Pri zobrazovaní stránky používate aktívny script na blokovanie prídavných modulov (adBlocker). Pre správne zobrazenie všetkých sekcií ho deaktivujte.
obsah:

dnes je Tuesday - 21. August 2018 - Jana | zajtra Tichomír

PIS.sk

Ján Hudacký bol ON-LINE! (kompletný prepis)

V tejto chvíli je Ján Hudacký ON-LINE. Môžete mu klásť otázky.

Ján Hudacký monte: 1. Ako člen KDH, aký máte postoj k rozširovaniu EUsmerom na juhovýchod Európy, Turecko, východná asť Cypru, neskôr možno Albánsko, Macedónsko...krajiny, kde žije prevažná časť moslimov. Aký máte názor na prisťahovaleckú politiku EU...
Aký máte názor na spoločný európsky trh (je dostačujúci, treba ho posilniť, či naopak, je príliš direktívny?)
Aký máte názor na politické posilňovanie EU na úkor jednotlivých štátov?
Máte prehľad o mienke Slovákov o týchto otázkach? Ak áno, odkiaľ a čo to prosím prezradte.
Máte prehľad o frakciách v EP, o doterajších i budúcich potencionálnych spojencoch a odporcoch?
Čo si myslíte o alternatívnych zdrojoch energie vs. závislosť na ruskom plyne?
Čo si myslíte o vplyvných európskych politikoch: Václav Klaus, prezident ČR, talianský premiér S. Berlusconi, fr. prezident Nicolas Sarkozy, český expremiér Mirek Topolánek, maďarský expremiér a pravdepodobne aj budúci Viktor Orbán, poľský exprezident Lech Walesa, súčasný poľský prezident Lech Kaczyňski?
Čo si myslíte o rozhodnutí ústavného súdu zo včera, týkajúceho sa aktivistky Jany Tutkovej a tým, že nie je protizákonné a teda ani "ohrozujúce mravnosť a výchovu detí a mládeže?" vystavovať plagáty s motívom z potratových momentov?
otázky ohľadom výborov a frakcií EP beriem späť, kedže som si o tom prečítal na Vaších webstránkach.
Ďakujem!

JH: Myslím si, že EÚ by mala byť opatrnejšia, čo sa týka jej ďalšieho rozširovania. Som za to aby sa čo najrýchlejšie prijalo do EÚ Chorvátsko, ktoré už dávno spĺňa všetky prístupové kritériá. Účasť Turecka v Únii vidím iba v strategickom hospodárskom partnerstve, ale nie v pozícii riadneho člena EÚ. Rovnako aj prisťahovalecká politika EÚ by mala byť oveľa opatrnejšia, je nevyhnutné, aby sa EÚ viac angažovala v prospech preventívy opatrení, aby samotné rozvojové krajiny riešili túto otázku na ich domácej pôde.
Momentálne kompetencie európskych inštitúcií sú dostatočné a nie je ich treba posilňovať na úkor jednotlivých štátov. Občania Slovenska sú veľmi opatrní čo sa týka posilňovania kompetencií EÚ, predovšetkým v oblasti etických, morálnych a hodnotových otázok. Ochrana kresťanských hodnôt tradičnej rodiny, ľudského života, národnej a kultúrnej identity je pre nich dôležitý aspekt politiky, ktorý by mal byť riešený na národnej úrovni.
Alternatívne zdroje sú významným aspektom riešenia energetickej politiky EÚ. V priebehu môjho pôsobenia v EP sme riešili mnoho legislatívnych správ v prospech rozvoja obnoviteľných zdrojov za účelom nižšej energetickej závislosti na tretích krajinách a zaistenie bezpečnosti dodávok energie jedontlivých členských krajinách. Slovensko má veľmi dobré podmienky na rozvoj obnoviteľných zdrojov z biomasy, geotermálnej energie a slnečnej energie. Osobne sa angažujem v podpore dvoch pilotných projektov na geotermálnu energiu na východnom Slovensku.
Každý z uvedených politikov reprezentuje odlišným spôsobom pohľad na ďalší rozvoj EÚ. V ich prezentácii máte možnosť vidieť odlišné nazeranie na EÚ, napríklad v prípade p. Klausa ide o výrazný euroskepticizmus, pričom ostatní politici sú za politiku EÚ s určitými obmedzenými kompetenciami, ktoré sú dosť často odvodené od národných záujmov.
S potešením rešpektujem dané rozhodnutie ÚS, pretože ochrana života od počatia až po prirodzenú smrť je aj mojou osobnou prioritou, bez ohľadu na to, aké propagačné prostriedky sa v súlade s týmto právom na život použijú.

PITBULL: prečo ste nedvíhali telefón redaktorom časopisu .týždeň, napriek tomu, že ste im to sľúbili? Alebo ste sa báli odpovedať na otázku, či ste vstúpili do lukratívne sporenia členov EP, kde po 20 rokoch, vám bude vyplácaný dôchodok vo výške 5 500 euro? Pán Hudacký, ruku na srdce, ako kresťan by ste nemali klamať. Apelujem na vaše kresťanské svedomie, prečo nepriznáte, že JEDINÝM a skutočným dôvodom vašej kandidatúry do EP sú LEN a LEN PENIAZE. Možno, že sa mýlim, ale povedzte, koľko pracovných miest vzniklo v Prešove vďaka vášmu účinkovaniu v EP? Poprosím konkrétne číslo... Vopred ďakujem za ne-odpovedanie na moje otázky...

JH: Nemám problém komunikovať s novinármi pokiaľ majú konštruktívny záujem poskytovať vyvážené informácie o mojej práci v EP. Bohužiaľ v čase kampane volieb do EP záujem novinárov je výhradne orientovaný na odmeňovanie poslancov a nie na výsledky ich práce. Pri každom kontakte s novinárom moja otázka znie, či nechcú mať informácie aj o mojej činnosti v EP. Keďže vo väčšine prípadov tomu tak nie je, a naďalej trvajú iba na otázkach týkajúcich sa našich platov a ostatných výhod odkazujem ich na zákon o voľnom prístupe k informáciám. Preto sa nečudujem na ich podráždené reakcie v jednotlivých médiách.
Práca v EP je spojená predovšetkým so systémovou tvorbou európskej legislatívy, a preto je veľmi ťažké vyjadrovať výsledky mojej práce v počte vytvorených pracovných miest na Slovensku resp. v Prešove. Na druhej strane ako jednému z mála európskych poslancov v pozícii tieňového spravodajcu sa mi podarilo dosiahnuť kvantifikovateľný výsledok pre Slovensko v podobe navýšenie finančných prostriedkov na odstávku jadrovej elektrárne v Jaslovských Bohuniciach o 5 miliárd Sk, a teda každému občanovi Slovenska ušetriť takmer 1.000 Sk a teda aj Vám. Naviac som zaviazal EK naďalej financovať odstávku spomínanej elektrárne aj po roku 2013, keďže ide o dlhodobý proces.
Takisto vo výbore pre priemysel, výskum a energetiku v ktorom pracujem som prostredníctvom pozície tieňového spravodajcu a mnohých pozmeňovacích návrhov pozitívne ovplyvňoval legislatívu EÚ pre automobilový priemysel, čo odráža predovšetkým Slovenské záujmy vzhľadom na pozíciu tohto priemyslu u nás. V čase hospodárskej krízy je o to dôležitejšie, a by sa minimálne udržali pracovné miesta.

Seal79: Pán Hudacký, chcem sa opýtať, prečo by sme vás mali voliť, keď ste v rámci vyhodnocovania aktivity poslancov EU parlamentu skončili na 636 mieste zo 765 hodnotených poslancov. Za 5 rokov pôsobenia ste mali 39 vystúpení (t.j. cca 8 za rok) a položili ste 7 otázok. Okrem toho žiaden návrh, žiadna správa... .
Viem, že práca poslanca nie je len v tomto, ale, predsa len, nie je to trochu málo? Vo volenbnom programe máte, že s novou energiou do formovania...atď. O akej novej energii hovoríte? ... . ale, asi jej máte dosť, keď ste v EU parlamente podľa výsledkov boli 5 rokov totálne pasívny.

JH: Vaša otázka práve odráža veľmi neobjektívny postoj k výsledkom práce europoslanca založeného iba na suchých štatistikách z európskeho parlamentu. Práca na 21 legislatívnych správach v pozícii poskytovateľa stanoviska za výbor, ako aj tieňového spravodajcu (spravodajca určený parlamentnou frakciou) a stovky pozmeňovacích návrhov k jednotlivým správam je dostatočným prejavom mojej aktivity v EP. Ak zoberiete do úvahy aj fakt, že práca na jednej legislatívnej správe aj v pozícii tieňového spravodajcu zaberie 2-3 mesiace, je z toho jasné, že som sa v EP počas 5 tich rokov nenudil. Mojich 39 vystúpení v EP bolo prezentovaných ako vysoko kompetentného a odborného stanoviska k prerokovaným správam. Mnoho mojich kolegov si budovalo štatistiky, na ktorých stavajú novinári prostredníctvom tzv. vysvetľovania hlasovania. To znamená, že po každom hlasovaní môže poslanec pár vetami zdôvodniť svoje hlasovanie. Takýmto spôsobom som si mohol aj ja nazbierať stovky vystúpení. Takýto prístup je ale v protiklade s mojím presvedčením. Svojou prácou som sa skutočne snažil meniť veci v prospech Slovenska, ale aj v prospech zdravého rozvoja trhového mechanizmu v EÚ s cieľom posilňovať konkurencieschopnosť ekonomiky Slovenska.

cusanda: mam otazku: ako vnimate sucasnu krizu a jej riesenie konkretne na Slovensku nasou vladou a ako vnimate riesenie krizy v ramci EU?

JH: Musím povedať, že opatrenia, ktoré sa prijímajú v súvislosti s riešením hospodárskej krízy sú nedostatočné, resp. sú už len riešenia dopadov tejto krízy. Príkladom toho sú rôzne finančné nesystémové injekcie ako napr. šrotovné, ktoré neriešia podstatu krízy t.j. nízky dopyt a spotreba. Už v minulom roku v čase prvých prejavov krízy som inicioval systémový program na kreovanie stimulovaného trhu tzv. energetickej účinnosti v domácnostiach, čo nie je nič iné iba šetrenie energiou. Podstatou tohto programu je aj finančná motivácia domácností na realizáciu opatrení na šetrenie energií prostredníctvom zatepľovania budov, výmena vonkajších okien a dverí, výmena domácich spotrebičov, implementácia nových technológií ako solárne panely, tepelné čerpadlá a pod. Na realizáciu týchto opatrení som navrhoval nenávratné finančné príspevky do výšky 1/3 nákladov na každé opatrenie, max. však do 1.000 €. Tieto prostriedky by boli poskytované z účelového fondu, ktorý by bol tvorený s príspevkov všetkých energetických spoločností a z predaja emisných kvôt. Týmto spôsobom by domácnosti ušetrili mnoho finančných zdrojov, ktoré by mohli byť použité pri ďalšej spotrebe. Takto stimulovaný dopyt by vytvoril ďalšie príležitosti na strane ponuky pre produkty spojené so zvyšovaním energetickej účinnosti. Ak by sme stimulovali aj malé a stredné podniky do produkcie takýchto produktov prostredníctvom daňových a odvodových úľav ako aj lepším prístupom k úverom, mohli by sme vytvoriť trh v danej oblasti v objeme niekoľkých miliárd €.

novinár100: Pocul som, ze Vasim pricinenim sa postaval Max v Presove a vzniklo tak vela pracovnych prilezitosti pre obcanov. Je pravda, ze je to Vasa zasluha?
Taktiez ma zaujima RPIC kde ste dlho pracovali ako riaditel. Kolkym zacinajucim podnikatelom ste pomohli?
Zacul som spravy aj o Vasej aktivite ohladne geotermlnej energii v Trebisove a na vychode, co je na tom pravdy?

JH: Keďže viaceré otázky sa dotýkajú mojej predošlej práce v RPIC, môžem povedať, že za 12 rokov môjho pôsobenia v pozícii riaditeľa tejto inštitúcie sa nám podarilo založiť stovky nových malých a stredných podnikov, vytvoriť alebo udržať tisícky pracovných miest prostredníctvom komplexných služieb od poskytovania poradenstva, spracovávania podnikateľských plánov až po financovanie cez mikropôžičkový fond.
Čo sa týka investorov, alebo stimulácie investícií na východ Slovenska využíval som každú jednu príležitosť na kontakt s potenciálnymi investormi. Nie všetky moje snahy boli korunované úspechom. Poslednou z mojich aktivít v tejto oblasti bola snaha dostať výrobu najnovšieho typu VW na východ Slovenska. Napriek tomu sa ďalej angažujem, aby sme na východe využili možnosti geotermálnej energie aj prostredníctvom nových investícií.

PITBULL: ste nominant strany, ktorá v Prešove je pri moci už cca 20 rokov. Výsledky sú skutočne ukážkové: najvyššia nezamestnanosť v rámci celej EU, najnižšie platy, v rámci celej EU. A to všetko aj pričinením poslancov strany, za ktorú kandidujete. Toto je výsledok bačovania komunálnych politikov KDH v Prešove - najzaostalejší region v rámci celej EU. Čiže, ruku na srde, prečo by som mal voliť nominanta KDH?
v svojom okolí poznám mnohodetné rodiny , ktoré aj vďaka hospodárskej kríze a aj vďaka bačovaniu poslancov KDH v komunálnej politike - čoho je výsledok neexistencia dostatku pracovných miest prišli o prácu obaja rodičia. Čo by ste im odporúčali? Zamestnať sa v MAX-e? Alebo je riešením vstup do KDH? Považujete, ako kresťan, za kresťanské, aby poslanec Kahanec, nevedel odpovedať na otázku redaktora TV Markíza - čom hlasov v NRSR pred pár minútami? On za to berie cca 100 000 sk mesačne. Prečo by vás mali voliť nezamestnaní mnohodetní rodičia na východe, ak si neviete porobiť poriadok vo vlastnej strane? A prečo by, do prdele, vôbec mali voliť ten bordel v KDH?
pán Kahanec, malo byť... sorry za preklep..

JH: Nikto Vám nevnucuje politiku KDH, resp. podporu kandidátov KDH na rôzne verejné pozície. Práve výsledkom politickej práce KDH je aj to, že sa môžte slobodne rozhodnúť. KDH napriek mnohým problémom aj vo vnútri štruktúr stojí na princípoch demokracie, ochrany kresťanských hodnôt a sociálneho trhového hospodárstva už 20 rokov. Posledný vývoj ukazuje, že sa strana aj napriek spomínaným problémom utužuje a som presvedčený, že nové vedenie KDH prispeje k tomu, že v budúcom roku po parlamentných voľbách budeme dôležitým ohnivkom pri formovaní novej vlády. Som presvedčený, že aj súčasné problémy Slovenska a východu vieme riešiť omnoho efektívnejšie ako terajšia vláda.

Vzhľadom na môj dnešný program budem musieť ukončiť túto diskusiu, za ktorú Vám veľmi pekne ďakujem a teším sa na ďalšie podobné diskusie, či stretnutia.

(redakcia)

 
  3.6.2009 | Pridal: Redakcia PIS | Portál PIS | zobrazené: 5553 krát |  diskusia (0) |   | |

PRIHLÁSENIE

zabudol som heslo

Užívateľ neprihlásený. Registrácia

INZERCIA

ico

Reality: Predám (73132)

1-izbový byt, 32 m2, 1. poschodie, plastové okná, inak pôvodný, zachovalý stav, vyhľadávaná tichá lokalita, mimo hlavnej cesty, nízke mesačné náklady do 100 eur/2 os. , osobné vlastníctvo, zateplená bytovka, loggia na medziposchodí.

0907030619 | ico | cena: 52.000,-€
ico

Reality: Predám (73096)

Na predaj 1-podlažný, podpivničený rodinný dom 128 m2 s pozemkom 2456 m2, s garážou s nadstavbou a hospodárskymi budovami, Malý Šariš, okr. Prešov. Dom je riešený ako 3-izbový. Pod strechou je využiteľný pôjd. Dobrá občianska vybavenosť.

0907030623 | ico | cena: 163.000,-€
ico

Reality: Predám (73099)

Na predaj 3,5 - izbový byt 75 m2, loggia 4 m2, Prešov - Sekčov, po čiastočnej rekonštrukcii. Výhodou je malá polizba vedľa detskej izby, s oknom, oddelená dverami s policami a vstavaným nábytkom. K bytu patrí pivnica (cca 5 m2).

0907030623 | ico | cena: 83.900,-€
ico

Reality: Predám (73097)

Na predaj 2-izbový byt s halou, 57 m2, loggia 3 m2, po čiastočnej rekonštrukcii, Prešov, Sídlisko Šváby, ul. Važecká. K bytu patrí pivnica cca 4 m2. Dobrá občianska vybavenosť a možnosť pohodlného parkovanie pred blokom.

0907030623 | ico | cena: 65.000,-€
ico

Reality: Predám (73087)

RD prešiel čiastočnou rekonštrukciou-plastové okná, nové vchodové dvere, rozvody vody, nová kúpeľňa. Dom ma obytné podkrovie s jednou izbou, na prízemí je kuchyňa, obývačka a spálňa. Na udržiavanou dvore je garáž s pivnicou, ovocný sad a úžitková záhrada.

0907030693 | ico | cena: 43.900,-€
Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním súborov cookies, ktoré slúžia na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti. OK

© Copyright 2000 - 2015 Vádium s.r.o., 2015 - 2018 Vádium-IT, s.r.o., Prešov
Powered by Tesmur:CMS