PIS: aktuálne informácie o meste, radnici a spoločenských, kultúrnych a športových akciach v regióne

https://pis.sk/data/4612/antolova_marcela-_phdr-.html

Antolová Marcela, PhDr.

Databáza / Samospráva Prešov / Orgány Mesta Prešov / Poslanci MsZ
Názov subjektu:
Antolová Marcela, PhDr.
Sídlo (adresa):
Prešov, volebný obvod č. 7

personálna referentka, KDH, SDKÚ-DS, MOST-HÍD

Marcela Holingová

Mojou snahou je poctivo pristupovať k riešeniu problémov nás Sekčovčanov, aby sme boli na svoje sídlisko hrdí. Chcem, aby deti mohli bez obáv behať po tráve, riešiť problém s parkovaním, eliminovať vandalizmus, umiestniť odpočítavacie displeje k semafórom. Odvaha nespočíva v slovách, ale vo voľbe, preto si milí občania zvoľme správne. 

Konkrétne sa chcem sústrediť na - prepojenie Šalgovíka so Sekčovom cyklistickým chodníkom, opravu rozbitých ciest, chodníkov a zastávok MHD, vybudovanie nových a oprava existujúcich ihrísk pre Vaše deti, vyčlenenie a jasne označenie plôch pre venčenie psov, zabezpečenie pravidelného starania sa o zeleň a výsadbu, zabezpečenie poriadku, bezpečnosti a čistoty na Sekčove ale aj na Šalgovíku, dobudovanie parkovacích plôch a vyriešenie otázky s parkovaním na sídlisku. Chcem, aby sa obmedzila ťažká kamiónová doprava cez Sekčov, chcem sa podieľať na príprave rekonštrukcie kritických križovatiek na ul. Arm. gen. Svobodu, taktiež je potrebné aby sa rozbehlo dopravné prepojenie ulíc Pod Šalgovíkom a Sibírskej a zabezpečeiť bezpečnosť dopravy cez Šalgovík. 

Za vyriešenie Vašich problémov budem bojovať.


1. Prečo ste sa rozhodli kandidovať?

2. Prečo by Vám mali Prešovčania dať vo voľbách svoj hlas?

3. Aké budú Vaše  priority? 


 
vytvorené: | čítané: 5092 krát