Pri zobrazovaní stránky používate aktívny script na blokovanie prídavných modulov (adBlocker). Pre správne zobrazenie všetkých sekcií ho deaktivujte.
obsah:

dnes je Monday - 20. August 2018 - Anabela | zajtra Jana

PIS.sk

Ernst Alexander, Ing. [5]

Alexander Ernst
Názov / Meno:
Ernst Alexander, Ing. [5]
Sídlo (adresa):
Prešov
GSM (mobil):
0907 888 360
E-mail:
WEB:
https://www.ernst.sk

50 rokov,hlavný kontrolór mesta Prešov, nezávislý kandidátO MNE 

Ing. Alexander Ernst (* 5. júl 1964) je absolventom Elektrotechnickej fakulty VŠT v Košiciach, katedry Technickej kybernetiky.
Od roku 1988 pôsobí na rôznych pracovných pozíciách vo verejnej správe.
Bol prvým riaditeľom Úradu Prešovského samosprávneho kraja (2002-2006), riaditeľom pobočky Sociálnej poisťovne v Prešove (2007-2011), poslancom Mestského zastupiteľstva v Prešove (2010-2013) a od 1. júla 2013 pracuje ako hlavný kontrolór mesta Prešov.
Získal rôzne certifikáty z oblasti riadenia ľudských zdrojov, verejného obstarávania, riadenia a implementácie štrukturálnych fondov EÚ.
Profesne sa orientuje na oblasť riadenia verejnej správy a špeciálne samosprávy so zameraním na jej informatizáciu, efektívnosť, manažment ľudských zdrojov, využitie a systém prijímania pomoci prostredníctvom fondov EÚ.
Je členom Historickej spoločnosti kráľovského mesta Prešov a je zostavovateľom a spoluautorom viacerých publikácií o meste Prešov


1. Prečo ste sa rozhodli kandidovať?

- Mesto Prešov a jeho samosprávu dôverne poznám. Práve tu som začínal ako informatik a prešiel som viacerými postami. Dobre viem, kde sú slabé i silné stránky mesta i samotného úradu. Ako poslanec a neskôr ako hlavný kontrolór mesta som sa podrobne zoznámil s mnohými vecami, ktoré sa v našom meste dejú a chcem byť súčasťou ich nápravy. Viem, že situácia nie je dobrá a odmietam, aby takýto stav pokračoval naďalej. To, že som sa stal jednoducho nepohodlný súčasnému vedeniu mesta, len potvrdzuje to, že je potrebné sa reálne pozrieť na stav v akom mesto je a odmietnuť súčasné „spôsoby práce“. Primátor mesta sa nemôže chváliť vecami, ktoré sú jeho bežnou povinnosťou. Naše mesto potrebuje menej slov a viac činov. Považujem za povinnosť a zároveň za česť pomáhať ľuďom a mestu v ktorom žijem. 15. novembra sa rozhodne, či chceme, aby sa len prázdnymi slovami hovorilo o napredovaní, alebo naozaj chceme, aby sa mesto vnútorne naštartovalo a začalo žiť lepším životom.


2. Prečo by Vám mali Prešovčania dať vo voľbách svoj hlas?

- Pretože dokonale ovládam problematiku samosprávy. Viem, ako funguje Mesto Prešov, viem, ako fungujú iné samosprávy a viem, čo je potrebné urobiť. Čas tiež ukázal, že osem rokov pred televíznymi kamerami tomuto mestu nepomohlo. Pomohlo to osobnej propagácii súčasného primátora, ale mesto – napriek jeho víziám, stagnuje. Už osem rokov sa v našom meste nič nerobí pre systematický rozvoj. Mesto stojí na pokraji finančného kolapsu a nútenej správy. Berie úvery na bežný chod úradu a láta len teraz pred voľbami najnevyhnutnejšie veci. Potrebujeme riešiť zásadné ekonomické otázky týkajúce sa hospodárenia prešovskej samosprávy. Mám na to dostatok odborných skúseností a dokonale poznám situáciu. Ľudia v Prešove chcú istotu a stabilitu, nie predvádzanie. Ak teda budú chcieť, aby naše mesto bolo riadené odborne, slušne a transparentne, tak je to dôvod, aby mi dali hlas.


3. Ako vidíte budúcnosť parkovania v Prešove? Aké konkrétne kroky viete urobiť po nastúpení do funkcie na sídliskách?

- Áut na prešovských sídliskách pribúda, no situáciu za posledné roky nikto systematicky neriešil. Najväčšie prešovské sídlisko Sekčov, a ani tie ostatné v iných mestských častiach, neboli stavané na takýto nápor áut. Územie bolo projektované v období socializmu, ktorý počítal jedno státie na päť alebo dokonca až na sedem obyvateľov. Zvolím preto určite veľmi jednoduchú a účinnú taktiku. Konkrétne riešenia pre konkrétne lokality. Vybudujeme parkovacie miesta na sídliskách nie na úkor zelene. Ak aj uberieme z trávnatých plôch, budeme sa riadiť heslom  nové parkovacie miesto sa rovná nový strom. Konkrétnym riešením napríklad na Vihorlatskej ulici by bolo posunutie a rozšírenie terajšej parkovaciu plochu o 1,5 metra. Vznikol by tzv. parkovací stred, ktorý by možnosť parkovania výrazne rozšíril. V lokalite sú ešte aj nevyužité a zanedbané mestské pozemky, ktoré po drobnej úprave môžu slúžiť ako parkovacia plocha pre približne 150 áut.  


4. Ako sa popasujete s dlhmi, ktoré mesto Prešov má?

- Dlhy mesta na nás potichu číhajú. Je to časovaná bomba s výbuchom nadstaveným na rok 2018. Na prvý pohľad sa môže zdať, že to nie ani vec primátora, ktorého si volíme teraz, ale každý komu záleží na meste Prešov a ktorý má na to kompetenciu sa musí pustiť do riešenia dlhov okamžite. Je potrebné konsolidovať úverovú politiku mesta, odbúrať nevýhodné úvery a znížiť dlhy. Využiť možnosti zákona o investičnej pomoci, ktorý umožňuje aj mestu pomôcť záujemcom o investovanie a vytváranie nových pracovných miest. Využiť všetky možnosti na to, aby mesto skutočne pomohlo takýmto záujemcom a urobiť všetko pre získanie investičných stimulov, ktoré im môžu byť zo zákona poskytnuté. Nevylučujem tiež využitie možnosti vstúpiť s investormi do spoločných podnikov vkladom vlastnených nehnuteľností – pozemkov a objektov. Hospodárenie mesta musí prebiehať transparentne, pod verejnou kontrolou. Je potrebné prehodnotiť využiteľnosť a efektivitu mestských podnikov a urobiť všetko pre to, aby čo najviac činností si mesto zabezpečovalo vo vlastnej réžii. Aby „mestské peniaze“ ostali v našom meste. Od manažmentu mestských podnikov očakávam zintenzívnenie komerčnej činnosti. Je nevyhnutné sa aktívnym spôsobom uchádzať o finančné prostriedky z eurofondov, z výziev umožňujúcich financovanie regionálnych projektov.


5. Čo máte pripravené pre mladých Prešovčanov?

- Mesto Prešov sa už viac ako osem rokov neangažovalo vo výstavbe mestských nájomných bytov. Kým okolité mestá ako sú napr. Bardejov, Sabinov či Lipany riešia bývanie pre mladé rodiny priebežne, Prešov má len vytipované lokality. Mesto v súčasnosti nie je schopné ponúknuť mladým rodinám, osamelým ľuďom či neúplným rodinám cenovo dostupné štartovacie, sociálne a štandardné nájomné byty. Okamžite je potrebné pripraviť projekty a začať konečne na tento účel využívať výhodné pôžičky zo Štátneho fondu rozvoja bývania a dotácie z Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja. V prípade sociálnych bytov sa mesto musí aktívne uchádzať o finančné prostriedky určené na tento účel tiež z eurofondov. Pre mladých a všetky ďalšie vekové skupiny budeme pripravovať kultúrne podujatia nielen v centre ale aj na sídliskách. Je potrebné pripraviť pre mladých ľudí na stretávanie sa konkrétne verejné miesta. Pre deti a mládež posilníme výchovnú a vzdelávaciu funkciu umenia a kultúry formou pravidelných predstavení v PKO a tiež v spolupráci s DJZ a ostatnými kultúrnymi telesami v meste. S mestami v zahraničí (Praha 10, Remscheid, Nyíregyháza, Nowy Sacz, Brugherio, La Courneuve, Keratsini a Mukačevo) musíme obnoviť aktívne partnerstvo založené na rozvoji cestovného ruchu a spoločných projektoch pri čerpaní európskych fondov. 

6. Kapacít v domovoch pre seniorov je málo. Na umiestnenie rodinného príslušníka sa čaká mesiace. Je to riešiteľné?

- Ako bývalý predseda sociálnej komisie pri mestskom zastupiteľstve viem, že mesto má rezervy v súčasnom poskytovaní sociálnych služieb. Inicioval som vybudovanie mestského denného stacionára pre seniorov. Tento projekt je potrebné realizovať, nielen na sídlisku Sekčov, ale aj na Sídlisku III a využiť na to nevyužité priestory, ktoré mesto vlastní. 
Ostal som tiež nemilo prekvapený, keď si mesto nechalo doslova pomedzi prsty ujsť peniaze z eurofondov, za ktoré sa mala urobiť miliónová rekonštrukcia Zariadenia pre seniorov Náruč na Veselej ulici. Celý problém rekonštrukcie sa nezmyselne ťahá niekoľko rokov. Do súťaže pred štyrmi rokmi sa prihlásilo 27 firiem. Ale verejnú súťaž pravdepodobne nevyhrala tá správna firma a tak bolo výberové konanie zrušené. Práce sa tak doteraz nezačali. 


7. Aké budú Vaše  priority?

Mojou hlavnou prioritou je zmeniť riadenie mesta na odborné. Rozhodne stabilizovať mestské financie, spraviť audit jestvujúcich zmlúv a nevýhodné zrušiť. Odstrániť dopravné zápchy zapojením štátnej dopravnej polície do kolíznych situácií, zrýchliť dopravu cez investovanie do odbočovacích pruhov. Zaviesť systém koordinácie a optimalizácie činností mesta, dopravných inžinierov, správcov komunikácií a Dopravného podniku mesta Prešov. Sprehľadniť organizačnú štruktúru mestského úradu, nastaviť jasné kompetencie vedúcich zamestnancov. V neposlednom rade vyviniem maximálne úsilie, aby do tretieho najväčšieho mesta na Slovensku prišli investori, ktorí dajú našim ľuďom prácu. Jednoducho povedané, prioritou je pre mňa najmä to, aby Prešovčania boli spokojní so životom v tomto meste a aby sme sa krok za krokom približovali moderným európskym mestám so všetkým, čo k tomu patrí. 
 

 
  aktualizované: 8.11.2014 | čítané: 6764 krát | diskusia (42) |  

PRIHLÁSENIE

zabudol som heslo

Užívateľ neprihlásený. Registrácia

Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním súborov cookies, ktoré slúžia na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti. OK

© Copyright 2000 - 2015 Vádium s.r.o., 2015 - 2018 Vádium-IT, s.r.o., Prešov
Powered by Tesmur:CMS