PIS: aktuálne informácie o meste, radnici a spoločenských, kultúrnych a športových akciach v regióne

https://pis.sk/data/4057/ustav_sancta_maria.html

Ústav Sancta Maria

Databáza / Historické pamiatky
Názov subjektu:
Ústav Sancta Maria
Sídlo (adresa):
Konštantínova, Prešov
Zemepisná poloha:
N 48° 59,90562' E 21° 14,6343' (N 48° 59,90562' 0" E 21° 14,6343' 0")
Poloha na mape:
ico

Na Konštantínovej ulici v Prešove stoja aj dve impozantné školské budovy z konca 19. storočia.

Prvou je poschodová budova v historizujúcom slohu so sochou Madony v nárožnej nike, dnešné Gymnázium na Konštantínovej ulici. Postavená bola r. 1882 ako sídlo Rádu anglických panien, ktoré sa vtedy usadili v meste a založili v nej ústav Sancta Maria s rímskokatolíckou dievčenskou ľudovou školou.

V nasledujúcich rokoch sa ústav ďalej rozširoval a na prelome storočí v ňom už okrem pôvodného rehoľného domu pôsobili: štvorročná dievčenská ľudová škola, štvorročná dievčenská meštianska škola, šesťročná vyššia dievčenská škola a dievčenský internát.

Bez väčších problémov sa potom transformoval i v novom štátnom a školskom systéme po r. 1918. V medzivojnovom období a počas slovenského štátu k už existujúcim školám ústavu pribudla škôlka (opatrovňa), obchodná dvojročná škola a rehoľné slovenské dievčenské gymnázium. Po r. 1948 bol ústav zrušený a v poštátnenej budove bolo neskôr zriadené gymnázium.

Prebraté z knihy: Sprievodca po historickom Prešove

Foto: Greatmilan

 
vytvorené: | čítané: 16613 krát