Piatok, 23. apríl 2021
Meniny má Vojtech | zajtra Juraj
aktualizované: 31.1.2020

Jazyková škola - štátna

Názov / Meno:
Jazyková škola - štátna
Právna forma:
rozpočtová organizácia
Sídlo (adresa):
Plzenská 10, 080 01 Prešov
IČO:
35514761
Telefón:
051/7724184
Mobil:
zborovňa: 0949 311 101, sekretariát: 0949 311 103
E-mail:
WEB:
http://www.jspresov.sk
Facebook:
http://www.facebook.com/jspresov
Instagram:
http://www.instagram.com/jazykovaskolapresov
Jazyková škola Prešov
Jazyková škola Prešov


JAZYKOVÉ KURZY pre ŽIAKOV a DOSPELÝCH  

 

ZÁPIS  do kurzov na školský rok  2019/2020 sa uskutoční  v budove Jazykovej školy, Plzenská 10, Prešov 
v termíne  20.,21 a 24. jún 2019 od 9:00 - 18:00 hod.:

- 20. jún (štvrtok): zápis do kurzov  ANGLIČTINY 
- 21. a 24.jún (piatok a pondelok):  FRANCÚZŠTINY, NEMČINY, RUŠTINY, ŠPANIELČINY A TALIANČINY a JAPONČINY Jazyková škola, Plzenská 10, Prešov - jazyková škola s oprávnením Ministerstva školstva SR vykonávať štátne jazykové skúšky  je vzdelávacia inštitúcia, ktorá ponúka verejnosti jazykové kurzy anglického, nemeckého, francúzskeho, ruského, španielskeho a talianskeho jazyka. Jej zriaďovateľom je Prešovský samosprávny kraj. Pre svojich poslucháčov je tu od roku 1963.


Prečo sa rozhodnúť pre štátnu "JAZYKOVKU"?
 • ponúkame komplexné jazykové vzdelávanie od základných kurzov až po prípravné na štátne jazykové skúšky
 • ponúkame najširšiu paletu jazykových certifikátov, resp. vysvedčení v Prešovskom kraji. Tie slúžia napr. ako kvalifikačný predpoklad na vyučovanie cudzieho jazyka, a taktiež na ich základe si môžete založiť živnosť na vedenie jazykových kurzov, príp. na prekladanie alebo tlmočenie. Sme jediným skúšobným centrom nemeckého Goethe Institut v Prešovskom samosprávnom kraji - priamo u nás môžete absolvovať skúšky Goethe-Zertifikat B1, B2 a C1 a samozrejme taktiež  Štátne jazykové skúšky z angličtiny, francúzštiny, nemčiny, ruštiny a španielčiny.
 • pedagogickí zamestnanci môžu vysvedčením o štátnej jazykovej skúške získať 60 kreditov
 • škola má kvalifikovaných pedagogických zamestnancov
 • v stredných a vyšších kurzoch v rámci ANJ  je u nás vyučovanie s americkým alebo britským lektorom. S lektormi so zahraničia sa môžete u nás aktuálne stretnúť aj v kurzoch francúzskeho a talianskeho jazyka
 • od roku 2006 poskytujeme našim poslucháčom v spolupráci s Goethe-Institul Mníchov štipendium na štvortýždňový plne hradený jazykový pobyt v Nemecku
 • škola zabezpečuje pre svojich poslucháčov cenovo výhodnejší nákup jazykových učebníc
 • výborná poloha pre Prešovčanov v centre mesta, ale aj pre záujemcov z okolia Prešova - blízko železničnej a autobusovej stanice
 • určite vás prekvapíme aj najvýhodnejším školným - žiaci ZŠ, SŠ a študentiu nás zaplatia za klasický celoročný kurz školné len 147 EUR,čo je v prepočte 14,70 EUR/mesiac. Školné pre dospelých poslucháčov je za celoročný 140 hodinový jazykový kurz 197 EUR, v prepočte 19,70 EUR/mesiac. Školné je rozdelené na dve platby.

KURZY PRE ŽIAKOV, ŠTUDENTOV A DOSPELÝCH

Prihlásiť sa k nám môžete už od 4. ročníka na ZŠ. Horná veková hranica nie je stanovená.


Stupne kurzov:
 • základný - I. a II.roč. v rozsahu 280 vyuč.hodín  
 • stredný - I.a II.roč. v rozsahu 280 vyuč.hodín
 • vyšší - I. a II. roč.
 •  prípravné kurzy na štátne jazykové skúšky -  ANJ, FRJ, NEJ, RUJ, a  ŠPJ
 •  konverzačné kurzy - pre záujemcov s vedomosťami základného, stredného, resp. vyššieho stupňa 

  Obsah kurzov:
 • 1. Základný stupeň - základné gramatické minimum, schopnosť porozumenia a komunikácie v základných každodenných situáciách, aktívne osvojenie si slovnej zásoby v rozsahu 2000 lexikálnych jednotiek vrátane základnej frazeológie.
 • 2. Stredný stupeň - celý gramatický systém cudzieho jazyka a aktívna aplikácia frekventovaných štruktúr pri ústnej a písomnej komunikácii, aktívne osvojenie si slovnej zásoby v rozsahu 3500 lexikálnych jednotiek vrátane bežnej frazeológie, znalosti základných poznatkov z reálií krajín príslušného cudzieho jazyka
 • 3. Vyššie kurzy, resp. prípravné kurzy na štátne jazykové skúšky - zhrnutie a upevnenie celého gramatického systému, schopnosť aplikovať systém v hovorenej a písomnej forme na požadovanej úrovni, vybrané kapitoly z dejín, literatúry a reálií príslušného cudzieho jazyka.
 • 4. Konverzačné kurzy - prehlbovanie rečových zručností získaných v predchádzajúcom jazykovom štúdiu, získanie väčšej pohotovosti a samostatnosti najmä v ústnom prejave. Obsah kurzu je možné prispôsobiť požiadavkám záujemcov.


Pre žiakov 4. a 5. ročníka ZŠ  ponúkame žiacke základné kurzy - tzv. prípravné ročníky. Vyučovanie je rozdelené do dvoch dní po 65 minút.

Naše žiacke základné kurzy anglického jazyka je možné navštevovať aj v Elokovaných pracoviskách na Sídlisku Sekčov (ZŠ Májové námestie) a na Sídlisku III (ZŠ Bajkalská).

Celú ponuku kurzov si môžete pozrieť na našej internetovej stránke www.jspresov.sk

Škola ponúka nákup učebníc, slovníkov a inej cudzojazyčnej literatúry vo svojom obchode za veľmi výhodné ceny. Obchod s učebnicami sa nachádza miestnosti č. 118 – 2. poschodie.

Obchod je otvorený:
utorok a streda od 14:20 - 18:20 hod.
Počas školských prázdnin je obchod zatvorený


V školskom roku 2019/2020 sú opäť v ponuke kurzy angličtiny a nemčiny v Elokovanom pracovisku na Gymnáziu v Lipanoch.


aktualizované: 31.1.2020
37141
Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním súborov cookies, ktoré slúžia na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti.
OK

Ďakujeme, že navštevujete portál pis.sk, naozaj si to vážime.

Používate rozšírenie na blokovanie prídavných modulov (adBlock, AdBlock Plus, Ghostery ... )?

Táto stránka je financovaná výlučne zo súkromných zdrojov a jedným z jej hlavných príjmov tvoria príjmy za zobrazovanie reklamy.
Žiaden z článkov nie je spoplatnený, všetky funkcionality poskytujeme zadarmo.

Pridajte si túto stránku medzi výnimky, aby sa Vám obsah zobrazoval správne a tento portál mohol aj naďalej fungovať.