Pondelok, 06. júl 2020
Meniny má Patrik, Patrícia | zajtra Oliver
aktualizované: 24.10.2018

Dužda Igor, Ing.

Názov / Meno:
Dužda Igor, Ing.
Sídlo (adresa):
K Starej tehelni 7, Prešov
Mobil:
0949 422 328
E-mail:
Facebook:
https://www.facebook.com/igor.duzda
Dužda Igor

50 rokov, štátny zamestnanec, Strana rómskej koalície - srk

A)  Prečo ste sa rozhodli kandidovať?
Tak ako každý z kandidátov aj ja mám víziu zlepšenia podmienok pre život v našom meste. Mnohí iba rozprávajú čo by bolo treba v našom meste zmeniť, no pasívne  ostávajú iba pri rečiach. Ak naozaj chceme niečo zmeniť je nevyhnutné zobrať  zodpovednosť aj na seba a aktívne prispieť k pozitívnym zmenám v našom meste.   Moja osoba v meste nie je neznáma a pozná ma veľa Prešovčanov. Okrem toho  som si robil analýzu ostatných volieb, zistil som jednu zaujímavú vec. Aj   keď v Prešove je cca 74 tisíc oprávnených voličov v  posledných troch voľbách prišlo voliť len niečo okolo 27 tisíc voličov, vyše tretiny. Zostáva nám teda 47 tisíc voličov, ktorí nechodia voliť vôbec. Otázka je, prečo? Sú nerozhodní? Nemajú svojho kandidáta? A práve aj týmto voličom chcem ponúknuť alternatívu. 

B)  Prečo by Vám mali Prešovčania dať vo voľbách svoj hlas? 
Aký je rozdiel medzi mnou a ostanými kandidátmi? Okrem toho, že som Róm nie je žiadny. Som obyvateľ nášho mesta, tak ako oni. Žijem usporiadaný rodinný život v našom meste, tak ako oni. Mám vysokoškolské vzdelanie, tak ako oni. Mám skúsenosti  z riadenia verejnej správy, tak ako oni. A mám niečo naviac, čo nemá ani jeden z kandidátov. Poznám komunitu, ktorú Vy nazývate problémová. Problém, ktorý Vy nazývate rómskym problémom je už len dôsledkom príčiny. Je preto nevyhnutné odstrániť príčinu a tou je nezamestnanosť a neochota radnice sa problémom zaoberať. Aj to je jeden z dôvodov prečo kandidujem.. Pýtam sa koľko investorov za posledné roky  prišlo do nášho mesta ? Koľko pracovných miest sa vytvorilo? Ako to ovplyvnilo bežný život obyvateľa nášho mesta.  Riadenie radnice potrebuje len gazdovský rozum a nie politikárčenie. Mám tri študujúce deti, syna a dve dcéry ( mimochodom moja najmladšia dcéra Eva Mária pred rokom na prijímacích pohovoroch na gymnázium Jana Adama Raymana v Prešove skončila na 1. mieste)  a poznám problémy rodičov, ktorí sa musia poriadne obracať aby dokázali vykryť náklady nášho bezplatného školstva. Ako pracovník Úradu práce takmer denne musím riešiť situácie vyplývajúce z nedostatku práce a zlej sociálnej situácie obyvateľov nášho mesta. A to nerozprávam iba o rómskej komunite. Tento problém je veľmi rozsiahly a zasahuje širokú verejnosť. Nemyslím si, že sa hospodári hospodárne a efektívne. Vraví sa, že ryba smrdí od hlavy, takže treba začať úradom. Každý primátor si doteraz dotiahol nových a nových ľudí, preto je nevyhnutné urobiť personálny audit. Ak si zamestnanec nevie zorganizovať čas, je otázne aká je jeho pracovná efektivita. Uskutočnilo sa vôbec niekedy meranie výkonov a zaťaženosť zamestnancov mesta, či jeho podriadených inštitúcií? V iných európskych krajinách je bežné, že ak občan niečo potrebuje  k úradníkovi sa vopred objedná a nestojí v rade s lístkom ako u mobilného operátora. Mesto má niekoľko rokov spracovanú koncepciu poskytovania sociálnych služieb na ktorej sa podieľala aj terajšia pani primátorka. Ako často ju vyhodnocuje? Aké sú výstupy? Ako sa konkrétne zlepšila sociálna situácia obyvateľov mesta? Zväčšili sa, alebo zmenšili rizikové skupiny? Aké budú dopady? Čo bude s mestom o 10 či 20 rokov ? Videnie mesta z inej perspektívy ako z pohľadu majority môže mestu iba pomôcť nielen k vzájomnej úcte a rešpektovaniu, ale aj k riadeniu mesta. Preto sa uchádzam o hlas Prešovčanov a podporu. 

C)  Aké budú Vaše priority?
Ponúkam moju víziu moderného mesta kde sa naozaj oplatí žiť. Ľudia musia mať slušnú a dobre platenú prácu, slušné a dostupné bývanie, musia sa cítiť bezpečne, mať kde oddychovať tak, aby sa cítili príjemne, aby aj turisti s radosťou chodili do nášho mesta a odchádzali s dobrými pocitmi, aby mesto Prešov bolo naozaj moderným mestom , kde sa oplatí žiť v vzájomnej tolerancií a porozumení.  Je nutné riešiť neprispôsobivých, ktorí otravujú slušných ľudí, žobraním a podobne. Tieto veci v modernom meste musia fungovať a mesto musí vedieť pritiahnuť investorov, ktorí  budú mať záujem tu investovať.  Chcem urobiť všetko preto, aby mesto Prešov sa stalo Smart mestom a nasledovalo tak Bratislavu a Košice.
D)  Ako vidíte budúcnosť parkovania v Prešove?
Aby sme uchránili aj zelené plochy parkovanie je možné zlepšiť výstavbou parkovacích domov. Ešte pred tým by som dal vypracovať štúdiu odborníkom, ktorá by nám ukázala najlacnejšie a najjednoduchšie riešenie a urobiť ich tam, kde podľa štúdie budú najpotrebnejšie. V tomto smere by som išiel aj do verejno-súkromného partnerstva za spolupráce investorov. Celá realizácia a spolupráca so súkromným partnerom je vecou rokovania medzi mestom a súkromným partnerom. Ďalej by som urobil  odstavné parkovacie plochy napojené na kyvadlovú dopravu. 

E)  Čo máte pripravené pre mladých Prešovčanov?
Čo sa týka mladých Prešovčanov, ako prvé by som urobil to, že by som dal priestor im, aby oni rozhodli čo je pre nich najlepšie. Iba takto môžeme dosiahnuť  to, že ich vytiahneme z domov od počítačov. Za týmto účelom by som zriadil žiacky a stredoškolský parlament ( stredoškolský funguje pri VÚC), kde oni by predkladali svoje návrhy, čo je pre nich najlepšie, aby sme o nich stále nerozhodovali my, dospeli.  Napríklad som zistil  po rozhovore s mladými skejtistami, že  je nutne vybudovať pre nich Skejt park. Najlepšie v bývalom detskom parku. ( rokovania s majiteľom s cieľom odkúpenia, alebo zámeny pozemkov) v tomto parku by našli svoj kútik, mládež, matky s deťmi a aj seniori.

G)  Máte pripravené projekty pre seniorov?
Mesto má schválený Komunitný plán sociálnych služieb na roky 2018 – 2025, ktorý treba dodržiavať a aplikovať v praxi.  Je treba však uvažovať nad rozšírením súčasných kapacít Domovov sociálnych služieb na Cemjate, alebo na Veselej ulici nakoľko populácia starne. Je potrebné rozšíriť aj kapacity denných stacionárov. 

F)  Kde vidíte najväčšie problémy mesta, ktoré budete riešiť?
Bývanie - Je treba povedať, že štát sa zbavil zodpovednosti za bývanie svojich občanov a túto zodpovednosť hodil priamo na občana. A bohužiaľ to robí aj mesto Prešov. Byty, ktoré mesto nedávno odkúpilo od súkromnej spoločnosti a vzalo si na to úver zo ŠFRB bude už čo nevidieť odovzdávať do užívania obyvateľom mesta za splnenia veľmi náročných a prísnych podmienok. Čo je veľmi dôležité je to, že mesto celú ťarchu splácania úveru hodilo na plecia budúceho nájomníka a pritom vlastníkom bytov bude mesto!?  Ja tento problém budem riešiť dostupným bývaním a to znamená, že úver bude splácať mesto, pretože byty budú mestské. Tak uľahčime  podmienky pre získanie nájomného bytu a pre rodiny s nižšími príjmami.  
Zamestnanosť – hneď na začiatku by som vytvoril sociálny podnik a v ňom zamestnal dlhodobo nezamestnaných ( nie len Rómov) z rôznymi profesiami, ktorých mesto bude využívať na verejno-prospešné služby mesta a aj občanom mesta. Následne by som viedol intenzivné rokovania s investormi a snažil ich pritiahnuť do Prešova s cieľom vytvoriť  pracovné miesta so mzdou minimálne na úrovni 700-800,-Eur v čistom.
Riadenie radnice – radnica  nie je dobré riadená, je tam prezamestnanosť a na dôležitých pozíciách sedia bohužiaľ politický nominanti v mnohých prípadoch neodborníci.   Ja o týchto rezervách viem a budem sa ich snažiť odstrániť.  Ako prvé by som urobil personálny audit a na základe výsledkov  auditu by som pristúpil aj k personálnej racionalizácií a následne k reštrukturalizácií samosprávy. Snažil by som sa na vedúce pozície dostať skutočných odborníkov pre konkrétne oblasti a nie politických nominantov.   

aktualizované: 24.10.2018
1159
Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním súborov cookies, ktoré slúžia na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti.
OK

Ďakujeme, že navštevujete portál pis.sk, naozaj si to vážime.

Používate rozšírenie na blokovanie prídavných modulov (adBlock, AdBlock Plus, Ghostery ... )?

Táto stránka je financovaná výlučne zo súkromných zdrojov a jedným z jej hlavných príjmov tvoria príjmy za zobrazovanie reklamy.
Žiaden z článkov nie je spoplatnený, všetky funkcionality poskytujeme zadarmo.

Pridajte si túto stránku medzi výnimky, aby sa Vám obsah zobrazoval správne a tento portál mohol aj naďalej fungovať.