PIS: aktuálne informácie o meste, radnici a spoločenských, kultúrnych a športových akciach v regióne

https://pis.sk/data/2954/zastupitelstva_a_konzulaty.html

Zastupiteľstvá a konzuláty

Databáza / Firmy a organizácie / Inštitúcie / Zastupiteľstvá a konzuláty
Názov subjektu:
Zastupiteľstvá a konzuláty
Právna forma:
iná
Sídlo (adresa):
.
Čo pre Vás môže urobiť konzulát SR v zahraničí

Konzulárne oddelenia zastupiteľských úradov Slovenskej republiky v zahraničí zabezpečujú výkon konzulárnych funkcií v zmysle Viedenského dohovoru o konzulárnych stykoch. Medzi tieto funkcie patrí i pomoc občanom SR, ktorí sa v zahraničí ocitli v núdzi, asistencia pri vybavovaní dedičstva v zahraničí, asistencia pri preprave telesných pozostatkov a pri úmrtiach občanov SR v zahraničí a riešenie problematiky trestnej činnosti občanov SR v zahraničí.

Konzulárne oddelenia majú obmedzené možnosti na zasahovanie do konania policajných a justičných orgánov týkajúceho sa dôsledkov konania slovenských občanov v zahraničí, resp. problémov, do ktorých sa slovenskí turisti dostávajú podcenením zabezpečenia svojej zahraničnej cesty. Právomoci konzulov sú dané medzinárodným právom, vnútroštátnym právnym poriadkom SR a vnútroštátnym právnym poriadkom krajiny pôsobenia.

Čo konzul môže urobiť:

V zmysle platných právnych predpisov SR sú za konkrétne konzulárne služby účtované príslušné správne poplatky. 

ZASTUPITEĽSTVÁ, KONZULÁTY

Generálny konzulát Maďarskej republiky
Hlavná 67
040 01 Košice 1
Tel: 055/728 20 21
E-mail: mission.kas@mfa.gov.hu
Web: https://kassa.mfa.gov.hu/

Honorárny konzulát Ukrajiny
Budovateľská 29, 093 01 Vranov nad Topľou
Tel.: 057/ 446 2621

Honorárny konzulát Španielskeho kráľovstva
Hutnícka 1
040 01 Košice 1
Tel: 055/799 79 90-93

Ministerstvo zahraničných vecí SR
Hlboká cesta 2
833 36 Bratislava 37
Tel: 02/ 5978 1111
Fax: 0906072222
e-mail: info@mzv.sk
Web: https://www.mzv.sk/

Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku
Palisády 29
811 06 Bratislava 
Tel: 02/54 43 17 18
E-mail: info@europa.sk,   comm-rep-sk@ec.europa.eu
Web: https://ec.europa.eu/

 

 

 

 

 

 
vytvorené: | čítané: 11320 krát