PIS: aktuálne informácie o meste, radnici a spoločenských, kultúrnych a športových akciach v regióne

https://pis.sk/podujatie/11740/matrica_ako_ring.html

Matrica ako ring

21.7.2024 < Krajská galéria v Prešove < Výstava

Názov výstavy: Matrica ako ring
Autori: Peter Valiska-Timečko & Stanislav Piatrik
Usporiadateľ: Krajská galéria v Prešove
Kurátorka výstavy: PhDr. Alena Vrbanová, PhD.
Miesto: Krajská galéria v Prešove, Hlavná 51, 08001 Prešov
Vernisáž: 30. máj 2024/17:00
Trvanie: 30. 5. – 15. 9. 2024


Výstava Matrica ako ring dvojice slovenských vizuálnych umelcov Stanislava Piatrika (1979) a Petra Valisku-Timečka (1985) zahŕňa živú performanciu a výber ich spoločných grafických diel. Piatrik a Valiska začali svoju umeleckú spoluprácu ešte počas doktorandského štúdia na Fakulte výtvarných umení Akadémie umení v Banskej Bystrici v roku 2013. Obaja tu študovali odbor voľnej grafickej tvorby.
Autorov spája myšlienka nielen rozšíriť hranice striktne chápaného grafického média, ale aplikovať tu aj novú ikonografiu a experimentálne realizačné postupy. Tieto ambície ich doviedli k rôznym formám akčnej, interaktívnej a participatívnej tvorby blízkej médiu grafiky, no súčasne výrazne prekračujúcej jej hranice. Od roku 2013 spoločne verejne vystupujú s projektom Matrica ako ring. Prvou takouto performatívnou grafikou bolo ich vystúpenie na pôde Fakulty výtvarných umení v Banskej Bystrici a vo Východoslovenskej galérii v Košiciach (2013), kde autori vytvárali matricu pomocou reálneho súboja motorovými pílami. Na podlahe ringu vzniká grafická matrica zárezmi do materiálu, z ktorého následne tlačia veľké formáty grafiky. Tie potom postprodukčne upravujú a tvoria digitálne grafiky a sieťotlače. Týmto plynúcim a zakaždým novým dielom, nadväzujú autori na akčné a intermediálne presahy v slovenskej grafike 60. a 70. rokov 20. storočia v novom jazyku a aktuálnych témach.
Valiskove diela – grafiky, objekty, inštalácie a akcie sú rámcované pojmami ako grafické stopy, vrstvy a sedimenty, pričom reflektuje sociálne témy súčasnej civilizácie a prejavy jej (ne)kultúry, akými sú zneužívanie moci – politickej a majetkovej, všíma si agresívne formy manipulácie ľudí, ale aj tému exploatujúcej ľahostajnosti voči slabším.
Piatrik vo svojej tvorbe rieši oblasť intermediálnej projekcie formami filmu, videa, fotografie a perfomancie v sakrálnom a profánnom prostredí. Individuálne a novým spôsobom interpretuje témy vzťahu reality a spirituality a transcendencie. Autor usiluje o stieranie limitov vizuálnych médií a veľmi citlivo odkrýva rozhranie vnútornej a fyzickej existencie človeka dnes.
Umeleckí performeri – grafici ako „zápasníci“ útočia na seba netradičnými bojovými a grafickými nástrojmi – motorovými pílami. V skutočnosti však vedú dialóg o umení, ktorý pripomína zápas – boj o miesto na umeleckom poli a matrici. Vytvárajú zárezy a štruktúry, ktoré nesú symboliku demontáže a búrania čohosi starého, prežitého a potrebu vytvoriť svoje nové teritórium – v umení, aj v bežnom živote. Ring ako scéna pre zápas sa postupne mení na umelecký akt a jeho podlaha sa stáva matricou. Výsledkom je nielen akcia, ale súčasne environment a nová, neopakovateľná matrica, pripravená k tlači. Na výstave sú zastúpené grafické diela, ktoré sú výsledkom spoločných performancií autorov z cyklu Matrica ako ring v priebehu posledných desiatich rokov. Súčasťou vernisáže je živá performancia autorskej dvojice Valiska-Timečko & Piatrik.

 

Ďalšie opakovanie udalosti

dátum začatia čas začatia dátum ukončenia čas ukončenia
21.7.2024 - - -
22.7.2024 - - -
23.7.2024 - - -
24.7.2024 - - -
25.7.2024 - - -
26.7.2024 - - -
27.7.2024 - - -
28.7.2024 - - -
29.7.2024 - - -
30.7.2024 - - -
31.7.2024 - - -
1.8.2024 - - -
2.8.2024 - - -
3.8.2024 - - -
4.8.2024 - - -
5.8.2024 - - -
6.8.2024 - - -
7.8.2024 - - -
8.8.2024 - - -
9.8.2024 - - -
10.8.2024 - - -
11.8.2024 - - -
12.8.2024 - - -
13.8.2024 - - -
14.8.2024 - - -
15.8.2024 - - -
16.8.2024 - - -
17.8.2024 - - -
18.8.2024 - - -
19.8.2024 - - -
20.8.2024 - - -
21.8.2024 - - -
22.8.2024 - - -
23.8.2024 - - -
24.8.2024 - - -
25.8.2024 - - -
26.8.2024 - - -
27.8.2024 - - -
28.8.2024 - - -
29.8.2024 - - -
30.8.2024 - - -
31.8.2024 - - -
1.9.2024 - - -
2.9.2024 - - -
3.9.2024 - - -
4.9.2024 - - -
5.9.2024 - - -
6.9.2024 - - -
7.9.2024 - - -
8.9.2024 - - -
9.9.2024 - - -
10.9.2024 - - -
11.9.2024 - - -
12.9.2024 - - -
13.9.2024 - - -
14.9.2024 - - -
15.9.2024 - - -
  Výstava | Krajská galéria v Prešove | Pridal: | čítané: 205 krát |  diskusia (0)