PIS: aktuálne informácie o meste, radnici a spoločenských, kultúrnych a športových akciach v regióne

https://pis.sk/data/410/zaujmove_zdruzenie_zien_mymamy.html

Záujmové združenie žien MYMAMY

Databáza / Firmy a organizácie / Neziskové organizácie / Občianske združenia, Nadácie
Právny názov:
MYMAMY o.z.
Alias:
Záujmové združenie žien MYMAMY
Právna forma:
iná
Sídlo (adresa):
Jánošíkova 70, 080 01 Prešov
IČO:
37787683
Telefón:
051/771 22 33
GSM (mobil):
0911 444 991
E-mail:
WEB:
http://www.mymamy.sk

Krízové centrum je miestom prvého kontaktu, miestom bezpečia, kde má žena možnosť mimo dosahu zneužívateľa a s pomocou kvalifikovanej poradenskej pracovníčky zhodnotiť svoju situáciu a hľadať najvhodnejšie riešenie. I keď zmena životnej situácie žien, ktoré zažívajú násilie zo strany svojich intímnych partnerov a ich detí nenastáva rýchlo a ľahko, profesionálne poradenstvo v oblasti sociálno-právnej a psychologickej môže dlhodobo poskytnúť obetiam potrebnú podporu a posilnenie k tomu, aby raz dokázali žiť samostatný a šťastný život v bezpečí. 

Čo vám môžeme poskytnúť?

- základné a špecializované strániace sociálne poradenstvo pre ženy - obete násilia v párových vzťahoch a ich deti
- sociálnu asistenciu (sprevádzanie)
- ubytovanie v Bezpečnom ženskom dome MyMamy pre ženy zažívajúce násilie v párových vzťahoch a ich deti 
- právne poradenstvo a právne zastupovanie 
- psychologické poradenstvo pre ženy zažívajúce násilie v párových vzťahoch a ich deti 
- pracovné a finančné poradenstvo
- špeciálno-pedagogické doučovanie pre deti našich klientok
- stretnutia podporných skupín
- terapeutické zážitkovo-voľnočasové aktivity pre deti našich klientok v rámci Detského klubu

Čo vám poskytnúť nemôžeme?

- finančné zabezpečenie
- nemôžeme sa rozhodnúť za vás


Čomu sa ešte venujeme? 

- preventívne aktivity pre školy, spolupracujúcich profesionálov, firmy a organizácie
- scitlivovacie kampane pre širokú verejnosť v témach násilie páchané na ženách, rodová rovnosť, rodové stereotypy a ich búranie 
- konzultačná a podporná poradenská činnosť na základe určenia súdom pre obete trestného činu týrania blízkej a zverenej osoby pre okresy Prešov a Sabinov 


 
vytvorené: | čítané: 9940 krát