PIS: aktuálne informácie o meste, radnici a spoločenských, kultúrnych a športových akciach v regióne

https://pis.sk/data/2634/partneri_pre_socialny_rozvoj_a_pomoc.html

Partneri pre sociálny rozvoj a pomoc

Databáza / Firmy a organizácie / Neziskové organizácie / Občianske združenia, Nadácie
Názov subjektu:
Partneri pre sociálny rozvoj a pomoc
Právna forma:
občianske združenie
Predmet činnosti:
občianske združenie
Sídlo (adresa):
Štúrova 23, 080 01 Prešov; Pracovisko a korešpondenčná adresa: Ďumbierska 40, 080 01 Prešov
IČO:
37937421
Kontaktná osoba:
Mgr. Ľuboš Klimek
Telefón:
051 / 772 17 37
GSM (mobil):
0918 644 817, 0911 291 394
E-mail:
WEB:
http://psrp.sk/
Cieľom združenia je vykonávanie takých aktivít, ktoré vedú k zlepšeniu spoločenského postavenia sociálne znevýhodnených skupín obyvateľstva a udržateľného rozvoja komunít. V súčasnosti sa organizácia venuje mládeži v ohrození, mládeži po odchode z detských domovov a zdravotne postihnutým občanom. Realizujeme sociálne poradenstvo, tréningy, školenia, klubovú a projektovú činnos.

obrazok.jpg
 
vytvorené: | čítané: 10183 krát