PIS: aktuálne informácie o meste, radnici a spoločenských, kultúrnych a športových akciach v regióne

https://pis.sk/clanok/548/zdravotne_sestry_ocakavaju_lepsie_casy.html

Zdravotné sestry očakávajú lepšie časy

Presvedčenie o tom, že stredný zdravotnícky personál čakajú v rámci transformácie zdravotníctva lepšie časy dominovalo 15. mája odbornému semináru v Prešove pri príležitosti Medzinárodného dňa sestier.

Predsedníčka sekcie Slovenskej spoločnosti sestier pri Nemocnici s poliklinikou (NsP) Jána Adama Reimana v Prešove, tunajšej Psychiatrickej nemocnici a neštátnom zariadení Diagnosticko-terapeutickom centre Reimanus Matilda Pavelková povedala, že úprava platov, ktorá sa od 1. júna dotkne aj zdravotných sestier, zmierni napätú situáciu.

Zvlášť tie, ktoré nemôžu nájsť prácu v Prešove a v Sabinove odchádzajú za ňou do Česka aj inde. Ako zdôraznila, netreba sa tomu čudovať, keďže nástupný plat v Česku je v porovnaní so stavom v SR prinajmenej dvojnásobne vyšší.

V spomínaných zariadeniach je dovedna 251 členiek spoločnosti a asi 680 členiek stavovskej Regionálnej komory sestier. Vzhľadom na to, že tento rok je Svetovou zdravotníckou organizáciou vyhlásený za Rok duševného zdravia venovali sa delegátky oboch organizácií na dnešnom podujatí témam o. i. duševného zdravia všedného dňa, deťom ako obetiam násilia. Vrchná sestra detského oddelenia NsP v Prešove Mária Triščová povedala, že sestry na tomto oddelení sú poväčšine tie, ktoré ako jediné nahlásia na polícii alebo príslušným úradom verejnej správy prípady týraných detí. Podľa štatistiky za roky 1995 až 2000 prijali na oddelenie 40 deti s diagnózou týrania, z nich boli 19 chlapci a 33 z rómskeho etnika. Vlani v Prešovskom kraji zaznamenali 9 samovrážd deti, z nich šesť v okresoch Prešov a Sabinov, čo M. Triščová označila za alarmujúce. Naznačila však, že zložitejšie ako fyzické týranie je dokazovať psychické týranie. Podľa ich skúseností najťažšie a najhoršie na riešenie sú prípady deti vo veku nad tri roky a ešte keď sú navyše postihnuté nejakou telesnou alebo psychickou chybou.

 
18.5.2001 | Pridal: Redakcia PIS | Spoločnosť | čítané: 1863 krát