PIS: aktuálne informácie o meste, radnici a spoločenských, kultúrnych a športových akciach v regióne

https://pis.sk/clanok/9403/presovska_creative_design_gallery_vyhlasuje_sutaz_mlady_dizajn_talent.html

Prešovská Creative Design Gallery vyhlasuje súťaž Mladý dizajn talent

Creative Design Gallery - Galéria architektúry a dizajnu, spoločnosť Archima s.r.o. - architektonický ateliér a A-SICE - architektonicko stavebné informačné centrum vyhlasujú prvý ročník súťaže na tému: "Kváder je pekný"
Súťaž Mladý dizajn talent

Má ísť o voľnú výtvarnú úpravu kvádra so zámerom skrášlenia a vytvorenia jeho nového dizajnu. Súťaž má za cieľ podporovať kreatívne myslenie žiakov v oblasti umenia a dizajnu, priblížiť spôsob akým sa dá odpad - krabica z rôznych výrobkov - kreatívne recyklovať s následným funkčným využitím. Výsledné práce zapojených žiakov základných škôl a základných umeleckých škôl budú vystavené.

Termín odovzdávania prác: do 5.3.2012

Miesto konania: Creative Design Gallery, Štefánikova 24, 080 01 Prešov

Cieľ: Výsledkom súťaže bude prezentácia návrhov žiakov základných škôl, základných umeleckých a stredných škôl.

Kategórie účastníkov:
a) Základné školy
- - 1. kategória (10-15rokov)
b) Základné umelecké školy:
- - 1. kategória (I.stupeň 10-15 rokov)
- - 2. kategória(II.stupeň 15-19 rokov)
c) Stredné školy
- - 2. kategória (15-19 rokov)

Podmienky súťaže: Do súťaže sa môžu zapojiť základné školy a základné umelecké školy (cirkevná, štátna, súkromná) Prešovského a Košického kraja. Písomnú prihlášku (v prílohe na stiahnutie), spolu s výtvarnými prácami je potrebné zaslať alebo priniesť na adresu Creative Design Gallery do 5. marca 2012. Školy, ktoré sa prihlásia po termíne, nebudú do súťaže zaradené. Každá práca bude označená identifikačným kódom, ktorý bude pridelený.
Do súťaže je možné prihlásiť maximálne 3 práce od jedného žiaka.

Porota súťaže:
1. JUDr. Pavel Hagyari, primátor mesta Prešov
2. PaedDr. Alica Dragulová, riaditeľka metodického centra Prešov
3. Ing.arch. Martin Jerguš, hlavný architekt mesta Košice
4. Ing.arch. Peter Marcinko, konateľ spoločnosti Archima s.r.o.
5. Ing.arch. Mgr.art. Stanislava Hollóvá, CreativeDesignGallery
6. Mgr. art. Peter Kocák, výtvarník, výtvarný pedagóg PU KVv Prešov
7. PeadDr. Ivana Pančáková, výtvarník, výtvarný pedagóg ZUS Prešov

Ceny:
1.miesto – vecná cena + zaujímavé ceny od sponzorov
2.miesto – vecná cena + zaujímavé ceny od sponzorov
3.miesto – vecná cena + zaujímavé ceny od sponzorov

Spôsob vyhotovenia: Zámerom súťaže je vymyslieť nový, kreatívny dizajn za použitia rôznej výtvarnej techniky - maľba, kresba, lepenie, perforovanie, atď. Ako pracovný materiál je odporúčaná recyklácia krabíc - krabíc od topánok, hračiek, atď.). Kreativite sa medze nekladú. Potrebné je zachovať formát kvádra, no akákoľvek nápaditá transformácia je prínosom. Netreba zabudnúť na kreatívnu myšlienku a funkčnosť nového dizajnu kvádra. Na jednej ploche škatule je potrebné nechať plochu 20x50mm na umiestnenie identifikačného kódu.

Hodnotenie: Najnápaditejší, najkreatívnejší výrobok bude odmenený za každú kategóriu zvlášť. Základom hodnotenia bude - dizajn: 60%, nápad, invencia: 20%, filozofia, myšlienka, čo tým chcel autor vyjadriť: 10%, funkčnosť: 10%

Cena verejnosti: Hlasovať o cene verejnosti môžete na webe www.archima.sk alebo www.cdgallery.sk. Hlasovanie bude spustené v deň uzávierky súťaže.

Výtvarné práce sa po skončení súťaže účastníkom nevracajú, stávajú sa majetkom usporiadateľa Creative Design Gallery a budú použité ako propagačný materiál bez nároku na honorár. Zo zaslaných prác bude zostavená výstava, na ktorej vernisáž budú pozvaní všetci účastníci. Vyhlásenie výsledkov a oceňovanie víťazov sa uskutoční počas vernisáže.

 

Prílohy

Prihláška do súťaže
pdf
52,5 kB
16.12.2011 | Kultúra a voľný čas | čítané: 3424 krát