PIS: aktuálne informácie o meste, radnici a spoločenských, kultúrnych a športových akciach v regióne

https://pis.sk/data/2939/socialna_poistovna.html

Sociálna poisťovňa

Databáza / Firmy a organizácie / Inštitúcie / Úrady
Názov subjektu:
Sociálna poisťovňa
Právna forma:
iná
Sídlo (adresa):
Masarykova 1 080 01 Prešov
Telefón:
02/ 3247 4800
FAX:
0906 174 933
GSM (mobil):
0906 174 800
E-mail:
WEB:
http://www.socpoist.sk
Sociálna poisťovňa vznikla 1. novembra 1994 zákonom č. 274/1994 Z. z.. Ako verejnoprávna inštitúcia bola poverená výkonom nemocenského poistenia a dôchodkového zabezpečenia, ktoré prevzala od svojej predchodkyne Národnej poisťovne.

Od Slovenskej poisťovne prevzala 1. apríla 2002 aj poistenie zodpovednosti zamestnávateľa za škodu pri pracovnom úraze a pri chorobe z povolania.

Od 1. januára 2004 vykonáva v zmysle zákona č. 461/2003 Z. z. sociálne poistenie, t.j. nemocenské poistenie, dôchodkové poistenie - starobné a invalidné, ďalej úrazové poistenie, garančné poistenie a poistenie v nezamestnanosti.
 
vytvorené: | čítané: 14371 krát