PIS: aktuálne informácie o meste, radnici a spoločenských, kultúrnych a športových akciach v regióne

https://pis.sk/data/3530/stredna_zdravotnicka_skola_sv-_bazila_velkeho.html

Stredná zdravotnícka škola Sv. Bazila Veľkého

Databáza / Firmy a organizácie / Vzdelávanie / Stredné školy, Gymnázia
Názov subjektu:
Stredná zdravotnícka škola Sv. Bazila Veľkého
Právna forma:
iná
Sídlo (adresa):
Kmeťovo stromoradie 1, 080 01 Prešov
Telefón:
051/772 53 02
 
vytvorené: | čítané: 5956 krát