PIS: aktuálne informácie o meste, radnici a spoločenských, kultúrnych a športových akciach v regióne

https://pis.sk/clanok/6473/fhe-iuventus_paedagogica_a_dalsi.html

FHE: Iuventus Paedagogica a ďalší

Klasická hudba s mestom Prešov vždy spájala v súvislosti s vysokoškolskou pôdou. Okrem manželov Medňanských a súboru Musica historica je tu aj súbor Iuventus Paedagogica a viacero ďalších mien spätých s univerzitou a hudbou.

Patrili a patria medzi ne napríklad docent František Matúš, významný etnomuzikológ, ďalej dlhoroční vedúci najstaršieho reprezentatívneho telesa univerzity - ženského speváckeho zboru Iuventus Peadagogica Miroslav Burgr a Igor Grega, terajšia vedúca zboru Tatiana Kanišáková. Spomenúť môžeme docenta Juraja Kosťuka, doktora Vladimíra Ljubimova. No sú to aj manželia Irena a Karol Medňanskí, bratia Daniel a Ľubomír Šimčíkovci, Eva Zacharová, Katarína Burgrová a ďalší.

Na Prešovskej univerzite sú katedry, ktoré sa venujú hudobnej výchove a rozvíja sa na nich aj medzinárodná spolupráca, napríklad v prípade japonsko-slovenských súťaží Lipka, resp. Sakura. Docent D. Šimčík (na snímke) na margo perspektívy klasickej hudby hovorí: „Samozrejme, že je, aj keď treba podotknúť, že zameranie vysokoškolského štúdia na týchto katedrách je predsa len orientované na prípravu učiteľov, to znamená, nie je to výsostne umelecký smer.“

 
5.6.2010 | Autor: Michal Frank | Frenkyho hudobná encyklopédia | čítané: 5906 krát