hlavne jeho zásluhou sa Prešov pohybuje v extralige po 29. rokoch.
Čo sa týka športu, chystáme novú koncepciu podpory mládežníckeho športu, ako alternatívu voči alkoholu a drogám.

križovatka Rázcestie Šidlovec
elin | 9.4.2009 (11:55)

Ešte jedna otázka. Pokiaľ viem, posledná informácia ohľadom rekonštrukcie križovatky Sabinovská -Bajkalská bola tá, že prebieha výber dodávateľa stavby. Pohlo sa niečo v tejto veci a je termín ukončenia 31.8.2009 reálny? (Aj vzhľadom k začiatku školského roku.) Ďakujem

Dodávateľ stavby bol vybratý.  Vzhľadom k tomu, že stavba sa nachádza v ochrannom pásme železníc, vodného toku a plynu, je veľmi komplikovaná a jej realizácia môže začať až po doriešení všetkých legislatívnych problémov.

fester | 10.4.2009 (13:10)
Pán primátor, pri kobercovom výrube stromov, ktorý začal cca pre rokom, na nábreží Torysy padli (to tvrdím, lebo som to videl na vlastné oči, aj keď to neviem dokázať) na 500 m úseku za obeť okrem chorých aj zdravé stromy. Považujem to za barbarský prístup k zeleni, ktorej by v Prešove rozhodne mohlo byť viac. Výrub mal podľa môjho názoru prebiehať selektívne a postupne a počas neho mali byť odstránené stromy priebežne nahrádzané výsadbou nových. Podľa mojich informácií vykonali tento paušálny 500m výrub pracovníci Povodia Hornádu a Bodrogu na podnet mesta Prešov. Táto záležitosť by si podľa mňa zaslúžila prešetrenie postupu kompetentných osôb s patričnými konzekvenciami, ktoré by podobnému prístupu k prešovskej zeleni v budúcnosti mali zabrániť.
A samozrejme ma zaujíma, či a kedy budú (ak vôbec) vyklčované stromy nahradené novými (aj keď žiaľ potrvá desiatky rokov, kým budú môcť nahradiť ekologickú funkciu tých pôvodných). Celému nábrežiu Torysy by mesto malo venovať oveľa viac pozornosti (okrem iného sem patrí aj dobre známa kauza "koše"), veď je to potenciálne najkrajšia oddychová zóna v Prešove, aj keď v súčasnosti jedna z najzanedbanejších. Myslím, že to tak cíti mnoho Prešovčanov.
Nájde sa na riešenie tejto problematiky konečne dobrá vôľa a peniaze v rozpočte? Kedy?

Výrub topoľov pozdĺž Torysy vykonalo Povodie Bodrogu a Hornádu ako správca toku a majiteľ pozemkov na ktorých tieto stromy rástli. Dôvodom bol vysoký vek týchto stromov, z ktorých už opadávali suché konáre a ohrozovali bezpečnosť chodcov. Výrub žiadali aj poslanci za dotknutú časť mesta aj z dôvodu že korene týchto stromov poškodzovali vybudovaný chodník. Podľa vyjadrenia Povodia náhradnú výsadbu budú realizovať v súlade so zákonom do troch rokov, ale pravdepodobne na iných vlastných pozemkoch, kde je pre zeleň viac miesta. Ozelenenie úseku nábrežia pri Ulici 17.novembra bude potrebné riešiť v spolupráci s Prešovskou univerzitou, ktorá je vlastníkom priľahlých pozemkov. Ozelenenie úseku od Mestskej haly po Hanisku sa bude realizovať až po plánovaných úpravách koryta Torysy v rámci protipovodňových opatrení.
Mesto Prešov v súčasnosti rieši úsek nábrežia na sídlisku III – už bola vysadená lipová alej okolo cyklistického chodníka ( a dvakrát dosádzaná, lebo stále sa nájde niekto kto tie stromčeky poláme ), a je na realizáciu pripravený projekt tzv. biokoridoru od Veterinárnej nemocnice po Mukačevskú ulicu.

Večery na sídliskách
Milanko | 10.4.2009 (12:43)
S oteplenim sa koncia aj pokojne vecery slusnych ludi nutenych byvat na sidliskach. Pan primator, caka nas dalsi polrok hlucnych vytrznosti, hulakania, vulgarnosti, bitiek, opijania sa deti atd pod oknami bytov do neskorych nocnych hodin alebo sa s tym konecne nieco bude robit?!
A este co tak zaviest nutene VPP pre prichytenych, co nicia verejny i sukromny majetok - vytrznikov, sprejerov a pod. - v oranzovych vestach s prislusnym napisom, aby si aspon polka Presova zapamatala, co su to za ludia... Urobit im skratka verejnu hanbu. Dakujem.

S príchodom letného obdobia posilní MP hliadkovú činnosť v poobedňajších a večerných hodinách so zameraním na kontrolu verejného poriadku a rušenia nočného kľudu v okolí prevádzok a v obytných zón.
Zároveň  uvítame spoluprácu s občanom, ktorý by nám signalizoval porušenie verejného poriadku, rušenie nočného kľudu a iné protiprávne konanie prostredníctvom bezplatnej telefónnej linky č. 159. To nám umožní efektívnejšie využitie hliadky MsP a spoľahlivé objasnenie priestupku, ktoré vedie ku zisteniu páchateľa.
V každom prípade by rodičia mali vedieť, kde sú ich dorastajúce deti a čo robia. Bohužiaľ sa často stáva, že rodičia sa opitých a hulákasjúcich ratolestí ešte zastávajú.

Vážený pán primátor,
gejza | 10.4.2009 (13:41)

Poprosil by som Vás o Vašu odpoveď na tieto otázky:
1. V akom stave je možnosť využívania geotermálnej energie a akí odborníci na možnosti jej využívania pracujú, resp. budú pracovať. Možno to skončí ako v Košiciach.

V roku 2008 bola urobená štúdia na geotermálny vrt, na využitie ktorého má mesto práva. Vedieme rokovania s investormi o spoločnom postupe. Využívanie geotermálnej energie je v záujme mesta, ale je to tak finančne náročné, že samotné Mesto Prešov nie je schopné takúto investíciu zrealizovať.

2. Kedže ani Vaši predchodcovia a pani poslanci neurobili takisto s riešením dopravy v krajskom meste nič (podotýkam, že už aj Svidník buduje obchvat), odporúčam voličom v budúcich voľbách zamyslieť sa nad tým. (Samozrejme aj VUC). Teda sa Vás pýtam, kedy budú dokončené obchvaty mesta Prešova.

Juhozápadný portál s tunelovým variantom smer Košice, aj severný obchvat by sa mal začať na budúci rok, dokončenie plánované v r. 2013.
Nábrežná ul. 1. časť dokončená do konca roka, 2. časť po ZVL aj s veľkou estakádou do konca budúceho roka.

3. Myslím si, že Prešov má už OC a hypermarketov dosť a je potrebné budovať parky a oddychové zony.

Ak sa súkromný investor rozhodne na svojom pozemku postaviť ďalšie OC a je to v súlade so stavebným zákonom v zóne, kde to územný plán umožňuje, tak to v zásade nevieme ovplyvniť. K problematike zelených parkov a oddychových zón je odpoveď vyššie.

4. Kedy bude vylúčená všetka doprava v centre mesta, nakoľko v súčasnosti hovoriť o pešej zone je smiešne.

V najbližšom čase asi nebude. Na pešej zóne musí prebiehať zásobovanie prevádzok a obchodov. Takže do 10.00 hod. je tam naozaj rušno.

5. Kedy mesto prevezme od techn. múzea v KE starý Solivar, aby sa mohlo začať s rekonštrukčnými prácami a ich obnovou- trvá to priveľmi dlho.

Tlačíme na to dva roky, atakujeme ministerstvo kultúry, hospodárstva aj Technické múzeum, bohužiaľ nenachádzame potrebnú ochotu. Som tiež presvedčený, že mesto Prešov by bolo lepším správcom tejto kultúrnej pamiatky. Ako som už písal, pripravuje v rámci projektu EHMK národný projekt Soľné bane, Opálové Bane, Zlatá Baňa. Na tomto projekte nám veľmi záleží.

Ďakujem

zopár otázok
micis | 12.4.2009 (09:51)

Pán primátor,
1. ste na primátorskej stoličke už dosť dlhé obdobie, aby ste sa presvedčili o tom v akom stave je mesto Prešov. Mohli by ste nám prezradiť koľko rokov by Prešov potreboval na to aby sa dostal na úroveň vyspelého strategického státisícového mesta aké je napríklad vo Švajčiarsku a zároveň by sa jeho rozpočet pohyboval v plusových hodnotách? (aspoň odhadom ... koľko rokov by ste museli byť primátorom aby sme vyššie uvedenú úroveň dosiahli?)

Môj odhad koľko potrebuje času mesto Prešov je asi 16 rokov...verím však, že za 6 až 8 rokov by tu už nemali chýbať kúpaliská, aquapark, geotermálne vrty, mestské lesoparky atď. Bohužiaľ problémov je viac ako peňazí, pričom štát na samosprávu kladie čím viac povinností, tým menej peňazí. Musím zdôrazniť, že nám veľmi komplikuje našu snahu majetková nevysporiadanosť v meste a okolí

2. neuvažujete o motivácii občanov (študentov, žiakov na školách, farnosti, podnikajúce osoby) aby udržiavali poriadok v meste? Nevadí Vám, že všade vôkol, sú odpadky? Neuvažujete o tom že zavediete Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov (VZN) podľa ktorého by každý kto odhodí odpadok na zem mohol dostať (dostal) sankciu vo výške 100 Eur (aj viac) (podobne ako je to vo Švajčiarsku). Potom by si už ľudia dvakrát rozmysleli či dá papierik do vrecka alebo ho ponesie k najbližšiemu odpadkovému košu, alebo ho odhodí na zem s výhovorkou, že mesto nenamontovalo kôš, tak nech to teraz rieši, alebo mesto nevyprázdnilo kôš tak ja budem znečisťovať okolie okolo koša. Zároveň by bolo potrebné aby s týmto opatrením minimálne 2x do mesiaca mestská polícia robila akcie v ktorých by striktne dohliadala na dodržiavanie VZN.

V blokovom konaní priestupky fyzických osôb prejednávajú príslušníci mestskej polície v Prešove. Ale reálne; videli ste už niekoho, ako odhadzuje odpadky na zem pred mestským policajtom? Čistota mesta je aj na osobnej zodpovednosti jednotlivca. Je na každom z nás, ako sa chová k svojmu životnému prostrediu, k okoliu... Človek si môže vybrať, či sa bude iba sťažovať na nepriaznivé okolnosti alebo sám niečo zmení. Má schopnosť celý život sa učiť, vychovávať sám seba a riadiť svoje skutky a v tom ho treba podporovať.
Práve prebieha príprava projektu s pracovným názvom „Čisté mesto“, kde uvažujeme s rôznymi formami motivácie občanov, aby sa zamerali na čistotu svojho okolia.
K projektu "Čisté mesto" mi ešte napadla možná spolupráca s neziskovým občianským združením Priatelia Zeme - SPZ, ktoré sa zaoberá životným prostredím, problematikou odpadov, majú rôzne kampane zamerané na separovanie odpadu, kompostovanie organického odpadu atď. Majú už bohaté skúsenosti v danej problematike a za sebou aj rad výsledkov.

 

Ďalšia vec by mohla byť po spustení súťaže o najkrajšie, najčistejšie okolie domu, prípadne o najkrajšie sídlisko spolupráca s Mestskou políciou a to vo forme besied v škôlkach, prípadne základných školách v prvom stupni. Malé deti ešte nemajú v tomto veku predsudky voči policajtom a policajti sú pre nich hrdinovia hodní obdivu. Preto by sa do kampane mohla zapojiť MsP a s deťmi hovoriť, vychovávať ich. Následne deti často krát doma "prevychovávajú" rodičov a "nútia" ich správať sa uvedomelo. :)

 

A možno by nebolo zlé zriadiť nejaké fórum pre občanov, kde by sa sami vyjadrili, čo robia pre svoje mesto, čo by ešte navrhovali a boli ochotní robiť sami, prípadne s našou pomocou, čo by k tomu potrebovali od nás (napr. nejakú drobnú podporu vo vybavení mestským mobiliárom,  nákup - sponzorovanie rastlinného materiálu po schválení výsadby odborníkom atď.).  Je nutné naučiť ľudí, že sa musia sami zapájať do života v meste a sami byť aktívni, ale pozitívnym spôsobom, nielen neustálymi sťažnosťami na to, čo nefunguje, ale prispieť k tomu, aby to fungovalo. Výhrada, že oni platia dane a tým pádom nemusia nič robiť a nech sa stará mesto je nemiestna, nakoľko dane neslúžia iba mestu a aj mestskí zamestnanci platia dane, tak potom kto sa postará?

Samostatnou kapitolou v rámci projektu je venovaná psom a starostlivosti o nich.
Navrhujeme zriaďovať v rámci parkov aj ohradené venčoviská pre psov, keďže sú sťažnosti aj na majiteľov psíkov pre znečisťovanie trávnikov. Venčoviská je potrebné vybaviť aj špeciálnymi košmi na psie exkrementy a mohlo by sa pouvažovať aj nad vrecúškami, aby tam boli k dispozícii. Rovnako koše iba na exkrementy by bolo vhodné umiestniť aj v rámci sídlisk.  Daň za psa by mala byť využívaná práve pre zriaďovanie týchto venčovísk a prípadne pre mestský útulok. Mnoho ľudí si psíka našlo priamo na ulici a postaralo sa oň, alebo si vzali psa z útulku a tým pádom vlastne aj pomohli mestu, odbremenili ho od odchytu psa a od starostlivosti o psa v útulku.  Ľudia, ktorí si psa vezmú z útulku by mohli mať benefit aspoň v podobe väčšieho množstva vrecúšok na exkrementy, ktoré by si mohli vyzdvihnúť nielen pri platbe dane za psa (čo sú 2 balíky vrecúšok), ale po predložení potvrdenia o prebratí psa z útulku, by mali vrecká k dispozícii celoročne. A asi v tomto smere by bolo najlepšie, aby daň za psa bola používaná práve na čistotu od psích exkrementov, vrecúška, útulok, zriaďovanie a čistenie venčovísk.

 

Pre projekt "Čisté mesto" by bolo možné využiť spoluprácu s rôznymi nadáciami. V tomto prípade dávame do pozornosti nadáciu Ekopolis o jej grantových programoch a motivovať ich, aby sa do nich zapájali.
Nadácia Ekopolis pripravuje každoročne grantové programy, do ktorých sa môžu zapojiť obyvatelia miest i obcí, projekty sú zamerané prevažne na zeleň a na skrášľovanie obce, bydliska, ulice a podobne.
Ak daná myšlienka zaujme nadáciu a jej partnerov, môže získať istý obnos peňazí a podporu na jeho realizáciu.
Ľudia sa zapájajú do procesu tvorby a rozhodovania za pomoci a vedenia odborníka (prevažne krajinného a záhradného architekta), svojpomocne utvárajú svoje okolie, sadia stromy, realizujú prvky drobnej architektúry a podobne. Sami taktiež môžu získavať ďalších sponzorov pre nákup potrebného materiálu. Robia sa rôzne plánovacie stretnutie a brigády, informuje sa verejnosť, médiá, robia sa aktivity s deťmi rôzneho veku, skrátka zapája sa celá komunita žijúca na danom mieste. Takto sa postupne realizuje dielo nielen estetické a funkčné, ale má pridanú hodnotu vlastného pričinenie ľudí o krásno, ktoré vzniká. Ľudia tak majú k svojmu okoliu omnoho bližší vzťah, viac si ho vážia, ochraňujú, udržiavajú, keďže sa na ňom spolupodieľali. Skúsenosti sú také, že sami si svoje okolí bránia pred vandalmi a pred znečisťovaním a zničením.
Pri takýchto projektoch je veľmi dôležitá aj účasť a podpora mesta, sponzorovanie, prípadne rôzne benefity, ktoré by mesto vedelo poskytnúť, medializácia na stránkach mesta, letáky a pod.

3. Čo majú občania urobiť pre to aby pomohli rozvoju mesta Prešov. Čo máme robiť ak nesúhlasíme s poslancami, ktorí úmyselné škodia Prešovu a na rokovaniach Mestského parlamentu blokujú rozvoj strategických investícii ktoré sú pre mesto dôležité?

Volebný systém nezmeníme, musíme presvedčiť ľudí, že do mestského zatupiteľstva politika politických strán nie je potrebná, je potrebná politika pre občana. Treba zapojiť čo najviac ľudí, ktorým záleží na svojom okolí a osud nášho mesta im leží na srdci. A čo môžu robiť občania - prísť s nápadmi a tlačiť na svojich poslancov cez výbory mestských častí.

Ľudia zo Šafárikovej sú zo sľubov sklamaní
fester | 12.4.2009 (23:08)

Dennou realitou obyvateľov Šafárikovej ulice a jej okolia v Prešove sú nepríjemný celodenný hluk, otrasy, smrad z výfukových plynov tranzitu ťažkej nákladnej dopravy.
Primátor Prešova Pavel Hagyari v januári tohto roku po sťažnostiach viacerých obyvateľov v spomínanej štvrti vyrukoval s takýmto riešením: "Už do dvoch týždňov vypracujeme projekt." Na otázku, v akom štádiu je tento proces, primátor odpovedal: "Mesto dokončilo projekt odklonenia tejto dopravy, v súčasnosti prebiehajú rokovania s krajským úradom dopravy a dopravným inšpektorátom a Slovenskou správou ciest, ktorí to musia schváliť. Pripravujeme smerové tabule, ktoré by odklonili veľké nákladné autá smerujúce od Bardejova, Humenného cez Sekčov smerom na Košice, aby sme sa vyhli tejto zóne. Čakáme na povolenie štátnych inštitúcií. Mesto si svoju úlohu splnilo." Spomínaný projekt je v skutočnosti žiadosť vyjadrená dvoma vetami. K nej je priložená prekopírovaná mapa mesta A4 a na dvoch úsekoch je zakreslená tabuľka so zákazom vjazdu nákladných motorových vozidiel.
Všetky inštitúcie, ktorým bola žiadosť mesta adresovaná, sa k "projektu" vyjadrili v zmysle jeho nedostatočnej odbornosti, koncepčnosti a úrovne spracovania. Prednedávnom práve mesto iniciovalo riešenie problémov s ťažkou nákladnou dopravou a jej presmerovanie do rôznych koridorov. A jedným z navrhnutých koridorov pre ťažkú dopravu bola aj Šafárikova ulica.

(podľa článku Ingrid Timkovej uverejnenom v Prešovskom echu.)

Pán primátor, patrím k tým sklamaným. Bol by som rád, keby ste sa k tejto téme vyjadrili.

Tu došlo k zlej interpretácii projektu novinármi.
Žiadosť o zákaz vjazdu nákladným autám dlhším ako 10 m na Ul. Lesík delostrelcov, Holého, Šafárikova, ktorá bola predložená KÚ CDaPK a ODI, nebola odsúhlasená, pretože táto cesta I/68 je cestou E 50 medzinárodného významu a doprava na nej sa z toho titulu nemôže obmedzovať.
Projekt usmernenia tranzitnej dopravy v meste Prešov je zámerom, resp. štúdiou, ktorá rieši informatívnymi dopravnými značkami navádzanie vodičov, po ktorých komunikáciách sa dostanú čo najrýchlejšie a najefektívnejšie cez Prešov. Sú to dve rôzne témy a dve rôzne žiadosti, ktoré boli aj na KÚ CDaPK predložené. 14.apríla.09 sa uskutočnilo na radnici ďalšie pracovné stretnutie so všetkými zainteresovanými, na ktorom sa dohodlo, že mesto po obdržaní vyjadrení všetkých dotknutých inštitúcií vypracuje technický projekt pre osadenie dopravného značenia a všetci príslušní správcovia komunikácií ho zrealizujú.

OTAZKA PRE PRIMATORA
5.3.2008 | 13.4.2009 (13:43)

V den oslav I. vyrocia MAX ste bol pozvany, s pohostenim, do herne - elektronickeho casina situovaneho na prvom poschodi centra. Herne v Presove vyrastli ako huby po dazdi, mesto je mnozstvom elektronickych casin doslova zamoreme, npr. poslankyna Cizikova prevadzkuje hernu v suterennych priestoroch pod kinom Panorama a spomedzi poslancov mesta, ktorych aktivity sa uberaju tymto smerom, nie je jedina. Na vas nazor na gamblerstvo a s tym suvisiace rozpadnute rodiny a rodinne tragedie, sa radsej pytat nebudem... Ale predsa, pan primator, aky je to pocit nechat sa hostit za peniaze chudakov, skrachovancov, patologickych hracov? Chutilo vam?

Odpoviem Vám aj napriek tomu, že Vaša otázka bola veľmi ironická...na tejto akcii som sa nezúčastnil, do týchto podnikov nechodím. Na gamblerstvo máme pravdepodobne rovnaký názor. Som zásadne proti.

bodie | 14.4.2009 (13:56)
Pan primator
1.neuvazovali ste nad tym ze na niektorych krizovatkach by stacilo premalovat vodorovne dopravne znacenie a priepustnost krizovatky by sa zvysila min. o 30%. Respektive tym poverit niekoho z podriadenych alebo zriadit mailovu adresu kde by obcania mohli poslat napady ako zlepsit dopravu v meste.

Každá križovatka je naprojektovaná autorizovaným dopravným inžinierom a jej rekonštrukcia je podmienená vypracovaním novej projektovej dokumentácie a z toho vyplývajúcimi stavebnými úpravami a zmenou vodorovného dopravného značenia. Takže len tak premaľovať čiary nie je nikdy možné. Ak nepomôžu teraz robené opatrenia (zelená vlna, semafory), pristúpime aj k týmto úpravám.

2. Neuvazuje sa o revitalizovani kopca za panelakmi na Dumbierskej k ulici Pod Salgovikom. Bol by z toho pekny park zo stromami, lavickami a altanmi. Dnes tam rastie burina a kriky a deti zo sekcova to pravidelne podpaluju.

Na sídlisku Sekčov majú byť dva veľké parky. Prvý z nich, ktorý má teraz pomenovanie podľa gréckeho partnerského mesta Park Keratsiny, sa má rozprestierať na svahu pod Šalgovíkom od ZŠ Šrobárova po ZŠ Sibírska. Prvé etapy jeho budovania od ZŠ Šrobárova už sú zrealizované v hodnote vyše 8 mil. Sk – sú urobené terénne úpravy, chodníky, zeleň rastie a bude ešte doplnená. Pre ďalšie etapy je však potrebné vykúpiť pozemky od súkromných vlastníkov, čo je aj problém plôch medzi bytovými domami na Ďumbierskej ulici a ulicou Pod Šalgovíkom. Mesto Prešov nemôže aj pri najlepšej vôli svojvoľne vysádzať zeleň na cudzích pozemkoch.

Výrub stromov, Biokoridor Torysa a rozpočet 2009
fester | 14.4.2009 (14:43)

Pán primátor, v rozpočte mesta Prešov na rok 2009 je vyčlenených spolu 15 mil. Sk (497,91 tis. eur) na realizáciu projektu "Biokoridor Torysa". Podľa informácií dostupných po krátkom internetovom vyhľadávaní mi nie je jasné, či ide o projekt schválený ešte v r. 2003 počas funkčného obdobia predchádzajúceho primátora, ktorý mal zahŕňať oblasť nábrežia Torysy na území Sídliska III. v úseku od mosta na Bajkalskej po most na Levočskej ulici - Územným plánom mesta určeným na dotvorenie pásu zelene s funkciou biokoridoru s rekreačným využitím, alebo či ide už o iný projekt. Z tohtoročného rozpočtu vyplýva nasledujúce prerozdelenie finančných prostriedkov pre projekt Biokoridor Torysa:

Aktivita 5.2: Ochrana prírody a krajiny Zámer aktivity: Tvorba zelene a parkov - Biokoridor Torysa (VMČ č. 1) ... ... . 6 mil. Sk (199,16 tis. eur) Predmetom aktivity má byť náhradná výsadba zelene v meste uskutočnená podľa štúdie starostlivosti o dreviny. (* dokument tejto štúdie sa mi na webe nepodarilo vyhľadať)

Aktivita 6.9: Rozvoj mesta Zámer aktivity: Atraktívne mesto - Biokoridor Torysa I. etapa ... ... . 9 mil. Sk (298,75 tis. eur) Aktivita obsahuje rekonštrukcie, úpravy, obnovy mestských objektov pre krajší a atraktívnejší život v meste. (* bez bližšej špecifikácie)

V súvislosti s plošným 500 m výrubom stromov, ktorého realizácia začala pred viac ako rokom na ľavom brehu Torysy v úseku pri ulici 17. novembra, a ktorý považujem za necitlivý a devastačný zásah do mestskej zelene, ma zaujíma, či rozpočtové prostriedky pre projekt Biokoridor Torysa majú byť použité pre oblasť tohto výrubu (a v akom objeme) alebo sa týkajú spomínaného úseku na Sídlisku III. (ktorý je po každej stránke v lepšom stave, než úsek po výrube). Nie je mi jasná aktuálna územná lokalizácia projektu Biokoridor Torysa. A samozrejme by ma zaujímala bližšia konkretizácia a kvantifikácia aktivít 5.2 a 6.9.

(* Samotný projekt "Biokoridor Torysa" sa mi taktiež na mestskom webe vyhľadať nepodarilo. Myslím si, že dokumenty mestom realizovaných projektov by mali byť na mestských internetových stránkach dostupné, keď aj nie v detailnej, tak aspoň v rámcovo konkretizovanej podobe. Formulácie zverejnené v rozpočte sú príliš všeobecné a nekonkrétne.)

Z rozpočtu na rok 2009 v bode 2.2.5 Iné nedaňové príjmy vyplýva, že výrub stromov je pre mesto nie zanedbateľnou príjmovou položkou. Najväčší objem nedaňových príjmov v sume 32 mil. Sk (1 062,21 tis. eur) sú prostriedky získané za výrub stromov v predchádzajúcich rokoch

Biokoridor Torysa- je to priestor predurčený práve na oddych a ako oddychová zóna bola vždy plánovaná a to v celej dĺžke, od Veľkého Šariša až po Hanisku. V priebehu dvoch rokov vysadíme v Prešove zeleň za 1mil. 160 tis. €, čo je asi 35 mil Sk práve do parkov a biokoridorov tak, aby každá časť mesta mala oddychovú zónu so zeleňou. Na Sídlisku 3 to bude Biokoridor Torysa, na Sídlisku 2 Ekopark Holá Hora a Kolmanova záhrada, Centrum mesta – Záhradu umenia, Sekčov – Angelínum a Šváby a Solivar starý areál Solivarov

natalia | 14.4.2009 (16:42)
Kreslo primátora a poslancov MsZ nie je súkromným vlastníctvom žiadnej politickej strany a tobôž nie vlastníctvom žiadneho nezávislého poslanca. Je to len mandát, ktorý vám bol na omedzený čas v demokratických voľbách občanmi prepožičaný na to, aby ste spravovali a chránili ich záujmy podľa princípov demokracie. Polovica volebného obdobia uplynula, môžete v krátkosti zhodnotiť svoje pôsobenie vo funkcii primátora, uviesť dosiahnuté úspechy, pozitíva svojho pôsobenia? Myslíte si, že ste v kresle primátora pre mesto Prešov prínosom?

Viď hodnotenie práce - záver (redakcia: zverejnené v prvej časti prepisu tejto diskusie)

Polis | 14.4.2009 (20:18)
Moje otazky zneju takto:

Kedy sa pohne situacia v meste, co sa tyka zamestnanosti, nakolko v tretom najvacsom meste na Slovensku je najvacsim zamestnavatelom sektor zdravotnictva respektive nemocnica a druhym je Presovska univerzita?

Musím skonštatovať, že Prešov si svoje najväčšie šance zameškal, keď mesto spolu s VUC nenašlo spoločnú reč a odvahu ísť do projektov veľkých priemyselných parkov v čase, keď stál 1 m2 40-60, - Sk/m2.
Minulý rok tu bol potenciálny veľký investor Mercedes so záujmom vyrábať u nás model A. Ideálne miesto pre potreby tohto investora Grófske bolo súkromným vlastníctvom, kde vlastníci žiadali 800. - Sk/m2, pričom štátna podpora bola maximálne 200. -Sk/m2, čo bola cena obvyklá. Mesto nemalo žiadne scelené pozemky potrebného rozsahu, ktoré by mohlo poskytnúť a tak investor skončil v Maďarsku.
Namiesto podikateľa, ktorý by pozemky sceľoval na priemyselné zóny, sme mali v minulosti takých, ktorí skupovali pozemky na cintorínoch a verejných komunikáciách. Svitá však na lepšie časy, dokončili sme projekt IP Záborské s rozlohou 25 ha a rysujú sa menší investori od 50 do 400 prac. miest. Niektorí sú veľmi reálni, niektorí čakajú na prvé náznaky oživenia ekonomiky.

Planuje sa obnovenie hate na sidlisku 3, popripade uprava tejto casti toku a jeho okolia - Dubravsky most, Novy most Astoria, okolie detskeho dopravneho ihriska az OD Ka.fland. Napr. sirsia vodna plocha alebo park.

Celá zóna je plánovaná pre oddych, šport a zeleň.

Ktora firma a ako sa stara o upravu zelene vramci sidlisk a mesta, pretoze sa mi nezda odborne prevedena a zaroven ci bola kotolna na stiepku (sidl. 3.)vyhotovena za ucelom vyklcenia vsetkej mestskej zelene?

O údržbu zelene na území mesta sa starajú dve firmy – A. S. A. a Sadex. Objednávateľom prác a kontrolórom ich vykonania je Odbor správy mestského majetku.
Kotolňu na drevnú štiepku vybudovala spoločnosť Spravbytkomfort Prešov. Mesto Prešov nie je dodávateľom drevnej štiepky pre túto spoločnosť.

cusada | 15.4.2009 (17:18)
a ako je to s ihriskami pre deti napr. pri Opale? miniihrisocko je zdevastovane, beton "zbublinkovany" a rozbity, nie je tam ziadna zabrana, ked detom vyleti lopta, je to z kopca a rovno na parkovisko medzi auta... pieskovisko je tiez v hroznom stave. Naviac bezne v nom najdete vykaly od psov... ale tie su po celom Sekcove...

Máme už spracované podklady na revitalizáciu detských ihrísk. Spomínané ihrisko na ul. M. Benku - nad Opalom – je zaradené do skupiny detských zariadení určených na rekonštrukciu. Tá sa bude realizovať po vyčlenení finančných prostriedkov.

Mesto Prešov v roku 2008 vypracovalo koncepciu ihrísk pre deti, kde sú plánované ihriska pre všetky mestské časti. Postupne sa zaraďujú do plánu investičnej výstavby mesta Prešov. Veľmi oceňujem aj iniciatívy ako je napr. MŠ Zemplínska, ktorá získala zdroje tak, že rodičia spolu s MŠ podali projekt. Sú to malé iniciatívy, avšak s významným efektom.

V súčasnosti sa rokuje o využití ZŠ Bernolákova ako centra pre bedmintonový šport.

cusada | 15.4.2009 (17:07)
...dokedy mame byt nuteni chodit s detmi von a obavat sa psickarov, ktori svojich psov nechavaju volne pobehovat bez voditka a bez nahubku. Je im absolutne jedno, ze ohrozuju psov. Denne mam skusenosti s tymi istymi ludmi, dohovaranie ani nadavanie na nich absolutne nezabera. A to nie som zdaleka jedina... Bezne sa stava, ze "panicek" ide vysypat kos a pes zatial bez nahubku a obojka obehne Sekcov... to sa caka na nejaku katastrofu? kym nejaky pes dieta dohryzie??? musime tu zit s detmi v bordeli po psoch a este sa aj bat normalne chodit von...

Mestskí policajti nemôžu byť všade (pri každej krčme, večierke, zastávke MHD, psičkárovi a pod.). Je to potrebná väčšia angažovanosť občanov.
Skúšali ste už takéto konanie nahlásiť mestskej polícii a v prípade potreby aj dosvedčiť, že konkrétna osoba neupratala po svojom psovi exkrementy, prípadne viedla svojho psa bez vôdzky? Podľa mňa je to jedná z možností, ako zamedziť podobným negatívnym konaniam.

cusada | 15.4.2009 (17:20)
Pan primator, nakolko sa tu psickari vo viacerych diskusiach (a neustale sa opakujucich) neustale vyhovaraju na vysoke poplatky a na to, ze mesto pre nich nic nerobi, preto musime my vsetci ako ich rukojemnici zit v tom neskutocnom bordeli psych vykalov a chodit po meste s obavami, lebo evidentne vdaka tym poplatkom nemaju ani na obojok ani na nahubok, chcela by som vediet, ako to vlastne je. Kolko psickarov je evidovanych v meste, ci su nejake postihy pre tych, ktori ziju v meste, maju tu neustale svojho psa, ale platia zanho inde... Ake vlastne maju psickari podmienky v tomto meste a nedalo by sa s tym nieco urobit, aby SME KONECNE MOHLI ZIT V CISTOTE???

K dnešnému dňu je evidovaných 2 916 daňovníkov za psa. Psov je evidovaných 3 002 (z toho 53 organizácie, 1 656 rod. dom, 1 293 byt).
Predpis dane za psa na rok 2009 predstavuje 73 996 €
Časť príjmov je smerovaná na čistenie pieskovísk na jednotlivých sídliskách mesta Prešov (venčenie psov je prevažne priamo pri bydlisku vlastníkov psov), odchyt túlavých psov a mačiek, úschova v útulku, údržba a zriadenie nových výbehov pre psov, osveta pri nakladaní s výkalmi po psoch (letáky), nákup sáčkov na psie exkrementy, evidenčné známky a pod.

Re: Čo Prešovčanov trápi.
JingJang | 15.4.2009 (21:35)

Z toho jasne vyplyva, ze najvacsieho problemu by sa presovcania zbavili, ak by prestali okolo seba robit bordel a naucili to aj svoje deti.
Otazky:
Ako sa vyvija spoluprava s KE po tesnej prehre v kandidature na EHMK 2013?

Spolupráca s KE EHMK – dovolím si poopraviť, Prešov neprehral, ani nezvíťazil, ale stal sa súčasťou projektu. Hľadáme optimálny spôsob začlenenia Prešova do spoločného projektu, tak v kultúrnej, ako aj investičnej oblasti. Súčasťou projektu je revitalizácia starého Solivaru, Opálových baní a Soľných kúpeľov a to v spolupráci z národným projektom.

Ta podzemna kaviaren nedaleko kostola sv. Mikulasa sa nikdy neotvori?

Podzemná kaviaeň – Treba povedať, že je to súkromný projekt súkromného majiteľa, mesto ho vyzvalo na komunikáciu, bohužiaľ neragoval. Vzhľadom nato, že s týmto priestorom nie je žiadny problém, mesto nemá možnosť prinútiť majiteľa, aby prevádzkoval svoje priestory. Osobne si viem v tomto priestor predstaviť nejakú milú predajničku suvenírov, ľudových predmetov, na spôsob ÚĽUV-u

Namate nejakeho solidneho kandidata na zupana PSK?

Mám :-)

Dakujem.

Re: opäť mestská polícia
Tristann | 16.4.2009 (19:41)
ja sa pridám ešte k tejto téme otázkami:
1. koľko nás stojí mestská polícia ročne?

Rozpočet mesta a tiež jednej z jeho zložiek mestskej polície je schvaľovaný v mestskom zastupiteľstve, kde je podrobne rozpísané na čo a aké finančné prostriedky môže okrem iných zložiek aj mestská polícia použiť. Celý rozpočet mesta si môžete nájsť na internetovej stránke mesta Prešov.

2. sleduje a vyhodnocuje sa nejako jej aktivita či efektivita? Väčšina obyvateľov má dojem že pracuje len na pokutách za parkovanie a frajerovaní.

2x ročne predkladá náčelník mestskej polície správu o jej činnosti mestskej rade a raz ročne ju predkladá aj mestskému zastupiteľstvu. V uvedenej správe sa je možné dočítať aj o tom, čo všetko patrí do kompetencie mestskej polície a tiež to, čo všetko mestská polícia v priebehu roka vykonala. Podľa štatistických ukazovateľov je v meste Prešov už druhý klesajúca tendencia nápadu trestných činov, čo sa podarilo dosiahnuť zlepšením spolupráce mestskej polície a policajného zboru okrem iného aj skvalitnením hliadkovej činnosti.
Ak môžem spomenúť, tak len za minulý týždeň, príslušníci mestskej polície odovzdali Policajnému zboru SR ako orgánu činnému v trestnom konaní, dve osoby, ktoré sa im podarilo zadržať v nočných hodinách po spáchaní trestného činu pri NS Družba, dve osoby , ktoré zadržali pri páchaní trestného činu o 00.13 hod. pri NS Kaufland, jednu osobu, ktorú zadržali pri podozrení zo spáchania trestného činu na Sekčove.
Ten, kto chce objektívne posúdiť činnosť tohto poriadkového útvaru mesta, by si mal vedieť aj takéto informácie. Ak informácie o tom, ako sa sleduje a vyhodnocuje aktivita, či efektivita mestskej polície nemáte, nemôžete objektívne zhodnotiť prácu tejto zložky a preto to beriem tak, že je to len Váš dojem.

Sekcovcan | 19.4.2009 (17:19)
Este nejake otazky:

1. Dalo by sa nieco spravit s tym, aby centrum mesta cez vikendy nebolo take vymrete? Cital som forum, kde pisali Poliaci, ktori navstivili Presov a robili si z toho srandu, ze tu zdochol pes. Ked prisli do centra napriklad v sobotu o 14:00, tak vsetko pozatvarane, nikde ani noha. Zdalo sa im to velmi divne na stotisicove mesto. U nich to vraj v takych mestach zije.
V suvislosti s tym by ma aj zaujimalo, ci u nas v centre su cez vikend vsetky restauracie a bary pozatvarane preto, lebo tam nema kto chodit, alebo naopak, ci tam nikto nechodi preto, lebo je vsetko pozatvarane. Takze dali by sa do centra prilakat ludia pocas vikendov v dennom case? A nie len v lete na dni mesta, ale po cely rok, samozrejme ak nepadaju krupy a pod.

Centrum mesta – V poslednom období sa snažíme oživiť centrum mesta, preto tam tlačíme rôzne kultúrne akcie, jarmoky, výstavy, stánky, koncerty. Pravidelne sa konajú butzy starožitností... Mesto ožíva hlavne v letných dňoch, keď sú otvorené letné terasy, . Cez víkendy sa ľudia skôr tlačia von z mesta, do prírody, pokiaľ viem, je dostatok kaviarní v meste, ktoré sú otvorené aj cez víkend, aj keď sú takmer poloprázdne.

zopár otázok
| 20.4.2009 (01:36)

Po rozkopávkach - plynárov, vodárov - dochádza k uvedeniu chodníka, resp. cesty do "pôvodného" stavu. Preberá vôbec tieto práce niekto z mesta? Pretože realita je taká, že jama sa zasype, zaleje asfaltom a následne to všetko sadne. Ako hrob. Takých miest je viacero - napr. chodník na Fučíkovej ul. oproti budove PZ SR. Neskutočný tankodrom ostal po vodároch na Štefánikovej a Zápotockého ul. Neviem, či tieto cesty patria mestu, ale ak áno zaujímalo by ma, kto tieto práce preberal.

Opravy komunikácií po rozkopávkach preberajú pracovníci oddelenia dopravy OHAM. Každý pôvodca rozkopávky je povinný do troch rokov od ukončenia prác opravovať prípadné sadanie rozkopávok. Realita je taká, že tak urobí väčšinou až na základe výzvy zo strany Mestského úradu. Pracovníci oddelenia dopravy robia 2x ročne kontrolu stavu „starších“  rozkopávok na území mesta, sme však vďační aj za podnety zo strany občanov.

Otázok a podnetov by bolo veľa, možno by mohol existovať nejaký mail, kde by Vám svoje postrehy mohli občania zasielať aj inokedy. Alebo už existuje? Želám Vám veľa úspechov.

Podnety budete môcť posielať na moju osobnú webovú stránku, ktorá bude spustená onedlho, podnety občanov bude sledovať aj vyčlenený pracovník MÚ na PISe, bude fungovať oficiálna e-mailová schránka podnety@presov.sk a kľudne môžete využiť aj adresu primator@presov.sk.

 

V mene čitateľov ďakujeme za dodatočné OFF LINE zodpovedanie všetkých otázok, ktoré nestihli byť z časových dôvodov zodpovedané počas ON LINE diskusie.

 
  24.4.2009 | Pridal: Redakcia PIS | Portál PIS | zobrazené: 9522 krát |  diskusia (0) |   | |

PRIHLÁSENIE

zabudol som heslo

Užívateľ neprihlásený. Registrácia

INZERCIA

ico

Reality: Dám do prenájmu (72762)

Dáme do prenájmu variabilné kancelárske priestory o výmere 67m2 a 52 m2 samostatne, ale aj vcelku 119 m2, situované v krásnej záhrade v blízkosti centra Prešova s parkovaním.

0903602897 | cena: dohodou
ico

Reality: Predám (73087)

RD prešiel čiastočnou rekonštrukciou-plastové okná, nové vchodové dvere, rozvody vody, nová kúpeľňa. Dom ma obytné podkrovie s jednou izbou, na prízemí je kuchyňa, obývačka a spálňa. Na udržiavanou dvore je garáž s pivnicou, ovocný sad a úžitková záhrada.

0907030693 | ico | cena: 43.900,-€
ico

Reality: Dám do prenájmu (72920)

Dám do prenájmu pekný, dvojizbový, kompletne zariadený byt na Sídlisku duklianskych hrdinov v Prešove. Slnečný byt s loggiou a pivnicou na druhom poschodí bytového domu s výťahom. Parkovanie pred domom.

+421903602897 | cena: dohodou
ico

Reality: Predám (73112)

Na predaj rodinný dom alebo chalupu s celoročným využitím v Jakubovanoch okr. Sabinov. Dom prešiel čiastočnou rek. - v izbách plávajúca podlaha, kuchyňa, kúpeľňa dlažba kúrenie plynové gamátky a kachľová pec. V PRÍPADE ZÁUJMU NÁS KONTAKTUJTE 0907 030 676.

0907030676 | ico | cena: 53.300,-€
ico

Reality: Predám (73084)

Na predaj 3- izb. rodinný dom - novostavba, pozemok o celkovej výmere 2353 m2, zastavaná plocha 116 m2, úžitková plocha cca 95 m2, v obci Hubošovce, okr. Sabinov, od centra mesta Prešov vzdialená len 14 km. Tiché vidiecke prostredie.

0907030622 | ico | cena: 209.000,-€
Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním súborov cookies, ktoré slúžia na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti. OK

© Copyright 2000 - 2015 Vádium s.r.o., 2015 - 2018 Vádium-IT, s.r.o., Prešov
Powered by Tesmur:CMS