Sobota, 23. november 2019
Meniny má Klement | zajtra Emília
aktualizované: 10.12.2007

Technologické inkubátorové centrum TIC

Právny názov:
RPIC Prešov
Alias:
Technologické inkubátorové centrum TIC
Právna forma:
nezisková organizácia
Sídlo (adresa):
RPIC Prešov Reimanova 9
IČO:
31633714
Telefón:
+421 - 51 - 75 60 317
E-mail:
PODNIKATEĽSKÝ INKUBÁTOR

Technologické inkubátorové centrum je jednou zo sekcií RPIC Prešov - nezávislej, verejno-prospešnej a nekomerčnej organizácie, pričom z ekonomického hľadiska bude mať samostatné postavenie. Inkubátorové firmy môžu využívať nasledujúce služby:

Mentoringové, poradenské a vzdelávacie služby
 • Pravidelný monitoring – Riaditeľ sekcie TIC sa pravidelne, najmenej 1x za mesiac sa stretne s výkonným manažérom inkubátorovej firmy za účelom previerky naplňovania strategických a operatívnych cieľov.
 • Mentoring – každá vstupujúca inkubátorová firma dostane ponuku zabezpečenia výkonného manažéra po dobu jej lokalizácie v TIC, ktorý má dostatok skúsenosti vdanej oblasti.
 • Poradenstvo – každá firma môže využívať poradenské služby RPIC vdohodnutom rozsahu za konkrétnych podmienok.
 • Vzdelávanie – inkubátorové firmy sa môžu zúčastňovať na všetkých vzdelávacích programoch RPIC, pričom podľa potreby im budú zabezpečované aj špeciálne kurzy.

Finančné služby
 • Sprostredkované finančné zdroje – Sekcia finančných služieb je schopná sprostredkovať rôzne finančné zdroje (úverové, alebo kapitálové) podľa potrieb inkubátorovej firmy.

Dalšie informácie:

www.rpicpo.sk

 


 • Mikropôžičkový program - inkubátorové firmy môžu využívať mikropôžičkové zdroje Sekcie finančných služieb, ako formu financovania investičných alebo prevádzkových nákladov.
 • Podporný úverový program – úverový program NARMSP je tiež disponibilný pre financovanie investičných, alebo prevádzkových nákladov.
 • Fond rizikového (zárodkového) kapitálu – sekcia finančných služieb pripravuje projekt uvedeného fondu, čím by RPIC vstupovalo podľa potreby kapitálovo do inkubátorových firiem.

Informačné služby
 • Informácie - Sekcia informačných služieb zabezpečuje všetky nevyhnutné informácie pre inkubátorové firmy.
 • Podnikateľské stretnutia – Sekcia služieb pre investorov organizuje rôzne podnikateľské stretnutia a misie, na ktorých sa môžu zúčastniť aj inkubátorové firmy.
 • Sprostredkovanie potenciálnych obchodných partnerov - Sekcia služieb pre investorov a sekcia informačných služieb zabezpečujú vhodných obchodných partnerov.

Priestory a infraštruktúra
 • Priestory – Každá inkubátorová firma môže využívať prevádzkové priestory splochou od 15 m2, prípadne iné v závislosti od konkrétnych zmluvných podmienok Okrem týchto priestorov môžu inkubátorové firmy využívať zasadacie a rokovacie priestory vybavené dostatočnou prezentačnou technikou.
 • Administratívne služby – každá inkubátorová firma môže využívať komplexné administratívne služby (kopírovanie, viazanie dokumentov apod.).
 • Služby recepcie – všetky spojovateľské a informačné služby sú zabezpečované prostredníctvom recepcie.
 • Technická infraštruktúra – inkubátorové firmy môžu využívať telefónnu sieť a počítačovú sieť smožnosťou prístupu na internet. Pre vnútornú komunikáciu slúži intranet.
 • Inkubátorové firmy môžu pôsobiť vinkubátorovom centre počas dohodnutej doby, max. však 3 roky, na základe konkrétnych podmienok, ktoré sú výhodnejšie ako komerčné. Po uplynutí tejto doby by tieto firmy mali byť schopné pôsobiť na trhu za štandartných komerčných podmienok, včítane ich priestorovej lokalizácie.
aktualizované: 10.12.2007
9463
Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním súborov cookies, ktoré slúžia na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti.
OK
Pri zobrazovaní stránky používate aktívny script na blokovanie prídavných modulov (adBlocker). Pre správne zobrazenie všetkých sekcií ho deaktivujte.