PIS: aktuálne informácie o meste, radnici a spoločenských, kultúrnych a športových akciach v regióne

https://pis.sk/podujatie/11722/umenie_podkarpatskej_rusi_1919__1938_-_ceskoslovenska_stopa.html

Umenie Podkarpatskej Rusi 1919 – 1938 / Československá stopa

21.7.2024 < Krajská galéria v Prešove < Výstava

názov: Umenie Podkarpatskej Rusi 1919 – 1938 / Československá stopa
kurátor: Miroslav Kleban
trvanie: 23. 5. – 13. 10. 2024
miesto: Krajská galéria v Prešove, Hlavná 51, 08001 Prešov
vernisáž: 23. 5. 2024 o 17:00


Expozičný projekt mapujúci umenie a kultúrne súvislosti na území bývalej Podkarpatskej Rusi je obmenenou reprízou výstavy, ktorú v roku 2019 pripravila Východoslovenská galéria v rámci výstavnej dramaturgie, ktorá v rokoch 2018 – 2019 reagovala na historické udalosti a výročia vzniku 1. ČSR. Výstavný projekt prebiehal v spolupráci s viacerými múzeami, galériami a archívmi na Slovensku, v Českej republike a Ukrajine. Ďalšou významnou a nevyhnutnou spoluprácou v rámci danej témy bola spolupráca so Zakarpatským Múzeom Jozefa Bokšaja v Užhorode. Žiaľ, o 5 rokov neskôr, pri reprízovaní výstavy je však nutné skonštatovať, že nevyhnutná musí byť aj pozmenená koncepcia v rámci výberu diel. Kvôli agresívnemu vojenskému konfliktu, ktorý prebieha u našich východných susedov od februára 2022, nie je možné prezentovať významnú zbierku kolekcie umenia Podkarpatskej Rusi práve zo zbierok užhorodského múzea. Symbolicky je táto výstava prezentáciou a potvrdením hodnôt masarykovských čias, nášho slobodného a demokratického spolunažívania v jednotnej a silnej Európe. S nádejou v lepšie zajtrajšky venujeme túto expozíciu symbolicky a empaticky našim kolegom z Ukrajiny, ale aj celému ukrajinskému ľudu.
O území Podkarpatskej Rusi sa zvykne hovoriť ako o „stratenej zemi“, zabudnutej zemi“, či „zmiznutom svete“. Súdobá literatúra označuje Podkarpatskú Rus ako romantickú zem, ktorej krásy sa začínajú objavovať pre zvyšok republiky, avšak veľakrát sa zdôrazňuje aj jej sociálna zaostalosť a nepokojná atmosféra. Vedecko-výskumný a výstavný projekt, ktorý mapuje kultúrne dianie a umeleckú produkciu územia bývalej Podkarpatskej Rusi pokračuje ako samostatná výskumná aktivita v nadväznosti na súvislosti medzivojnového umenia, predovšetkým na košický okruh 20. a 30. rokov 20. storočia, známy pod súhrnným názvom Košická moderna. Obdobie medzivojnového umenia na Podkarpatskej Rusi v kontexte Košickej moderny (alebo v merítku stredoeurópskeho umenia) doposiaľ nepredstavuje adekvátne spracovanie z pohľadu slovenskej, či českej umenovedy. Aj z toho dôvodu je táto téma atraktívna, nielen pre lokálne dejiny umenia na východnom Slovensku, ale pri systematickom a komplexnom spracovaní má ambíciu doplniť kontext širších vzťahov československej umeleckej scény.

 

Ďalšie opakovanie udalosti

dátum začatia čas začatia dátum ukončenia čas ukončenia
21.7.2024 - - -
22.7.2024 - - -
23.7.2024 - - -
24.7.2024 - - -
25.7.2024 - - -
26.7.2024 - - -
27.7.2024 - - -
28.7.2024 - - -
29.7.2024 - - -
30.7.2024 - - -
31.7.2024 - - -
1.8.2024 - - -
2.8.2024 - - -
3.8.2024 - - -
4.8.2024 - - -
5.8.2024 - - -
6.8.2024 - - -
7.8.2024 - - -
8.8.2024 - - -
9.8.2024 - - -
10.8.2024 - - -
11.8.2024 - - -
12.8.2024 - - -
13.8.2024 - - -
14.8.2024 - - -
15.8.2024 - - -
16.8.2024 - - -
17.8.2024 - - -
18.8.2024 - - -
19.8.2024 - - -
20.8.2024 - - -
21.8.2024 - - -
22.8.2024 - - -
23.8.2024 - - -
24.8.2024 - - -
25.8.2024 - - -
26.8.2024 - - -
27.8.2024 - - -
28.8.2024 - - -
29.8.2024 - - -
30.8.2024 - - -
31.8.2024 - - -
1.9.2024 - - -
2.9.2024 - - -
3.9.2024 - - -
4.9.2024 - - -
5.9.2024 - - -
6.9.2024 - - -
7.9.2024 - - -
8.9.2024 - - -
9.9.2024 - - -
10.9.2024 - - -
11.9.2024 - - -
12.9.2024 - - -
13.9.2024 - - -
14.9.2024 - - -
15.9.2024 - - -
16.9.2024 - - -
17.9.2024 - - -
18.9.2024 - - -
19.9.2024 - - -
20.9.2024 - - -
21.9.2024 - - -
22.9.2024 - - -
23.9.2024 - - -
24.9.2024 - - -
25.9.2024 - - -
26.9.2024 - - -
27.9.2024 - - -
28.9.2024 - - -
29.9.2024 - - -
30.9.2024 - - -
1.10.2024 - - -
2.10.2024 - - -
3.10.2024 - - -
4.10.2024 - - -
5.10.2024 - - -
6.10.2024 - - -
7.10.2024 - - -
8.10.2024 - - -
9.10.2024 - - -
10.10.2024 - - -
11.10.2024 - - -
12.10.2024 - - -
13.10.2024 - - -
  Výstava | Krajská galéria v Prešove | Pridal: | čítané: 379 krát |  diskusia (0)