Nedeľa, 17. november 2019
Meniny má Klaudia | zajtra Eugen
aktualizované: 7.12.2007

SARIO

Právny názov:
Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu
Alias:
SARIO
Právna forma:
iná
Sídlo (adresa):
Vajanského 10 080 01 Prešov
Telefón:
+421 51 759 85 40

SLOVENSKÁ AGENTÚRA PRE ROZVOJ INVESTÍCIÍ A OBCHODU (SARIO)


Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu je štátom zriadenou inštitúciou, ktorá plní nasledovné verejnoprospešné činnosti:

V oblasti podpory rozvoja investícií a obchodu:

 • a. zabezpečuje propagáciu podnikateľského prostredia a výhod investičného prostredia v Slovenskej republike, v tuzemsku i v zahraničí,
 • b. získava investorov pre významné investície, podnikanie v priemyselných parkoch a strategických investorov pre reštrukturalizáciu, modernizáciu, zvýšenie technickej úrovne, produktivity, efektívnosti a exportnej výkonnosti hospodárstva Slovenskej republiky,
 • c. organizuje a zabezpečuje aktivity na podporu vývozu a dovozu slovenských výrobcov, zvýšenie konkurencieschopnosti ich výrobkov a na vzájomne výhodnú hospodársku výmenu medzi nimi a zahraničnými subjektami,
 • d. napomáha poradenskou činnosťou tuzemským i zahraničným investorom a obciam pri získavaní osvedčenia o významnej investícii, pri získavaní podpory na zriadenie priemyselného parku a pri získavaní ďalších investičných stimulov,
 • e. v rámci záväzných úloh a záväzných limitov určených zriaďovateľom a podľa jeho pokynov vypracúva odborné posudky k žiadostiam obcí o podporu na zriadenie priemyselného parku, k žiadostiam významných alebo strategických investorov o poskytnutie investičných stimulov a k ďalším dokumentom podľa požiadaviek zriaďovateľa,
 • f. administruje projekty programov spolufinancovaných vládou Slovenskej republiky a Európskou komisiou v oblasti investícií zameraných na rozvoj odvetví a regiónov v Slovenskej republike a na rozvoj hospodárskej a obchodnej výmeny medzi Slovenskou republikou a štátmi Európskej únie,
 • g. programovo zabezpečuje a koordinuje aktivity slovenských subjektov na podporu prílevu zahraničných investícií a na zvyšovanie exportnej výkonnosti tuzemských podnikateľských subjektov. Poskytuje odbornú a organizačnú pomoc pri realizácii štátnych príspevkových programov na podporu obchodu a investícií, ktoré vyplývajú z dohôd uzatvorených medzi vládou Slovenskej republiky a Európskou komisiou,
 • h. organizuje, koordinuje a podporuje aktivity na rozšírenie úrovne prezentácie Slovenska a slovenských výrobkov a výrobcov v zahraničí,
 • i. organizuje odborné semináre a iné odborné podujatia zamerané na rozvoj investícií a obchodu,
 • j. získava, spracováva a uverejňuje v tuzemsku a i v zahraničí odborné publikácie, štúdie a aktuálne informácie o podnikateľskom prostredí a podmienkach podnikania v Slovenskej republike a o obchodnej politike Slovenskej republiky,
 • k. pripravuje a spolu s ostatnými zainteresovanými organizáciami vydáva príslušné informačné materiály, brožúry alebo príručky pre investorov v mutáciách hlavných svetových jazykov (anglicky, nemecky, francúzsky, podľa potreby japonsky, španielsky a taliansky), resp. V jazykoch kľúčových investorov na Slovensku,
 • l. vedie databázu o klientoch agentúry a využíva ďalšie expertné databázy v rozsahu nevyhnutnom pre plnenie poslania agentúry. V spolupráci so ŠÚ SR a NBS zaisťuje prístup k informáciám o príleve zahraničného kapitálu do Slovenskej republiky,
 • m. udržiava kontakty s etablovanými investormi a poskytuje im aj naďalej informácie alebo služby so zámerom podporovať ďalší rozvoj ich aktivít v SR ("post investment care" alebo "after care"),
 • n. predkladá informácie a podklady k materiálom spracovávaným Ministerstvom hospodárstva SR v období vstupu a pôsobenia zahraničných investorov v SSR a stratégie ich podpory.

Vic informácií:

http://www.sario.sk/?regionalni-zastupcovia

aktualizované: 7.12.2007
9424
Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním súborov cookies, ktoré slúžia na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti.
OK
Pri zobrazovaní stránky používate aktívny script na blokovanie prídavných modulov (adBlocker). Pre správne zobrazenie všetkých sekcií ho deaktivujte.