PIS: aktuálne informácie o meste, radnici a spoločenských, kultúrnych a športových akciach v regióne

https://pis.sk/podujatie/11708/alopecia__ja-_ti_druhi.html

Alopecia • Ja, tí druhí

19.4.2024 < Krajská galéria v Prešove < Výstava

PROJEKT•ALOPECIA (2019) vznikol primárne s cieľom zvýšiť povedomie o autoimunitne podmienenej chorobe charakteristickej vypadnutím časti (Alopecia areata, Alopecia totalis) alebo všetkých vlasov a ochlpenia na tele človeka (Alopecia universalis). Toto ochorenie postihuje prevažne mladých ľudí bez rozdielu pohlavia. Vie sa, že pri alopécii imunitný systém útočí na folikuly vlasov a ochlpenia, príčina choroby však ostáva medicínskou záhadou a efektívna liečba v súčasnosti neexistuje. Človek s týmto ochorením necíti fyzickú bolesť, ale musí sa zmieriť s novou formou svojej identity.


„Spoločne s fotografom Thea JaCobra sa v tomto projekte na alopéciu nepozeráme primárne ako na chorobu, ale ako na ďalšiu z rozmanitých foriem inakosti, “ hovorí Zákuťanský. Projekt postavil na osobnej skúsenosti s alopéciou a sústredil doň ľudí s rovnakým ochorením z Českej republiky a Slovenska. V spolupráci s fotografom a multidisciplinárnym umelcom Thea JaCobra vznikla séria portrétov a film v Zákuťanského réžii. Projekt koncipovali ako kombináciu viacerých prístupov k jednému fenoménu. Výtvarného, dokumentaristického, aktivistického prístupu a v Zákuťanského prípade ide aj o akýsi autoportrét tvorený cez spoznávanie „dvojníkov“.


Do Prešova sa Alopecia. Ja, tí druhí presúva po covidovej pauze, pred ktorou sa predstavila v Bratislave, Liptovskom Mikuláši a Košiciach. Autori a oslovený kurátor Eduard Klena jr. oproti predošlým, rôznorodo realizovaným inštaláciám zvýraznili aktivistický rozmer projektu. Zákuťanský doteraz považoval svoj projekt za „slobodný a optimistický“, veril, že spoločnosť sa už nachádza v čase, keď môžeme „byť lepší a tolerantnejší“.


Výstava posúva svoju čitateľnosť na viacero rovín, kde alopécia, jedinečnosť a inakosť kontrastuje so súčasným spoločenským dianím doma aj vo svete. Je možné, že ľudia iní, nezapadajúci či vyčnievajúci z davu nebudú vo verejnom živote „len“ neprijatí, hanení, ostrakizovaní či segregovaní, ale v konečnom dôsledku budú z neho (nedajbože) odstránení. Zákuťanský a Klena využívajú priestor pod Krajskou galériou v Prešove na „site specific“ inštaláciu „komory“, podzemného úkrytu, azylu, kde si „iní“ môžu vytvoriť bezpečný, odľahčený a potenciálne aj zábavný priestor bez obmedzení. „Tento priestor je však otvorený pre všetko diváctvo: každý máme svoju inakosť alebo jedinečnosť a v nejakom momente života sa s ňou konfrontujeme. Netreba sa za ňu hanbiť, ale otvorene ju prijať a pokiaľ možno si ju aj užiť. Je to oslobodzujúce, ale zároveň nebezpečné, “ dodáva Zákuťanský.


Peter Zákuťanský (1988)
Pochádza z Prešova, žije a tvorí v Bratislave. Vyštudoval audiovizuálne štúdiá na Filmovej fakulte VŠMU. Zaujal absolventským dokumentárnym film Odchod na korze (2013) o stope, ktorú v Sabinove zanechalo nakrúcanie oscarového filmu. Iná hudba (2016), dokument nakrútený spoločne s Pavlom Smejkalom, mapuje vývoj elektroakustickej hudby na Slovensku prostredníctvom niekoľkých generácií zvukových majstrov. Zákuťanský spolupracuje s dokumentaristom Marekom Šulíkom na projekte Rodinné archívy. Ide o zbieranie, digitalizovanie, katalogizovanie a sprístupňovanie amatérskych filmových záznamov verejnosti. Práca s archívnymi materiálmi a found footage súvisí s tematikou, ktorej sa s obľubou venuje: históriou, pamäťou, stratou.


Thea JaCobra (1995)
Multidisciplinárny nebinárny umelec narodený v Českej republike, momentálne žije a tvorí v Taliansku. Dlhodobo a intenzívne sa venuje telu ako ústrednému fenoménu svojej tvorby. V práci využíva spektrum médií, ako sú fotografia, performance a koncept, s cieľom preskúmať rôzne aspekty queer identity. Zatiaľ čo vo fotografickej práci kriticky skúma súhru tela v rámci konštruktov heteronormativity, konceptuálne projekty a predstavenia sa zaoberajú témami komunity a spirituality.


Eduard Klena jr. (1988)
Multimediálny umelec, ktorý začal svoje výtvarné štúdium na VŠVU v Bratislave, následne pokračoval na Skvořeckého akademii v Prahe, presunul sa na Sookmyung university v Soule, aby sa okruhom vrátil na grafiku a voľné umenie nazad do Bratislavy. Od roku 2018 absolvoval rôzne výtvarné rezidenčné pobyty na Ukrajine, Slovensku, v Španielsku a Japonsku. Vystavoval samostatne a kolektívne na Slovensku, v Nemecku, Kórei, Dánsku, Taliansku, Číne, Peru, Taiwane a na Ukrajine. Venuje sa urbanizmu, architektúre a sociálnym vzťahom v nich. Využitím média kresby, digitálnej grafiky, filmu, videa a animácie rozoberá spoločenské a sexuálne menšiny. Od roku 2021 sa venuje aj kurátorstvu výtvarného umenia v projektoch v Bulharsku a na Slovensku.

 

Ďalšie opakovanie udalosti

dátum začatia čas začatia dátum ukončenia čas ukončenia
19.4.2024 - - -
20.4.2024 - - -
21.4.2024 - - -
22.4.2024 - - -
23.4.2024 - - -
24.4.2024 - - -
25.4.2024 - - -
26.4.2024 - - -
27.4.2024 - - -
28.4.2024 - - -
29.4.2024 - - -
30.4.2024 - - -
1.5.2024 - - -
2.5.2024 - - -
3.5.2024 - - -
4.5.2024 - - -
5.5.2024 - - -
6.5.2024 - - -
7.5.2024 - - -
8.5.2024 - - -
9.5.2024 - - -
10.5.2024 - - -
11.5.2024 - - -
12.5.2024 - - -
13.5.2024 - - -
14.5.2024 - - -
15.5.2024 - - -
16.5.2024 - - -
17.5.2024 - - -
18.5.2024 - - -
19.5.2024 - - -
20.5.2024 - - -
21.5.2024 - - -
22.5.2024 - - -
23.5.2024 - - -
24.5.2024 - - -
25.5.2024 - - -
26.5.2024 - - -
27.5.2024 - - -
28.5.2024 - - -
29.5.2024 - - -
30.5.2024 - - -
31.5.2024 - - -
1.6.2024 - - -
2.6.2024 - - -
3.6.2024 - - -
4.6.2024 - - -
5.6.2024 - - -
6.6.2024 - - -
7.6.2024 - - -
8.6.2024 - - -
9.6.2024 - - -
  Výstava | Krajská galéria v Prešove | Pridal: | čítané: 188 krát |  diskusia (0)