PIS: aktuálne informácie o meste, radnici a spoločenských, kultúrnych a športových akciach v regióne

https://pis.sk/clanok/513/akademicka_obec_sa_nabadala_k_protestu.html

Akademická obec sa nabádala k protestu

Necelá stovka členov akademickej obce Prešovskej univerzity (PU) v Prešove sa zišla 11. apríla na jej výročnom zhromaždení. Viacerí diskutéri to hodnotili tak, že apatia prerástla už do takýchto rozmerov, lebo na piatich fakultách PU, ktoré zamestnávajú asi 700 ľudí, študuje 7 tisíc študentov, a teda mala byť podstatne vyššia účasť.

Zazneli výzvy buď pridať sa k ohlásenému štrajku učiteľov 16. mája, alebo aspoň pomenovať hranice biedy vysokého školstva v SR a kedy dospeje do štádia, keď už bude neúnosná.
Správa o stave PU za rok 2000, ktorú predložil rektor PU Karol Feč poukázala na značné materiálno-technické, personálne a finančné problémy PU. Na druhej strane vyzdvihla kvalifikačný rast pedagógov, napr. za hodnotený rok sa nositeľmi hodnosti profesor stali 7 učitelia PU.

K. Feč oznámil fóru, že 11. apríla dostal rozpočtové opatrenie, ktorým sa viaže 50 percent ročného rozpočtu PU do konca júna t. r. Netýka sa akurát mzdovej oblasti.

Viacerí v diskusii nabádali k rýchlejšiemu zavedeniu kreditného systému štúdia, keďže rektor v správe povedal, že v podmienkach PU by mal byť funkčný od roku 2004. Rektor obhajoval svoje tvrdenie tým, že ak má byť systém zmysluplný, tak musí byť funkčný, čo sa nedá docieliť bez zavedenia moderných technológií. Na tento účel treba peniaze. Prorektor Imrich Belejkanič k tomu dodal, že prípravy na zavedenie systému sa už na všetkých fakultách rozbehli, prvá kontrola stavu príprav má byť 30. mája t. r., takže otázka nestojí tak, ako keby sa nič nedialo.

Zástupcovia študentskej časti obce kritizovali pomery v študentskom domove (ŠD), slabé počítačové vybavenie a mnohé administratívne prekážky, strpčujúce študentský život. V tomto zmysle padol aj návrh, aby ŠD prestal byť súčasťou PU a fungoval nezávisle na nej.

 
16.4.2001 | Pridal: Redakcia PIS | Spoločnosť | čítané: 1649 krát