Pondelok, 17. február 2020
Meniny má Miloslava | zajtra Jaromír
aktualizované: 7.12.2007

Zastupiteľstvá a konzuláty

Názov / Meno:
Zastupiteľstvá a konzuláty
Právna forma:
iná
Sídlo (adresa):
.
Čo pre Vás môže urobiť konzulát SR v zahraničí

Konzulárne oddelenia zastupiteľských úradov Slovenskej republiky v zahraničí zabezpečujú výkon konzulárnych funkcií v zmysle Viedenského dohovoru o konzulárnych stykoch. Medzi tieto funkcie patrí i pomoc občanom SR, ktorí sa v zahraničí ocitli v núdzi, asistencia pri vybavovaní dedičstva v zahraničí, asistencia pri preprave telesných pozostatkov a pri úmrtiach občanov SR v zahraničí a riešenie problematiky trestnej činnosti občanov SR v zahraničí.

Konzulárne oddelenia majú obmedzené možnosti na zasahovanie do konania policajných a justičných orgánov týkajúceho sa dôsledkov konania slovenských občanov v zahraničí, resp. problémov, do ktorých sa slovenskí turisti dostávajú podcenením zabezpečenia svojej zahraničnej cesty. Právomoci konzulov sú dané medzinárodným právom, vnútroštátnym právnym poriadkom SR a vnútroštátnym právnym poriadkom krajiny pôsobenia.

Čo konzul môže urobiť:

  • vydať náhradný cestovný preukaz pre občana SR na návrat do SR,
  • kontaktovať príbuzných alebo známych, ktorí môžu občanovi SR poslať peniaze, poradiť, ako peniaze poslať,
  • odporučiť služby miestnych advokátov, ktorí poskytnú odbornú právnu pomoc v prípade kontaktu s miestnou políciou alebo súdom,
  • odporučiť služby miestnych lekárov alebo tlmočníkov,
  • informovať najbližších príbuzných v prípade nehody alebo úmrtia a odporučiť nevyhnutné postupy,
  • kontaktovať občanov SR nachádzajúcich sa vo väzbe alebo väzení a podať o nich správy príbuzným, na základe znalosti miestnych pomerov poradiť ako postupovať vo vyššie uvedených a podobných situáciách,
  • v prípade potreby sprostredkovať adresy charitatívnych organizácií (nocľah, strava),
  • sprostredkovať styk s miestnymi úradmi, políciou, orgánmi činnými v trestnom konaní, osvedčiť pravosť kópii, listín, podpisov, pečiatok.

V zmysle platných právnych predpisov SR sú za konkrétne konzulárne služby účtované príslušné správne poplatky. Viac informácií nájdete na http://www.foreign.gov.sk

ZASTUPITEĽSTVÁ, KONZULÁTY
Generálny konzulát Ukrajiny v Prešove
Plzenská 11
080 01 Prešov
Tel: 051/771 06 19
Fax: 051/771 06 21

Generálny konzulát Českej republiky
Rázusova 13
040 01 Košice 1
Tel: 055/623 18 00

Generálny konzulát Maďarskej republiky
Hlavná 67
040 01 Košice 1
Tel: 055/728 20 21

Honorárny konzulát Španielskeho kráľovstva
Hutnícka 1
040 01 Košice 1
Tel: 055/799 79 90-93

Viac informácií o diplomatických misiách v SR nájdete na http://www.foreign.gov.sk/

Ministerstvo zahraničných vecí SR
Hlboká cesta 2
833 36 Bratislava 37
Tel: 02/ 5978 1111
Fax: 02/ 5978 2213
Dipl.služba: 02/ 5978 2211
e-mail: infopublic@foreign.gov.sk
http://www.foreign.gov.sk/

Delegácia Európskej komisie na Slovensku
Panská 3
811 01 Bratislava 1
Tel: 02/5443 1718
http://www.europa.sk/

aktualizované: 7.12.2007
10941
Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním súborov cookies, ktoré slúžia na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti.
OK
Pri zobrazovaní stránky používate aktívny script na blokovanie prídavných modulov (adBlocker). Pre správne zobrazenie všetkých sekcií ho deaktivujte.