PIS: aktuálne informácie o meste, radnici a spoločenských, kultúrnych a športových akciach v regióne

https://pis.sk/data/3530/stredna_zdravotnicka_skola_sv-_bazila_velkeho.html

Stredná zdravotnícka škola Sv. Bazila Veľkého

Databáza / Firmy a organizácie / Vzdelávanie / Stredné školy, Gymnázia
Právny názov:
STREDNÁ ZDRAVOTNÍCKA ŠKOLA SV. BAZILA VEĽKÉHO
Alias:
Stredná zdravotnícka škola Sv. Bazila Veľkého
Právna forma:
iná
Sídlo (adresa):
Kmeťovo stromoradie 1, 080 01 Prešov
IČO:
00698288
Kontaktná osoba:
Riaditeľka školy: PhDr. Mária Lopatová, PhD. MPH - Sr. Andrea
Telefón:
051/772 53 02
FAX:
051/772 29 85
E-mail:
WEB:
http://www.szssvbazpo.edu.sk/
 
vytvorené: | čítané: 6141 krát