Utorok, 07. február 2023
Meniny má Vanda | zajtra Zoja
aktualizované: 18.2.2020

Šarišská galéria

Názov / Meno:
Šarišská galéria
Sídlo (adresa):
Hlavná 51, 080 01 Prešov
Telefón:
051/772 54 23
E-mail:
Facebook:
https://www.facebook.com/pages/Šarišská-Galéria/793055740770711
Zemepisná poloha:
N 48° 59.77914' E 21° 14.45238' (N 48° 59' 46.7484" E 21° 14' 27.1428")
Poloha na mape:
ico

Šarišská galéria patrí medzi najstaršie regionálne galérie na Slovensku. Bola založená v roku 1956 v meste bohatom na históriu a kultúrne tradície.

Od svojho založenia sa profilovala ako regionálna galéria systematicky budujúca obraz dejín výtvarného umenia v oblasti svojej pôsobnosti od stredoveku po súčasnosť. Ťažiskom jej akvizičnej a odbornej činnosti bola najmä širšie chápaná oblasť severovýchodného Slovenska. Krajská galéria v Prešove (do roku 1961) , v rokoch 1961 – 91 Galéria výtvarného umenia nesie od roku 1991 názov Šarišská galéria.

V roku 1957 bola galéria otvorená pre verejnosť a v tomto čase sídlila v budove bývalého evanjelického kolégia. V roku 1981 začala galéria užívať aj dva bývalé meštianske domy, pôvodne gotické s renesančnými a barokovými prestavbami, ktoré boli účelovo rekonštruované pre jej potreby (Hlavná 51-53). Dom na Hlavnej 53 patrí k najzaujímavejším gotickým domom v meste.

Jej zbierkové fondy patria k najhodnotnejším a najzaujímavejším na Slovensku. Dnes spravuje viac ako 4 000 diel umenia od konca 15.storočia po súčasnosť so zreteľom na východné Slovensko, ale aj s dielami umelcov zakladateľských osobností slovenskej moderny, významných osobností slovenského výtvarného umenia, či dielami umelcov viažúcich sa nejakým spôsobom k regiónu, ale aj s viacerými zaujímavosťami a solitérmi Celý zbierkový fond budovala od počiatku vlastným výskumom, zberom – nákupmi, darmi...

V zbierkovom fonde sa nachádza niekoľko pozoruhodných súborov : napr. kolekcia ikon východoslovenskej proveniencie, ktorá nie je síce početná, ale je reprezentatívna v zastúpení základných typov a vývojových stupňov ikonopisnej maľby na Slovensku. Je svojbytným súborom v rámci zbierky starého umenia, reprezentujúcim špecifickú kvalitu umenia regiónu v širšom historickom a slohovom kontexte. Obsahuje tiež jednu z najkrajších slovenských ikon - ikonou sv. Michala Archanjela (okolo 1560).

V r.1993 získala galéria prvú a v r.2006 druhú časť súboru drevenej plastiky 15. - 19.storočia – kolekciu mimoriadnej krásy a kvality. V súbore sú napr. Madona s Ježiškom (okolo 1510) z dielne Majstra Pavla z Levoče, Sv. Anna Samotretia (Mettercia) –okolo 1490, diela z obdobia renesancie a baroka – Mojžiš, Immaculata, Kľačiaci anjel, Pieta alebo kolekcia krucifixov – medzi nimi zaujímavé rustikálne kusy, súbory plastík Sediaceho Krista - Trpiteľa , korpusov Krista, kolekcia Piet, Madon s dieťaťom , niekoľko svätíc, Kalvárií, i ikon ruskej proveniencie... Skompletizovaná zbierka 134 kusov drevenej plastiky a ikon 15. -20. storočia , ktorej umelecko-historická hodnota je nevyčísliteľná výrazne obohatila nielen zbierkový fond našej galérie , ale aj fond kultúrneho dedičstva regiónu a bude základom stálych expozícií galérie, ktoré by mali byť umiestnené v jednej z jej budov zrekonštruovanej pre tento účel.

V súbore maľby 19. storočia stojí za osobitnú zmienku väčšia kolekcia obrazov významného maliara 1.polovice storočia – Jána Rombauera , ktorý pôsobil v prvej tretine 19. storočia v Rusku a po návrate sa usadil v Prešove, kde aj zomrel a je pochovaný na mestskom cintoríne.

Najbohatší je súbor diel maliarov z prelomu 19. a 20. storočia a umenie 20. storočia, systematicky doplňovaný dielami súčasných umelcov. Galéria sa v budovaní a rozširovaní zbierkového fondu koncepčne sústreďuje práve na tieto okruhy v snahe o reprezentatívne zastúpenie umelcov nielen z prešovského okruhu ( Max Kurth, Teodor Zemplényi, Ján Tahy, Ernest Rákoši, Július Török, Mikuláš Jordán), ale aj zo Spiša, Košíc, Zemplína, Liptova (Ladislav Medňanský, Teodor Mousson, Július Čordák, Peter Kern...).

Početne najsilnejšou je zbierka umenia 20. storočia. Aspoň v charakteristických ukážkach z tvorby zbiera galéria diela zakladateľských osobností moderného slovenského umenia (Martin Benka, M. A. Bazovský, Ľudovít Fulla... ), diela významných predstaviteľov slovenského i východoslovenského umenia 1. polovice storočia (Elemír Halász - Hradil, Konštantín Kövári, Jozef Bendík, Július Jakoby, Anton Jasusch, Edmund Gwerk, Július Nemčík, Edita Spannerová, Juraj Collinásy, Fraňo Gibala), diela maliarov, sochárov, grafikov regiónu vstupujúcich do výtvarného diania po r. 1945 a neskôr (Juraj Daňo, Štefan Hapák, František Patočka, Július Machaj, Andrej Doboš, Andrej Gaj, Ivan Šafranko, Anton Sučka, mladší: Dušan Pončák, Michal Čabala, Dušan Srvátka, Slavo Brezina, ešte mladší: Anna Hausová, Anna Gregorová, Peter Kocák, Anna Gajová, Ľubomír Purdeš, Ľubomír Guman, Eva Tkáčiková a ďalší, ktorých autorské kolekcie sa ešte len zakladajú.

Galéria v rámci svojho bohatého výstavného programu ponúka pravidelné výstavy zo zbierok, či už ako reprezentatívne prierezy alebo rôzne, tematicky i časovo vymedzené súbory. Okrem toho pripravuje výstavy ako výsledky vlastnej odbornej a výskumnej činnosti i pestrú paletu výstav rôznych žánrov a druhov výtvarného umenia minulosti a súčasnosti v spolupráci s domácimi i zahraničnými múzeami, galériami a inými inštitúciami. Pripravuje pravidelné periodické prehliadky súčasného umenia – Krajské salóny, ktoré nadviazali na tradíciu Prešovských výtvarných salónov a Sochárskych salónov. Pre Záhradu umenia realizovala v 90-tych rokoch 2 Medzinárodné sochárske sympózia, ktorých sa zúčastnili okrem slovenských sochárov aj umelci zo zahraničia . Od roku 1991 v Malej výstavnej sieni prezentuje malé autorské kolekcie, aktuality z ateliérov, výstavy mladých tvorcov zo Slovenska i zo zahraničia. Za viac ako 50 rokov svojej existencie pripravila a realizovala galéria vyše 1700 výstav, ktoré videlo viac ako 2, 5 milióna návštevníkov. V svojich edíciách Zbierky Šarišskej galérie, Osobnosti regiónu vydala niekoľko zväzkov, ktoré sa stretávajú so záujmom odbornej i laickej verejnosti a sú významnými pomocníkmi pre študentov, zberateľova milovníkov umenia.

Bohatú a rôznorodú aktivitu rozvíja viac ako polstoročie aj v oblasti kultúrno-výchovnej. Systematicky sa venuje deťom a mládeži v špeciálne pripravovaných výstavách a podujatiach, pre záujemcov a členov Kubu priateľov galérie pripravuje stretnutia a besedy s umelcami, prehliadky filmov, koncerty, posedenia pri katalógoch a časopisoch, prednášky, návštevy pamiatok... Spolupracuje s Univerzitou Pavla Jozefa Šafárika, poskytuje metodickú pomoc študentom a poradenské služby pre verejnosť.

Šarišská galéria v Prešove kvalitou a bohatstvom svojich zbierkových fondov, svojou výstavnou, kultúrno-výchovnou a edičnou činnosťou patrí v súčasnosti k popredným galerijným zariadeniam na Slovensku a reprezentuje vzorový typ zbierkotvornej inštitúcie pôsobiacej v regióne.

Prebraté z knihy: Sprievodca po historickom Prešove

Foto: Greatmilan

aktualizované: 18.2.2020
9497
Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním súborov cookies, ktoré slúžia na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti.
OK