Pri zobrazovaní stránky používate aktívny script na blokovanie prídavných modulov (adBlocker). Pre správne zobrazenie všetkých sekcií ho deaktivujte.
obsah:

dnes je Sunday - 19. August 2018 - Lýdia | zajtra Anabela

PIS.sk

Sejková Apolónia, Mgr. (39) - VO1

Názov / Meno:
Sejková Apolónia, Mgr. (39) - VO1
Sídlo (adresa):
Prešov, volebný obvod č. 1
E-mail:

47 r., projektová manažérka, nezávislý kandidát


1.Prečo ste sa rozhodli kandidovať? 
Po dlhoročných skúsenostiach so spolupráce s mestom a po mojich snahách o presadenie zmien, či už v oblasti poskytovania sociálnych služieb pre špecifickú skupinu žien zažívajúcich násilie alebo pri snahách o zlepšenie podmienok pre nemotorovú dopravu som nadobudla dojem, že záujem niektorých zástupcov ľudu v mestskom parlamente je smerovaný inam, než do služby verejnosti. Zároveň si uvedomujem, že mestské zastupiteľstvo ako lokálna moc zákonodarná a mestský úrad ako lokálna moc výkonná majú možnosti na to, aby v pozitívnom smere ovplyvňovali život obyvateľov mesta. Ide o život a pohodu nás všetkých, o dobre susedské vzťahy o aktívne hľadanie kompromisov, ale pri rešpektovaní povinností, ktoré mesto má v oblasti ekonomického rozvoja, sociálnej starostlivosti, kultúrneho i športového vyžitia pre svojich obyvateľov. Preto som si povedala, že je možno na čase prestať byť v pozícii strážnika procesov vo verejnej sfére nášho mestečka a skúsiť zobrať na seba časť zodpovednosti sa rozhodovacie procesy. 

2.Prečo by Vám mali Prešovčania dať vo voľbách svoj hlas? 
Ak ide Prešovčanom o to, aby ich zastupovali ľudia so skúsenosťami v oblasti verejnej správy a zároveň dostatočne empatickí k ich potrebám, so znalosťou legislatívnych povinností mesta a bez postranných zámerov na získanie vlastného prospechu, prípadne presadzovania záujmov rôznych lobbistických skupín, tak snáď by som sa im mohla do ich volebného portfólia hodiť:) 

3.Aké budú Vaše priority? 
• Udržanie čo možno najvyrovnanejšieho rozpočtu, t.j. jednoznačné určenie priorít mesta v súlade s rozvojovými dokumentmi ako sú Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta a Komunitný plán sociálnych služieb; 
• Zintenzívnenie reálnej spolupráce mesta s občianskymi združeniami a aktivistami v oblasti sociálnych služieb, t.j. jasná stratégia pri určovaní priorít v tejto oblasti, nastavenie kritérií pre hodnotenie výkonu a pomoci občanom mesta a regiónu, zohľadňovanie princípu solidarity a tolerancie v sociálnych službách najmä s ohľadom na potreby rodín v kríze. 
• Napĺňanie priorít spracovanej projektovej dokumentácie na nízkorozpočtové opatrenia na podporu bicyklovej dopravy v meste, starostlivosť o verejné priestranstvá a ich využitie na komunitné aktivity. 
• Vytváranie reálneho priestoru, fyzického i mentálneho, a podpory pre tvorivých obyvateľov nášho mesta bez ohľadu na vek a druh tvorivej činnosti.
 
  • Apolónia Sejková
  aktualizované: 24.10.2014 | čítané: 4844 krát | diskusia (8) |  

PRIHLÁSENIE

zabudol som heslo

Užívateľ neprihlásený. Registrácia

Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním súborov cookies, ktoré slúžia na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti. OK

© Copyright 2000 - 2015 Vádium s.r.o., 2015 - 2018 Vádium-IT, s.r.o., Prešov
Powered by Tesmur:CMS