PIS: aktuálne informácie o meste, radnici a spoločenských, kultúrnych a športových akciach v regióne

https://pis.sk/data/2462/assessor__o-z-.html

ASSESSOR o.z.

Databáza / Firmy a organizácie / Neziskové organizácie / Občianske združenia, Nadácie
Názov subjektu:
ASSESSOR o.z.
Právna forma:
občianske združenie
Sídlo (adresa):
Holländerova 12605/19, 080 01 Prešov
IČO:
42036909
Kontaktná osoba:
Jozef Urda
GSM (mobil):
0905 937 756
E-mail:
Propagácia a realizácia programov v rámci verejnoprospešných činností, zameraných na tvorbu a ochranu životného prostredia a kultúrnych podmienok obyvateľov ; poskytovanie výchovno-vzdelávacej činnosti smerujúcej k rozvoju ľudských zdrojov, k výchove a k trvalo udržateľnému rozvoju obyvateľov
 
vytvorené: | čítané: 12868 krát