Nedeľa, 16. jún 2024
Meniny má Blanka, Bianka | zajtra Adolf
aktualizované: 4.2.2020

Slovenský Červený kríž

Názov / Meno:
Slovenský Červený kríž
Právna forma:
iná
Sídlo (adresa):
Jarková ulica 45, 080 01 Prešov
WEB:
http://presov.redcross.sk/
Slovenský Červený križ  ako jediná uznaná národná organizácia Červeného kríža poskytuje svoje služby ľuďom už desiatky rokov. Fakt, že samotný vznik SČK je spájaný s metropolou Šariša a Prešovskou univerzitou v Prešove potvrdzuje aj dynamicky rozvíjajúci sa územný spolok SČK v Prešove.

Základným funkčným pilierom celej činnosti Červeného kríža je pomoc druhým. Od toho sú odvodzované aj jeho aktivity:
 • Darovanie krvi
 • Výučba prvej pomoci
 • Dozor nad dodržiavaním medzinárodného humanitárneho práva
 • Sociálne činnosti
 • Vodná záchranná služba SČK
 • Krízový manažment
 • Dobrovoľníctvo
 • Pátracia služba SČK

DAROVANIE KRVI

Darovanie krvi je jednou z činností Slovenského Červeného kríža. Našou hlavnou úlohou je oslovovať a vychovávať budúcich darcov krvi, organizovať odbery a oceňovať tých čo už darovali.

VÝUČBA PRVEJ POMOCI

Prevencia a spoločné porozumenie sú kľúčovým momentom v edukácii prvej pomoci. Ak sú ľudia pripravení pomôcť obetiam dopravných nehôd, sú tiež vnímavejší k problematike bezpečnosti na cestách.
Ten kto poskytuje prvú pomoc prináša teplo človečenstva, ktoré pomáha zvýrazniť väčšiu toleranciu. Pomáhajúci ponúka spoločnosti model správania sa ktoré prekračuje hranice, kde vzájomná pomoc je pravidlom, kde trpiacemu človeku pomáhame bez ohľadu na jeho národnosť, postavenie, etnickú príslušnosť a pod.

Ponúkané kurzy prvej pomoci:
8-hodinový kurz pre žiadateľov o vodičské oprávnenie
16 a 33 hodinové kurzy s európskym certifikátom

Ostatné ponúkané kurzy:
226-hodinový Opatrovateľský kurz
- kurz Hygienického minima

VODNÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA SČK

V Prešove máme miestny spolok a školiace stredisko nových plavcov-záchranárov. Viac info nájdete na www.vzspresov.sk .

PÁTRACIA SLUŽBA SČK

Získava informácie, ktoré pomáhajú objasniť osudy nezvestných ľudí, alebo tých, ktorí stratili kontakty so svojimi príbuznými pre prírodné katastrofy, vojny či iné nešťastia. Pátra po hroboch dedov, otcov, bratov a iných blízkych, ktorí zahynuli najmä v druhej svetovej vojne, pomáha pri hľadaní dokumentácie o väznení v koncentračných či zajateckých táboroch a na nútených prácach.

MEDZINÁRODNÉ HUMANITÁRNE PRÁVO

Medzinárodné humanitárne právo má za úlohu chrániť počas vojen a ozbrojených konfliktov životy všetkých ohrozených a zraniteľných, a to je väčšina z nás. Medzinárodné humanitárne právo obmedzuje spôsoby vedenia vojenských operácií tak, aby sa zamedzilo utrpeniu ľudí v čo najväčšej možnej miere. Základom MHP sú štyri Ženevské konvencie z roku 1949 (Konvencie) a ich dva dodatkové protokoly z roku 1977.

 • Prvý Ženevský protokol ochraňuje ranených a chorých príslušníkov ozbrojených síl v poli 
 • Druhý Ženevský dohovor ochraňuje ranených, chorých a stroskotancov ozbrojených síl na mori 
 • Tretí Ženevský dohovor ochraňuje vojnových zajatcov 
 • Štvrtý Ženevský dohovor ochraňuje civilné obyvateľstvo, vrátane toho na okupovanom území

KRÍZOVÝ MANAŽMENT A HUMANITÁRNA POMOC

Humanitárna pomoc je prostriedkom, ktorým zmierňujeme utrpenie a následky katastrof či prírodných nešťastí.Vtedy zmierňujeme utrpenie doma i vo svete. Vyhlasujeme finančné verejné zbierky, poskytujeme prvú pomoc, psychologickú podporu, jedlo, odev.

AGENTÚRA DOMÁCEJ OŠETROVATEĽSKEJ STAROSTLIVOSTI
Ponúka odbornú ošetrovateľskú starostlivosť priamo v domácom prostredí pacienta zdravotnými sestrami ADOS na základe ordinácie obvodného lekára pacienta. Pacient za službu neplatí, je hradená zo zdravotného poistenia - ADOS má zmluvy so všetkými zdravotnými poisťovňami. Službu ponúkame aj počas popoludňajších hodín, sobôt, nedieľ a sviatkov.

PREPRAVNÁ SLUŽBA SČK
Zabezpečuje odvoz zdravotne ťažko postihnutých a seniorov na:

 • lekárske vyšetrenia
 • do zdravotníckych zariadení
 • kultúrne podujatia
 • športové podujatia
 • návštevy úradov
 • návštevy príbuzných
Odstraňujeme bariéry a sociálne vylúčenie ZŤP a seniorov.
Službu ponúkame aj počas odpoludňajších hodín, sobôt, nedieľ a sviatkov.

 

JEDÁLEŇ SČK
Naša jedáleň slúži pre všetkých, každý sa môže prísť k nám naobedovať alebo si nechať stravu doviezť domov či do práce.
Možnosť vybrať si z dvoch druhov hlavných jedál.
To všetko len za 2,60 Eur, v prípade dovozu 2,90 Eur

 

aktualizované: 4.2.2020
18298
Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním súborov cookies, ktoré slúžia na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti.
OK