PIS: aktuálne informácie o meste, radnici a spoločenských, kultúrnych a športových akciach v regióne

https://pis.sk/podujatie/10177/jubilanti_2020_-_juraj_dano_1920-2007.html

Jubilanti 2020 / Juraj Daňo (1920-2007)

udalosť sa už konala < Šarišská galéria < Výstava

Jubilanti 2020 / Juraj Daňo (1920-2007)
Jubilanti 2020 Juraj Daňo
Kurátor: Mgr. Alžbeta Malíková


Retrospektívna výstava pri príležitosti 100. výročia umelcovho narodenia. Juraja Daňa dnes hodnotíme predovšetkým ako zavŕšiteľa tradície klasickej modernej šarišskej krajinomaľby, ktorú obohatil o dramatické akcenty a pastozitu prevedenia. Jeho celoživotné dielo je tematicky a názorovo široko rozvetvené, a predsa zamerané najmä na problematiku krajinomaľby. Prepis krajiny do plochy sa presúva od dramatických pastóznych nánosov až k plošnejšiemu vyjadreniu meniacej sa krajiny.


Motív krajiny má vo východoslovenskom umení dlhú tradíciu a stal sa pre mnohých umelcov východiskom v tvorbe. Krajina je pre mnohých umelcov studnicou inšpirácií a spôsobom na vyjadrenie trvajúcej spätosti človeka s prírodou, s rodným krajom. Dynamika gesta, pastózny rukopis, spontánny, živelný spôsob maľovania akoby jedným dychom, je pre Juraja Daňa príznačný v celej škále jeho maliarskej tvorby.
Výstava pri príležitosti 100. výročia umelcovho narodenia sa zameriava aj na jeho druhú tvár – na polohu maľby, ktorá je viac geometrizujúca a abstraktnejšia. Zameraná na štylistickú premenu v krajinomaľbe a zmenu rukopisu smerujúceho od prepisu lyrickej krajiny k orientácii na mestskú a spriemyselňovanú krajinu, na experimentovanie v tvorbe a hľadanie nových výrazových prostriedkov maľby. Výstava Juraja Daňa predkladá výber z celoživotného diela, ktoré je námetovo rozvetvené so silným akcentom na krajinu, krajinu blízku nám všetkým.


Výstava zo zbierok ŠG v Prešove.

 
  Výstava | Šarišská galéria | Pridal: Redakcia pis.sk | čítané: 294 krát |  diskusia (0)