PIS: aktuálne informácie o meste, radnici a spoločenských, kultúrnych a športových akciach v regióne

https://pis.sk/clanok/53/ludova_banka_poskytuje_presovu_uver_30_milionov_sk.html

Ľudová banka poskytuje Prešovu úver 30 miliónov Sk

Na sumu 30 miliónov Sk s úročením v referenčnej sadzbe BRIBOR + 2 percentá a so splatnosťou 7 rokov podpísali 25. júla predstavitelia Ľudovej banky (ĽB) a mesta Prešov úverovú zmluvu.

Mesto Prešov poskytnutými financiami bude kryť realizáciu svojich tohoročných technických infraštrukturálnych cieľov zakotvených v investičnom pláne. Primátor Juraj Kopčák po podpise vyzdvihol úverové podmienky dané bankou, predovšetkým úročenie, ktoré je celkové necelých 10 percent: "Mali by sme radosť, keby sme všetky svoje tohoročné úverové potreby takto pokryli." Riaditeľ pobočky Ľudovej banky Ľudovít Korotnoky konštatoval, že nejde o prvý úver mestu Prešov. Podporujú mestá a obce, pretože vidia v nich dobrých partnerov.

Mesto Prešov má podľa schváleného rozpočtu na tento rok vziať cudzie zdroje vo výške 110 miliónov Sk. Podpis úverovej zmluvy bol prvý zo strany štatutára mesta. Ako zdôraznil, je ešte čas na podpisovanie ďalších zmlúv, keďže faktúry za práce dodávatelia o. i. stavebnej rekonštrukcie časti pešej zóny, opravy Františkánskych schodov, ciest v lokalite Za Kalváriou, sadových úprav na sídlisku Sekčov a výstavby parkovísk na Sídlisku III, ešte len začínajú prichádzať. Plán investičnej výstavby vo vecnej podobe obsahuje 22 rozostavaných a novozačínaných stavebných akcií s celkovým rozpočtovým nákladom 120 miliónov Sk, 10 miliónov Sk vykryje mesto z vlastných zdrojov.

Ďalšie úverové zmluvy uzavrie mesto Prešov podľa ponuky štyroch peňažných ústavov - Prvej komunálnej banky (PKB), Tatrabanky, Istrobanky a Prvej stavebnej sporiteľne (PSS). Vo výberovom konaní však dovedna oslovili 15 bánk, pôsobiacich na území miest Prešova a Košíc. Od desiatich z nich dostali na svoju požiadavku o možnosti poskytnúť investičný úver s dobou splatnosti minimálne 7 rokov a s prijateľnou úrokovou sadzbou odpoveď, že takéto voľné zdroje nemajú.
Je jasné, že mesto si nepožičia od jednej banky celú sumu, ale uplatní model po prvýkrát vyskúšaný vlani, keď 90 miliónov Sk cudzieho zdroja vzalo v kombinácii od PKB a ĽB.

Mesto Prešov je solídny úverový klient, lebo ako informovala vedúca finančného odboru Mestského úradu v Prešove Mária Nováková, priebežne plní splátky tak v termínoch ako aj v objemoch doteraz prijatých cudzích zdrojov. Prvý z nich - a to prvú emisiu komunálnych obligácií vypísanú Istrobankou na sumu 30 miliónov Sk splatilo v termíne k 01. augustu 1999 a nie sú ani žiadne hrozby, aby nezvládlo podobný úkon vo vzťahu k 2. emisií takýchto obligácií z Istrobanky v sume 50 miliónov Sk a to k 01. máju 2001.

 
26.7.2000 | Pridal: Redakcia PIS | Spoločnosť | čítané: 3192 krát