Piatok, 15. január 2021
Meniny má Dobroslav | zajtra Kristína
aktualizované: 26.5.2020

Prešovská Regionálna Komora

Právny názov:
Slovenská obchodná a priemyselná komora
Alias:
Prešovská Regionálna Komora
Právna forma:
iná
Sídlo (adresa):
Vajanskeho 10, P.O.Box 246, Prešov 080 01
IČO:
30842654
Telefón:
051/7732818
FAX:
051/7732413
E-mail:
WEB:
http://po.sopk.sk/
Prešovská regionálna komora je neoddeliteľnou súčasťou Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory. SOPK Prešov predstavuje združenie podnikateľských subjektov, ktoré vzniklo s cieľom zvýšiť ekonomickú prosperitu svojich členov, podporovať ich podnikanie na Slovensku i v zahraničí a napomáhať vytváraniu pozitívneho podnikateľského prostredia nielen v prešovskom regióne, v ktorom pôsobí.

SOPK Prešov poskytuje nasledovné služby:

Certifikačná agenda a vydávanie karnetov ATA:
 • a) vydávanie a overovanie osvedčení o pôvode tovaru - certifikát ORIGIN
 • b) overovanie: obchodných faktúr, veterinárnych zdravotných osvedčení, potvrdení o "vis major", výpisov z obchodného registra, osvedčení o voľnom obchode, referenčných listov, baliacich listov, splnomocnení, obchodných dohôd a potvrdenia o členstve v SOPK
 • c) vydávanie karnetov ATA (dočasný vývoz)

Poradenské a konzultačné služby:
 • a) colná problematika, colné sadzby, postup colného vybavovania, colné režimy a iné
 • b) povinná certifikácia dovážaných tovarov a výrobkov
 • c) licencie vo vývoze a dovoze, licenčné konanie
 • d) zakladanie spoločných podnikov so zahraničnými partnermi
 • e) príprava marketingových stratégií a marketingových informačných systémov
 • f) príprava podnikateľských plánov pre rôzne účely
 • g) založenie firmy (právnické aj fyzické osoby)
 • h) možnosti získania domácich a zahraničných úverových zdrojov
 • i) informácie o podporných programoch Európskej únie
 • j) rôzne aspekty a techniky obchodného prípadu (sprievodná dokumentácia, platobný styk, dodacie podmienky)
 • k) prehľad o existujúcej a pripravovanej legislatíve v oblasti podnikania a ekonomiky firmy
 • l) analýza exportného a importného profilu firmy z hľadiska systému colných preferencií

Informačné služby:
 • a) kontaktné obchodno-výrobné informácie z tuzemska a zo zahraničia
 • b) obchodné ponuky z abonentnej služby SOPK a servera Medzinárodnej obchodnej komory v Paríži
 • c) kontaktné informácie o slovenských podnikateľských subjektoch a ich výrobkoch a službách
 • d) informácie o zahraničných diplomatických zastupiteľstvách na Slovensku a slovenských v zahraničí
 • e) informácie z databáz domácich i zahraničných podnikateľských subjektov
 • f) informácie o sústave štátnych hospodárskych orgánov na Slovensku a v zahraničí, o obchodných zastúpeniach, komorách a združeniach
 • g) informácie o profesných združeniach a asociáciách v Slovenskej republike
 • h) zisťovanie všeobecnej hospodárskej situácie potenciálnej firmy v zahraničí v spolupráci s príslušnými zahraničnými obchodnými komorami
 • i) inzercia v dvojtýždenníku "Spravodaj SOPK" a v časopise "Slovak Foreign Trade"

Vzdelávacie služby:
 • a) špeciálne semináre k rôznym aktuálnym otázkam pre vrcholový manažment firiem
 • b) odborné semináre pre pracovníkov firiem pracujúcich vo výkonnej úrovni
 • c) zaškolenie pracovníkov firiem v základoch colnej problematiky
 • d) kurzy pre pracovníkov obchodných oddelení a colných deklarantov
 • e) konferencie zamerané na rôzne oblasti činnosti podnikateľských subjektov (reklama, public relations, implementácia normatívov Európskej únie do slovenského podnikateľského prostredia a mnohé ďalšie)

Rozvoj zahraničných vzťahov:
 • a) sprostredkovanie kontaktov so zahraničnými podnikateľmi a zahraničných podnikateľov s Vami
 • b) organizovanie obchodných misií do zahraničia a prijímanie zahraničných obchodných misií v Prešovskom regióne
 • c) propagácia činnosti slovenských firiem Prešovského kraja v zahraničí
 • d) spolupráca s vybranými regiónmi a regionálnymi komorami v zahraničí
 • e) spolupráca s podnikateľskými združeniami, rozvojovými agentúrami, technologickými centrami v zahraničí v oblasti výmeny informácií, spolupráca na projektoch regionálneho rozvoja a zamestnanosti v regióne Prešovského kraja, výmena skupín podnikateľov, organizácia spoločných vzdelávacích projektov a podujatí
 • f) poskytovanie a sprostredkovanie tlmočníckych, prekladateľských a iných s tým súvisiacich služieb

Veľtrhy a výstavy:
 • a) organizácia účasti firiem na veľtrhoch, výstavách a kontaktných podnikateľských dňoch organizovaných v tuzemsku i v zahraničí
 • b) prezentácia a zastupovanie firiem na veľtrhoch a výstavách
 • c) organizácia veľtrhov a výstav v spolupráci s ďalšími zainteresovanými inštitúciami, s cieľom pritiahnuť pozornosť domácich i zahraničných podnikateľov k Prešovskému kraju a podnikateľom, ktorí na jeho území pôsobia
 • d) spolupráca s organizátormi regionálnych výstav a trhov, s cieľom zabezpečiť možnosť prezentácie Vašej firmy na týchto podujatiach (Bardkontakt, Kežmarské dni remesiel, Prešovské výstavné trhy, Turistický workshop Poprad, Image-Ekopack-Privatkontext-Software Poprad a iné.)

Vydávanie a distribúcia odborných publikácií:
 • a) vydávanie publikácií s problematikou zodpovedajúcou hlavným oblastiam činnosti SOPK
 • b) vydávanie katalógov podnikateľských subjektov Prešovského kraja pre propagáciu ich činnosti v zahraničí, distribúcia cudzojazyčných mutácií týchto katalógov zahraničným partnerom
 • c) poskytovanie výpožičiek z knižného fondu Prešovskej regionálnej komory SOPK
 • d) poskytovanie rešeršných služieb z domácich aj zahraničných databáz a katalógoch 

 

aktualizované: 26.5.2020
11034
Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním súborov cookies, ktoré slúžia na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti.
OK

Ďakujeme, že navštevujete portál pis.sk, naozaj si to vážime.

Používate rozšírenie na blokovanie prídavných modulov (adBlock, AdBlock Plus, Ghostery ... )?

Táto stránka je financovaná výlučne zo súkromných zdrojov a jedným z jej hlavných príjmov tvoria príjmy za zobrazovanie reklamy.
Žiaden z článkov nie je spoplatnený, všetky funkcionality poskytujeme zadarmo.

Pridajte si túto stránku medzi výnimky, aby sa Vám obsah zobrazoval správne a tento portál mohol aj naďalej fungovať.