Nedeľa, 21. júl 2024
Meniny má Daniel | zajtra Magdaléna
Diskusná téma:

vtip

Registrovaný a prihlásený užívateľ má možnosť jednotlivé príspevky hodnotiť.
Diskutujúci odoslaním príspevku potvrdzuje súhlas s Kódexom diskusie
#57076
Chcece bic milionarom 57076
Hangari (ID: 287) | 16% Idol
Hangari | 6.12.2015 09:47
V parodii na totu suťaž bula otazka: Hoľi še vaša žena na intimnich mescoch: a. / ňe, b. / hej, c. / dakedi, d. / ľem kec še idzeme kupac do aqaparku. Suťažiaci dluho rozmišľa, moderator ho podkušuje. Po čaše suťažiaci povi, že chce napovedačku. Moderator kus prekvapeni, aľe povinnosc kaže to splňic a hvari a co sebe viberece? A suťažiaci, že Priateľa na telefone... .
#57092
Ježiškovi 57092
Hangari (ID: 287) | 16% Idol
Hangari | 8.12.2015 10:23
Mali školačik kriči po calim dome: Ježišku priňeš mi na Vianoce novi bicikeľ. Staršu šestru to už dopaľelo a hvari: Nekrič teľo, šak Ježiško ce čuje aj kec budzeš šepkac! Aľe ti temu ňerozumiš, hvari brat. Dzedko šedzi vof svojej chižke a je i kus hluchi, ta za to tak kričim.
#57108
Poježiškovi 57108
Hangari (ID: 287) | 16% Idol
Hangari | 9.12.2015 09:20
Na druhi dzeň po Štedrim večeru mali chlapčik keľo razi prejdze ces dzvere ta teľo razi povi: kľutinál, kľutifix. Babka ho pozoruje a tuši, že s kadzi viter fuka. Opita še vnučika: Čom tak ňešumňe hvariš kec prejdzeš cez dzvere? Aľe babko, včera jak išol ježiško zos darčekami ta še pošpocel o prah a povedzel kľutinal, kľutifix.
#57146
Kec Ježiško može bic cali rok 57146
Hangari (ID: 287) | 16% Idol
Hangari | 11.12.2015 10:48
Ferko, školačik še pita ocka: Ocku Ježiško kec doňeše darčeki še vizľika? A čom še pitaš Feričku? No tak kec som prišol zo školi, tha som čul zos spalňi jak mamička hutori:Ježiš, richlo še obľikaj a viľec von oblakom, bo ktoška prišol!
#57210
Tiž vianočni 57210
Hangari (ID: 287) | 16% Idol
Hangari | 18.12.2015 10:23
15 ročni tinedžer piše Ježiškovi: Ježišku, Ježišku, bars šumňe ce pitam, doňeš mi darček. Mama mi zakazuje sladke, tha doňeš mi choľem karton polosucheho... .
#57238
Abi še ľepši pratalo 57238
Hangari (ID: 287) | 16% Idol
Hangari | 21.12.2015 09:13
V ňedzeľu zajdze Pali z Marču do valalskeho baru na daco fajneho. Kukaju aj Feri tam a už kus podrimuje. Ti Pali ja od kedi dala kopački Feremu, ta ja ho trižveho ňevidzela, to pije od žaľu? Ňe dudre sebe popod nos Pali, skorejmm od radosci... .
Jak poznaju policajti, že vischnul ribňik? Ta tak, že kec vesluju, tha še im praši s pod vesloch.
#57242
57242
obcan111 (ID: 4575) | 56% Majster
obcan111 | 21.12.2015 15:58
kupim Detvy
zn. odvtedy som nefajcil
#57243
RE: 57243
Hangari (ID: 287) | 16% Idol
Hangari | 21.12.2015 16:25
... cena bula ľudova 10 ks /1 Kčs, potim bula Bystrica 1,60 Kčs. Buľi bio. Terazki bagov šmerdzi za šickim, ľem ňe za bagovom. A hvarelo še že je vitrešeni jak Detva. To mimo vtipu.
#57245
RE: RE: 57245
eddy (ID: 4302) | 13% Praktikant
eddy | 21.12.2015 19:27
ale hutorelo še že su nezabudky-bo kec ši zapomnul pocahnuc mušel ši cahac švabliky z kešeni.
A ku Detvom do školy še kupovala džonga Pedro-tiž za korunu
#57260
Vánoce, Vánoce přicházejí :D 57260
jirina (ID: 3523) | 100% Praktikant
jirina | 23.12.2015 20:29
Baví se kolegyně po svátcích: „Co ti dal manžel pod stromeček?“ „Norkový kožich.“ „A sedí?“ „Jo, oni tam měli schovanou průmyslovou kameru!“

Pridať diskusný príspevok môže len registrovaný a prihlásený používateľ.

#57282
RE: Vánoce, Vánoce přicházejí :D 57282
jirina (ID: 3523) | 100% Praktikant
jirina | 26.12.2015 20:13
Pepíček se modlí před Vánocemi a na konci modlitby zakřičí: „Ježíšku, dones mi kolo!“ „Ježíšek není hluchý, “ domlouvá mu sestra. „Ale babka jo.“
#57270
Splatkovi Ježiško 57270
Hangari (ID: 287) | 16% Idol
Hangari | 24.12.2015 15:40
Ku koncu februara šedzi ocko vo fotelku a čita novinki. Naraz pridze za ňim sinačik a pita še: Ocku, toten muj počitač naisce doňesol Ježiško? Pravda je to sinačku. No aľe terazki Ježiško stoji pred dzverami a chce trecu splatku!
#57276
Štefanski 57276
Hangari (ID: 287) | 16% Idol
Hangari | 25.12.2015 16:34
Prišol Piťo na štefana do karčmi a kamarci už tam šedzeľi. Pitaju še Piťa: Tha co dostala tvoja Marča od Ježiška? No podaroval jej psa. Psa? Šak ona hafkačoch dajak ňeľubi. Šak prave preto, bo furth me vihaňa s ňim na prechadzku a ja možem bic s vami, bo inakši bi sce na mňe aj zapomľi... ..
#57285
Medzišviatočne 57285
Hangari (ID: 287) | 16% Idol
Hangari | 27.12.2015 09:58
Učiteľka v škoľe narucela temu: Zachrana života. Pita še: Kto už zachraňel život /mišľela tim dakajake džviratko/? Mali Ferko še takoj hlaši. Učiteľka: Ta kemu? No mojej šestre som vimeňel antikoncepčne pirulki za Tic-Tac. A v ľece cez prazdnini še to narodzi... .
Umelecke manželstvo
Vžaľi še umelecki abstraktni maľar a experimentalna kucharka. Pridze maľar pre inšpiraciu do karčmi a štamgasci še ho pitaju: Čuj maľaru, tha jak vam to klape? No zatľik viborne. Žena lušťi co som namaľoval a ja co navarela...
#57308
Poznosilvestrovski 57308
Hangari (ID: 287) | 16% Idol
Hangari | 30.12.2015 17:20
To tak augusce večar idze kus omameni po Hlavnej a štrikuje sebe to cez kvitki na Hlavnej. Vidza to MP-čkare a hvaria občanovi: Dze še tak ponahľaš občanu, že chodziš cez kvitki? No, ponahľam še domu zo Silvestra.
Rada: Bars jutre vonka ňepouživajce, bo možece zamarznuc kec to prežeňece. Ma bic ukrutruna žima. Doražce še doma, v ceple.
#57313
Silvestrovski 57313
Hangari (ID: 287) | 16% Idol
Hangari | 31.12.2015 17:42
Ocec dava na Silvestra 20-ročnemu diľongovi 10€. Ten še zachmuri a hvari: Tha na minuleho Silvestra ši mi dal 20€. Terazki še čujem oveľo zdravši, hvari ocec.
Stretňu še dvojo baciľove a jeden hvari druhemu: Dňeška mam ščastni dzeň! Hej a co takeho še stalo? Hvari druhi baciľ. Podaralo še mi dostac do posceľe krasnu sexicu!
Jaka je skušenosc japonskeho turistu co navšťivil Slovensko? Tha prišol som, vidzel som a bul som okradnuti
Pitaju še baču jaku prevenciu robia proci napadnucu medzvedzom. No tha do žinčice pridavame vlakninu. Vlakninu? No hej, vlakninu, abi še nam ľepši praľi dreľichove gače.
Pridze Deži do pokladňe Mapki a hvari: Paňi dajce mi predplatni listek. Paňi še pita na mešac? Deži še zjeduje a hvari: A co vipatram na kozmonauta?
#57314
RE: Silvestrovski 57314
Hangari (ID: 287) | 16% Idol
Hangari | 31.12.2015 17:52
... Jožko idze zo školi a zajdze do karčmi a hvari: Dajce mi jedno veľke pivo! Sluhaj Jožku tebe bi patrela ešči maľinovka! Šak hej, aľe chibi mi 20 centi.
Ferko zmeškal do školi, prišol po brinkaňu. Ta Ferku kec ši prišol pozno, tha aspoň zaklopkaj kec chceš vejsc. Idz ešči raz a vejdzi tak jak tvoj ocko! Ferko višol a das po 5 minutoch z veľkim buchotom rozkopal dzvere a hvari: Ňečekaľi sce me co? Šviňe!
#57315
Policajni 57315
Hangari (ID: 287) | 16% Idol
Hangari | 31.12.2015 18:00
Pred špitaľom zastal autobus pulni postriľanich policajtoch. Vindze vonka primar a pita še: Co sce robeľi chlapci? Šak sce šicke prestriľane jak šito! A jeden ešči pri sebe hvari: Buľi sme na streľnici na streľboch a veľiteľ povedzel abi sme striľaľi jeden po druhim!
#57325
Novoročne 57325
Hangari (ID: 287) | 16% Idol
Hangari | 2.1.2016 10:22
Na prešovskim dialňičnim obchvace zapad-juh /už po ňim še chodzi od 2010/, spadnul most. Veľke višetrovaňe. Pozvaľi šuter: Ja som kvalitni prerajbani, presortirovani. Predvolaľi žeľezo. Nas kec zviažu a dame še šicke dohramdi, z nami aňi žemetrašeňe ňepohne. Zavolaľi cementa. Toten hvari: Mňe do teho ňecahajce, ja tam ňikda ňebul... .
Pridze inšpekcia do šaľeneho domu kukaju šicke pacienťi ľitaju zos volantami a virča. Co to ma znamenac, pitaju še direktora. Počekajce, vicahne volant zos skriňe a hvari: Šidajce takoj to ziscime...
#57333
Posilvestrovske 57333
Hangari (ID: 287) | 16% Idol
Hangari | 3.1.2016 09:13
Stretňe še Maňa z Haňu a pita še: Jak dopadnul Silvester? No ta tak 50 na 50, hvari Haňa. Heej a to jak? No tha na Silvestra Feri odešol ku hasičom, že idu skontrolovac techniku, kebi dajaka petarda večar daco potpaľela. No večar prišol zriti jak doga, ľem sebe ľehnul a spal. Maš pravdu, ňe ľem un aľe šicke buľi take... No a to druhe 50? No kec spal tha som mu preluskala mobil, či nahodu ňema dajaku bokovku. Predstav sebe, že vof zozname som našla: Sex zadarmo. No už ce mam! Takoj brinkam na toto čislo a predstav sebe, že začal brinkac muj mobil. Takoj som mu odpušťela.
Vof nemocnici po šviatkoch primar chirurgie na gremialke še pita verchnej šestri: No keľo pacientoch nam umarlo? Trojo. Ja počital, že budu štirojo. I ja, hvari šestra. No tha dobre, jak še ma, že ňe umar? Dobre, bo še ňedal operovac...
#57342
Operačni 57342
Hangari (ID: 287) | 16% Idol
Hangari | 4.1.2016 14:39
Operuju das 50-ročnu ženu. V narkože še jej naraz zjavi panbožko, zľekla še. Idzeš už po mňe? Ňe, ti ešči budzeš 30 roki žic. Zobudzi še po opericii a citi še viborňe, jak 20-ročna. Takoj sebe da zrobic novi image, že isce aj tak vipatra. Vindze zos špitaľa a takoj na cesce ju zraži motor. Na druhim švece še pita panbožka: Šak ši mi hvarel, že ešči 30 roki budzem žic. Ta jak to! Panbožko jej hvari: Ti kokso, ta ja ce vobec ňepoznal!
#57389
Znaj jak na to 57389
Hangari (ID: 287) | 16% Idol
Hangari | 9.1.2016 16:43
Mala Marienka pita ocka: Oci kupi mi novi iPhone! A ocko: A čarovne slovko? "Taňa"! Ta to kto? Pita še ocko. No ta tvoja nova milenka. A ocko takoj: Jaki chceš, bili, červeni, žolti, čarni... .
#57500
Svadobni 57500
Hangari (ID: 287) | 16% Idol
Hangari | 15.1.2016 09:31
Čuj Pali, hvari Feri, od kedi ši še ožeňel tha ce furth vidzim ľem vof jednej košuľi. To Marča ňezna prac? Pali hvari, ja ci to ňeznam povedzic, bo od svadbi ja ňebul doma.
Šedzi horar v karčme pri ľeše a furth jak vipije pul deci, vindze pred dzvere a kriči do ľesa: Želenim naverch! No a kec to už opakuje das 10 raz, tha karčmarovi to už ňedalo a pita še: Tha co furth kričiš, že žeľenim na verch? Áľe mam na brigadze vof ľeše policajtoch a sadza mi mlade stromiki.
#58075
Poľiticke 58075
Hangari (ID: 287) | 16% Idol
Hangari | 7.2.2016 09:43
Pridze domu poslanec a začne zos kufra virucovac viplatu -baľički zos 500 €. Žena začňe nadavac, co mam stim už do frasa robic, už to všadi mame pulno, ľem še sipe. A muž hvari: A predstav sebe, kebi ši mi robela asistenku!
Vof šaľenim dome zvolal stari primar tlačovku a hvari novinarom: Predstavce sebe, že v každim poľitickim sisteme su tu skutočne a ňeskutočne šaľene. A novinare: A jak to mišľice? Ňeskutočne šaľene tu zostavaju furth a skutočňe šaľene po politickich revolucioch še stavaju poľitikmi.
Pošľedna schodzka parlamentu a predseda hvari: Ňič sme zos predsavzaťoch co sme daľi voľičom ňesplňiľi. Aľe je to uspech bo minule sme aňi toto nezisceľi... .
Prezident Havel je horucim kandidatom na Nobelovku – inmemoriam. Opravňeňe. Vekšina jeho predstav o humanice, slušnosci, demokracii vibuchla. Noa Nobel bul objaviteľ dinamitu, tha bulo bi to štilove... .
Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním súborov cookies, ktoré slúžia na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti.
OK