Pri zobrazovaní stránky používate aktívny script na blokovanie prídavných modulov (adBlocker). Pre správne zobrazenie všetkých sekcií ho deaktivujte.
obsah:

dnes je Monday - 20. August 2018 - Anabela | zajtra Jana

PIS.sk

Pavlovičová Svetlana (36) - VO1

Svetlana Pavlovičová
Názov / Meno:
Pavlovičová Svetlana (36) - VO1
Sídlo (adresa):
Prešov, volebný obvod č. 1
E-mail:
WEB:
https://www.facebook.com/svetlana.pavlovicova

37 r., finančný manažér, SMER-SD1.Prečo ste sa rozhodli kandidovať?

Celý život žijem na Sídlisku III. Mám skúsenosti z komunálnej politiky snažím sa realizovať podnety zo strany občanov a zabezpečiť rozvoj nášho Sídliska III. Som matkou jedného dieťaťa aj preto som v poslednom období razila jednoznačne cestu rekonštrukcií materských a základných škôl ako aj zlepšenie podmienok edukácie a tiež výstavbu a rekonštrukciu ihrísk, lebo deti sú naša budúcnosť. Na druhej strane nám chýba priestor pre prácu komunít, ktoré majú značné zastúpenie aj na "našej trojke", sú to seniori, ženy na materskej dovolenke, hendikepovaní spoluobčania, mladé rodiny, nadané deti... Je dôležité pokračovať v budovaní a rozvíjaní Biokoridoru Torysa, kde vieme vytvoriť oddychovo -relaxačnú zónu pre všetky vekové kategórie, pokračovať v rekonštrukcií infraštruktúry na Sídlisku III, podporovať život na sídlisku aj formou kultúrno - spoločensko - športových podujatí...

2.Prečo by Vám mali Prešovčania dať vo voľbách svoj hlas?

O podporu voličov sa uchádzam tretí krát a moju doterajšiu prácu môžu Prešovčania zhodnotiť, vedia o volebnom programe s ktorým som do volieb išla pred štyrmi rokmi, vedia zhodnotiť ako bol splnený, a čo plánujem realizovať v budúcnosti.  

3.Aké budú Vaše priority?

- Komunikácia s občanmi mestskej časti a riešenie ich podnetov pre rozvoj Sídliska III.
- Starostlivosť o majetok mesta v mestskej časti s dôrazom na nákupné centrá, zdravotné strediská, školy a škôlky vrátane verejných priestranstiev v ich blízkosti.  
- Pokračovať v rekonštrukcii materských a základných škôl, zamerať sa aj na profiláciu škôl so zreteľom na individuálny prístup. 
- Vrátiť život na sídliská - pokračovať v revitalizácii relaxačno - športových zón pre mladé rodiny, budovanie oddychových zón pre seniorov , zvýšiť bezpečnosť občanov.  
- Budovanie a rekonštrukcie miestnych komunikácii, chodníkov a parkovísk, zlepšenie dopravnej situácie v meste, riešenie bezbariérovosti, dobudovanie venčovísk pre psov s potrebným vybavením.
- Vytvorenie zázemia pre prácu s komunitami.
- Zlepšenie čistoty, poriadku a stavu zelene v meste a na sídliskách.
- Šport pre všetkých, podpora a rozvoj mladých športových talentov na Sídlisku III, športové sídliskové ligy.
- Podpora k aktívnemu a zmysluplnému tráveniu voľného času u detí, mládeže a dospelých prostredníctvom výstavby outdoorových fitnescentier, modernizácie cyklistických chodníkov, pokračovať vo výstavbe detských ihrísk vo vnútroblokoch sídliska a pod.
- Zvýšiť počet oddychovo – relaxačných zón v biokoridore Torysa.
- Podpora kulúrno – spoločenského vyžitia na sídlisku, pravidelné kultúrno-spoločenské akcie so zameraním pre všetky vekové kategórie, podpora spolupráce s komunitami na sídlisku. 
  aktualizované: 30.10.2014 | čítané: 5167 krát | diskusia (1) |  

PRIHLÁSENIE

zabudol som heslo

Užívateľ neprihlásený. Registrácia

Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním súborov cookies, ktoré slúžia na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti. OK

© Copyright 2000 - 2015 Vádium s.r.o., 2015 - 2018 Vádium-IT, s.r.o., Prešov
Powered by Tesmur:CMS