Štvrtok, 21. september 2023
Meniny má Matúš | zajtra Móric
aktualizované: 31.1.2020

Jazyková škola - štátna

Názov / Meno:
Jazyková škola - štátna
Právna forma:
rozpočtová organizácia
Sídlo (adresa):
Plzenská 10, 080 01 Prešov
IČO:
35514761
Telefón:
051/7724184
Mobil:
zborovňa: 0949 311 101, sekretariát: 0949 311 103
E-mail:
WEB:
http://www.jspresov.sk
Facebook:
http://www.facebook.com/jspresov
Instagram:
http://www.instagram.com/jazykovaskolapresov
Jazyková škola Prešov
Jazyková škola Prešov


JAZYKOVÉ KURZY pre ŽIAKOV a DOSPELÝCH  

 

ZÁPIS  do kurzov na školský rok  2019/2020 sa uskutoční  v budove Jazykovej školy, Plzenská 10, Prešov 
v termíne  20.,21 a 24. jún 2019 od 9:00 - 18:00 hod.:

- 20. jún (štvrtok): zápis do kurzov  ANGLIČTINY 
- 21. a 24.jún (piatok a pondelok):  FRANCÚZŠTINY, NEMČINY, RUŠTINY, ŠPANIELČINY A TALIANČINY a JAPONČINY Jazyková škola, Plzenská 10, Prešov - jazyková škola s oprávnením Ministerstva školstva SR vykonávať štátne jazykové skúšky  je vzdelávacia inštitúcia, ktorá ponúka verejnosti jazykové kurzy anglického, nemeckého, francúzskeho, ruského, španielskeho a talianskeho jazyka. Jej zriaďovateľom je Prešovský samosprávny kraj. Pre svojich poslucháčov je tu od roku 1963.


Prečo sa rozhodnúť pre štátnu "JAZYKOVKU"?
 • ponúkame komplexné jazykové vzdelávanie od základných kurzov až po prípravné na štátne jazykové skúšky
 • ponúkame najširšiu paletu jazykových certifikátov, resp. vysvedčení v Prešovskom kraji. Tie slúžia napr. ako kvalifikačný predpoklad na vyučovanie cudzieho jazyka, a taktiež na ich základe si môžete založiť živnosť na vedenie jazykových kurzov, príp. na prekladanie alebo tlmočenie. Sme jediným skúšobným centrom nemeckého Goethe Institut v Prešovskom samosprávnom kraji - priamo u nás môžete absolvovať skúšky Goethe-Zertifikat B1, B2 a C1 a samozrejme taktiež  Štátne jazykové skúšky z angličtiny, francúzštiny, nemčiny, ruštiny a španielčiny.
 • pedagogickí zamestnanci môžu vysvedčením o štátnej jazykovej skúške získať 60 kreditov
 • škola má kvalifikovaných pedagogických zamestnancov
 • v stredných a vyšších kurzoch v rámci ANJ  je u nás vyučovanie s americkým alebo britským lektorom. S lektormi so zahraničia sa môžete u nás aktuálne stretnúť aj v kurzoch francúzskeho a talianskeho jazyka
 • od roku 2006 poskytujeme našim poslucháčom v spolupráci s Goethe-Institul Mníchov štipendium na štvortýždňový plne hradený jazykový pobyt v Nemecku
 • škola zabezpečuje pre svojich poslucháčov cenovo výhodnejší nákup jazykových učebníc
 • výborná poloha pre Prešovčanov v centre mesta, ale aj pre záujemcov z okolia Prešova - blízko železničnej a autobusovej stanice
 • určite vás prekvapíme aj najvýhodnejším školným - žiaci ZŠ, SŠ a študentiu nás zaplatia za klasický celoročný kurz školné len 147 EUR,čo je v prepočte 14,70 EUR/mesiac. Školné pre dospelých poslucháčov je za celoročný 140 hodinový jazykový kurz 197 EUR, v prepočte 19,70 EUR/mesiac. Školné je rozdelené na dve platby.

KURZY PRE ŽIAKOV, ŠTUDENTOV A DOSPELÝCH

Prihlásiť sa k nám môžete už od 4. ročníka na ZŠ. Horná veková hranica nie je stanovená.


Stupne kurzov:
 • základný - I. a II.roč. v rozsahu 280 vyuč.hodín  
 • stredný - I.a II.roč. v rozsahu 280 vyuč.hodín
 • vyšší - I. a II. roč.
 •  prípravné kurzy na štátne jazykové skúšky -  ANJ, FRJ, NEJ, RUJ, a  ŠPJ
 •  konverzačné kurzy - pre záujemcov s vedomosťami základného, stredného, resp. vyššieho stupňa 

  Obsah kurzov:
 • 1. Základný stupeň - základné gramatické minimum, schopnosť porozumenia a komunikácie v základných každodenných situáciách, aktívne osvojenie si slovnej zásoby v rozsahu 2000 lexikálnych jednotiek vrátane základnej frazeológie.
 • 2. Stredný stupeň - celý gramatický systém cudzieho jazyka a aktívna aplikácia frekventovaných štruktúr pri ústnej a písomnej komunikácii, aktívne osvojenie si slovnej zásoby v rozsahu 3500 lexikálnych jednotiek vrátane bežnej frazeológie, znalosti základných poznatkov z reálií krajín príslušného cudzieho jazyka
 • 3. Vyššie kurzy, resp. prípravné kurzy na štátne jazykové skúšky - zhrnutie a upevnenie celého gramatického systému, schopnosť aplikovať systém v hovorenej a písomnej forme na požadovanej úrovni, vybrané kapitoly z dejín, literatúry a reálií príslušného cudzieho jazyka.
 • 4. Konverzačné kurzy - prehlbovanie rečových zručností získaných v predchádzajúcom jazykovom štúdiu, získanie väčšej pohotovosti a samostatnosti najmä v ústnom prejave. Obsah kurzu je možné prispôsobiť požiadavkám záujemcov.


Pre žiakov 4. a 5. ročníka ZŠ  ponúkame žiacke základné kurzy - tzv. prípravné ročníky. Vyučovanie je rozdelené do dvoch dní po 65 minút.

Naše žiacke základné kurzy anglického jazyka je možné navštevovať aj v Elokovaných pracoviskách na Sídlisku Sekčov (ZŠ Májové námestie) a na Sídlisku III (ZŠ Bajkalská).

Celú ponuku kurzov si môžete pozrieť na našej internetovej stránke www.jspresov.sk

Škola ponúka nákup učebníc, slovníkov a inej cudzojazyčnej literatúry vo svojom obchode za veľmi výhodné ceny. Obchod s učebnicami sa nachádza miestnosti č. 118 – 2. poschodie.

Obchod je otvorený:
utorok a streda od 14:20 - 18:20 hod.
Počas školských prázdnin je obchod zatvorený


V školskom roku 2019/2020 sú opäť v ponuke kurzy angličtiny a nemčiny v Elokovanom pracovisku na Gymnáziu v Lipanoch.


aktualizované: 31.1.2020
181172
Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním súborov cookies, ktoré slúžia na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti.
OK