PIS: aktuálne informácie o meste, radnici a spoločenských, kultúrnych a športových akciach v regióne

https://pis.sk/data/3551/spojena_skola_pavla_sabadosa_internatna.html

Spojená škola Pavla Sabadoša internátna

Databáza / Firmy a organizácie / Vzdelávanie / Špeciálne školy
Názov subjektu:
Spojená škola Pavla Sabadoša internátna
Právna forma:
iná
Sídlo (adresa):
Duklianska 2, 080 01 Prešov
IČO:
42037425
Kontaktná osoba:
Riaditeľ školy: Mgr. Peter Borovský
Telefón:
051/ 771 13 60
E-mail:
WEB:
http://spojenaskola.info/
Organizačné zložky školy 

Súčasti školy 

 
vytvorené: | čítané: 6092 krát