PIS: aktuálne informácie o meste, radnici a spoločenských, kultúrnych a športových akciach v regióne

https://pis.sk/data/5/technicke_sluzby_mesta_presov-_a-_s-.html

Technické služby mesta Prešov, a. s.

Databáza / Firmy a organizácie / Obchod, Remeslá, Služby / Dom, Byt, Záhrada
Názov subjektu:
Technické služby mesta Prešov, a. s.
Právna forma:
akciová spoločnosť
Predmet činnosti:
Nakladanie s odpadmi
Sídlo (adresa):
Bajkalská 33, 080 01 Prešov
IČO:
31718914
Kontaktná osoba:
Anna Kušníriková
Telefón:
051/7711708
E-mail:
WEB:
http://www.tsmp.sk

Ing. Andrea Marcinková
výkonná riaditeľka spoločnosti
ul. Bajkalská 33
tel.: 051/ 771 17 08
mobil: 0905 524 158
e-mail: riaditel@tsmp.sk

Anna Kušníriková
asistent riaditeľa a personalista
ul. Bajkalská 33
tel.: 051/ 771 17 08
fax: 051/74 947 52
e-mail: assist@tsmp.sk

Oddelenie ekonomické

Ing. Emil Kollár
vedúci oddeleniaul. Bajkalská 33
tel.: 051/77 117 08
mobil: 0905 692 138
e-mail: kollar@tsmp.sk

Oddelenie obchodnej stratégie a legislatívy

Ing. Ingrid Mihaľová
samostatný odborný referentul. Bajkalská 33
tel.: 051/ 771 43 07
mobil: 0918 870 047
e-mail: mihalova@tsmp.sk

Ing. Pavol Kundráčik
samostatný odborný referent
ul. Bajkalská 33
tel.: 051/ 771 43 07
mobil: 0917 580 998
e-mail: kundracik@tsmp.sk

Prevádzka Odpadové hospodárstvo a všeobecná údržba (OHVÚ)

Mgr. Martin Liščinský
vedúci prevádzky
ul. Jesenná 3
tel.: 051/ 773 29 20
mobil: 0918 861 958
e-mail: liscinsky@tsmp.sk

Magdaléna Haltmanová
majster odpadového hospodárstva
ul. Jesenná 3
tel.: 051/ 773 29 20
mobil: 0918 861 957
e-mail: haltmanova@tsmp.sk

Oddelenie materiálno-technického zabezpečenia a skladového hospodárstva (MTZ)

Ing. Mikuláš Bodnár
vedúci oddelenia
ul. Jesenná 3
tel.: 051/ 773 21 69
mobil: 0905 855 668
e-mail: bodnar@tsmp.sk

Prevádzka pohrebných a cintorínskych služieb (PaCS)

Ing. Alexander Pella, PhD.
vedúci prevádzky
ul. Krátka 2
tel.: 051/772 41 33
mobil: 0918 861 960
e-mail: cintorin@tsmp.sk

Prevádzka mestských lesov (ML)

Ing. Juraj Pavúk
vedúci prevádzkyBorkút
tel.: 051/ 773 13 98
mobil: 0918 861 955
e-mail: pavuk@tsmp.sk

Infosystém cintorín

Vyhľadávanie informácií o platnosti miest hrobov

 
vytvorené: | čítané: 7192 krát