PIS: aktuálne informácie o meste, radnici a spoločenských, kultúrnych a športových akciach v regióne

https://pis.sk/podujatie/11590/artist_talk_-_peter_kralik.html

Artist Talk - Peter Králik

udalosť sa už konala < Krajská galéria v Prešove < Stretnutie

Peter Králik absolvoval Fakultu umení Technickej univerzity v Košiciach v roku 2006, Ateliér slobodnej kreativity 3D u profesora Juraja Bartusza. Spolu s umelcom Jánom Vasilkom je spoluzakladateľom umeleckej skupiny Strana železných, v ktorej so svojským zmyslom pre humor dokazujú svoj vzťah ku poľnohospodárstvu, jeho technike a v prípade Králika aj ku tzv. agroprocesom. Tak vzniká Argoart, ktorý v ponímaní autora znamená výtvarnú reflexiu s použitím / privlastnením si bežných vegetačných procesov poľnohospodárskych rastlín. Tieto procesy chápe ako osobitý model kreativity prírody regulovanej človekom. Jeho diela v rôznych formách – video, maľba, objekt, prostredie (environment) a digitálne grafiky majú spoločnú bázu – odrážajú tesné prepojenie človeka a prírody, najmä situácie, kde človek využíva prírodu pre zabezpečenie obživy. Autorov prístup ku tejto jej schopnosti sa dá označiť ako vyslovene rešpektujúci, vôbec však nie je patetický. Zameriava sa najmä na krehkú symbiózu medzi človekom a prírodou s výrazným apelom na rozumné užívanie jej zdrojov. Zachytené agroprocesy autora oplývajú svojskou poetikou, ktorej príčina spočíva v jeho schopnosti podať ich bežnú podobu ako niečo nezvyčajné. Časť prác výtvarníka obsahuje i určité recesistické prvky, čitateľné najmä v utopickej snahe povýšiť agroprocesy nad iné činnosti človeka. Tvorba Petra Králika má silné konceptuálne východisko, a súčasne formy jeho výtvarných diel, mnohokrát realizované v exteriéri – v príslušnej prírodnej lokalite s využitím existujúcich prírodných prostriedkov, odkazujú na východiská umenia v krajine (land art-u).

 
  Stretnutie | Krajská galéria v Prešove | Pridal: | čítané: 121 krát |  diskusia (0)