Pri zobrazovaní stránky používate aktívny script na blokovanie prídavných modulov (adBlocker). Pre správne zobrazenie všetkých sekcií ho deaktivujte.
obsah:

dnes je Tuesday - 25. September 2018 - Vladislav | zajtra Edita

PIS.sk

Mestský program 770. výročia prvej písomnej zmienky: FILM, DIVADLO

Kedy: udalosť sa už konala < Prešov - mesto < Divadlo

2. 11. 2017 (štvrtok) / 18:30 / KONFETY / HB – Divadlo Jonáša Záborského v Prešove, Hlavná 48 /
I. Lausund, réžia: R. Maroš / divadlo / www.djz.sk


4. 11. 2017 (sobota) / 16:00 / PYŠNÁ PRINCEZNÁ / Literárna kaviareň VIOLA, Tkáčska 2 /
Divadlo Portál, divadelné predstavenie pre rodičov s deťmi / www.divadloportal.sk


8. 11. 2017 (streda) / 19:00 / KRÁĽ UBU / VS – Divadlo Alexandra Duchnoviča v Prešove,
Jarková 77 / A. Jarry, réžia: B. Mazúch / divadlo / www.divadload.sk


9. 11. 2017 (štvrtok) / 18:30 / NIKOLA ŠUHAJ - predpremiéra / VS – Divadlo Jonáša Záborského
v Prešove, Námestie legionárov 6 / M. Náhlík, M. Husovský, V. Mikula, réžia: M. Náhlík /
divadlo / www.djz.sk


9. 11. 2017 (štvrtok) / 18:30 / SOM JEDNODUCHO ŽENA / Súkromné konzervátorium
D. Kardoša, M. Benku 7 / Stand-up comedy na témy, ktoré trápia ženy / www.skdk.sk


10. 11. 2017 (piatok) / 18:30 / NIKOLA ŠUHAJ – svetová premiéra / VS – Divadlo Jonáša
Záborského v Prešove, Námestie legionárov 6 / M. Náhlík, M. Husovský, V. Mikula, réžia:
M. Náhlík / divadlo / www.djz.sk


11. 11. 2017 (sobota) / 16:00 / HUSLE ČI KLAVÍR? / Literárna kaviareň VIOLA, Tkáčska 2 /
hudobná rozprávka pre deti / www.literarnakaviaren.sk


11. 11. 2017 (sobota) / 18:30 / NIKOLA ŠUHAJ – II. premiéra / VS – Divadlo Jonáša Záborského
v Prešove, Námestie legionárov 6 / M. Náhlík, M. Husovský, V. Mikula, réžia: M. Náhlík /
divadlo / www.djz.sk


12. 11. 2017 (nedeľa) / 16:00 / DANKA A JANKA / Kultúrne stredisko PKO – Solivar, Solivarská 80 /
Divadlo pre deti od 4 rokov / www.babadlo.sk


12. 11. 2017 (nedeľa) / 16:00 / DOBRODRUŽSTVÁ MYDLINKY A BUBLÍKA V BUBLILANDE /
kino Scala, Masarykova 7 / Predstavenie pre deti / www.pkopresov.sk


14. 10. 2017 (utorok) / 18:30 / TRÓN MILOSRDENSTVA / MS – Divadlo Jonáša Záborského
v Prešove, Námestie legionárov 6 / N. LaBute, réžia: J. Nvota / divadlo / www.djz.sk


14. 11. 2017 (utorok) / 19:30 / KINO POCITY: LAJKA / Wave ~ CNK, Hlavná 121 / ČR, 2017,
87 min, r. Aurel Klimt / film / www.wave.sk


15. 11. 2017 (streda) / 18:30 / NIKOLA ŠUHAJ / VS – Divadlo Jonáša Záborského v Prešove,
Námestie legionárov 6 / M. Náhlík, M. Husovský, V. Mikula, réžia: M. Náhlík / divadlo /
www.djz.sk


15. 11. 2017 (streda) / 19:00 / OKRESNÝ ŠPITÁL ALEBO PLUKOVNÍKOVA ŽENA /
VS – Divadlo Alexandra Duchnoviča v Prešove, Jarková 77 / CH. Bojčev, réžia: P. Pražmári /
divadlo / www.divadload.sk


16. 11. 2017 (štvrtok) / 18:30 / AUDIENCIA / MS – Divadlo Jonáša Záborského v Prešove,
Námestie legionárov 6 / V. Havel, réžia: M. Zákostelecký / divadlo / www.djz.sk


16. 11. 2017 (štvrtok) / 19:00 / DIVADELNÝ KABINET VÝCHODŇARA – KONspiritual &
Adalbert (CZ) / Wave ~ CNK, Hlavná 121 / premiéra divadelnej hry a koncert / www.wave.sk


18. 11. 2017 (štvrtok) / 16:00 / TRI PRASIATKA / Rozprávka na motívy Ľ. Farkaša /
17:30 / TLKOT – Človek je rodom tanečník / Hudobno-pohybové divadlo o láske
a manipulácii / Súkromné konzervátorium D. Kardoša, M. Benku 7 / www.skdk.sk


18. 11. 2017 (sobota) / 16:00 / ZLATÁ PRIADKA / Literárna kaviareň VIOLA, Tkáčska 2 / divadelné
predstavenie pre rodičov s deťmi / www.cililing.sk
18. 11. 2017 (sobota) / 19:00 / FARAÓNI / VS – Divadlo Alexandra Duchnoviča v Prešove,
Jarková 77 / O. F. Kolomijec, réžia: Z. Galková / divadlo / www.divadload.sk


18. 11. 2017 (sobota) / 19:00 – 24:00 / NOC DIVADIEL / Nová budova – Divadlo Jonáša
Záborského v Prešove, Námestie legionárov 6 / Ôsmy ročník celoslovenského podujatia
európskeho významu / divadlo / www.djz.sk


18. 11. 2017 (sobota) / 21:00 / NIKOLA ŠUHAJ / VS – Divadlo Jonáša Záborského v Prešove,
Námestie legionárov 6 / M. Náhlík, M. Husovský, V. Mikula, réžia: M. Náhlík / Noc divadiel /
www.djz.sk


19. 11. 2017 (nedeľa) / 16:00 / NEBOJSA / VS – Divadlo Alexandra Duchnoviča v Prešove,
Jarková 77 / na motívy rozprávky P. Dobšinského, réžia: Z. Galková / divadlo /
www.divadload.sk


19. 11. 2017 ( nedeľa ) / 16:00 / ŠÍPKOVÁ RUŽENKA / Kultúrne stredisko PKO – Solivar,
Solivarská 80 / divadlo pre deti od 5 rokov / www.babadlo.sk


20. 11. 2017 (pondelok) / 18:30 / ŽENBA / MS – Divadlo Jonáša Záborského v Prešove,
Námestie legionárov 6 / N. V. Gogoľ, réžia: S. Sprušanský / divadlo / www.djz.sk


21. 11. 2017 (utorok) / 18:30 / VŠETKO NAJLEPŠIE / HB – Divadlo Jonáša Záborského v Prešove,
Hlavná 48 / V. Havel, réžia: M. Zákostelecký / divadlo / www.djz.sk


22. 11. 2017 (streda) / 18:30 / DOBRÚ, MAMI / MS – Divadlo Jonáša Záborského v Prešove,
Námestie legionárov 6 / M. Norman, réžia: J. Nvota / divadlo / www.djz.sk


22. 11. 2017 (streda) / 19:00 / KRČMA POD ZELENÝM STROMOM (SLOVENSKÁ RAPSÓDIA
PO RUSÍNSKY) / VS – Divadlo Alexandra Duchnoviča v Prešove, Jarková 77 / P. Kováčik,
réžia: M. Oľha / divadlo / www.divadload.sk


23. 11. 2017 (štvrtok) / 18:00 / PO ZÁRUKE / Literárna kaviareň VIOLA, Tkáčska 2 / Premietanie
dokumentu v rámci projektu KineDok / film / www.kinedok.net


24. 11. 2017 (piatok) / 18:30 / NIKOLA ŠUHAJ / VS – Divadlo Jonáša Záborského v Prešove,
Námestie legionárov 6 / M. Náhlík, M. Husovský, V. Mikula, réžia: M. Náhlík / divadlo /
www.djz.sk


25. 11. 2017 (sobota) / 16:00 / FURMAN Z LISA IDE / Literárna kaviareň VIOLA, Tkáčska 2 /
hudobná rozprávka v rusínskom jazyku / divadlo / www.literarnakaviaren.sk


26. 11. 2017 (nedeľa) / 16:00 / DIOČINA / Kultúrne stredisko PKO – Solivar, Solivarská 80 /
Hosť mesiaca: divadlo ODIVO / divadlo pre deti od 3 rokov / www.babadlo.sk


26. 11. 2017 (nedeľa) / 18:30 / EUGEN ONEGIN / HB – Divadlo Jonáša Záborského v Prešove,
Hlavná 48 / A. S. Puškin, réžia: M. Pecko / divadlo / www.djz.sk


27. 10. 2017 (pondelok) / 18:00 / VLADO BENKO: PASTIER / Literárna kaviareň VIOLA,
Tkáčska 2 / Levočská divadelná spoločnosť, monodráma / divadlo / www.literarnakaviaren.sk


28. 11. 2017 (utorok) / 18:30 / HOSTINA DRAVCOV / MS – Divadlo Jonáša Záborského
v Prešove, Námestie legionárov 6 / V. Katcha, J. Sibre, réžia: M. Náhlík / divadlo / www.djz.sk


28. 11. 2017 (utorok) / 19:30 / KINO POCITY: HAPPY END (P100) / Wave ~ CNK, Hlavná 121 /
FR / DE / AT, 2017, 107 min, r. Michael Haneke / film / www.wave.sk


29. 11. 2017 (streda) / 18:30 / OBCHOD NA KORZE / HB – Divadlo Jonáša Záborského
v Prešove, Hlavná 48 / L. Grosman, réžia: M. Pecko / divadlo / www.djz.sk


29. 11. 2017 (streda) / 19:00 / KRÁĽ UBU / VS – Divadlo Alexandra Duchnoviča v Prešove,
Jarková 77 / A. Jarry, réžia: B. Mazúch / divadlo / www.divadload.sk


30. 11. 2017 (štvrtok) / 18:30 / ČO KEBY…? / Súkromné konzervátorium D. Kardoša,
M. Benku 7 / O ťažkej ceste za umením a poznaním pravdy, že každá práca je dôležitá,
keď sa robí s láskou / divadlo / www.skdk.sk


30. 11. 2017 (štvrtok) / 18:30 / NIKOLA ŠUHAJ / VS – Divadlo Jonáša Záborského v Prešove,
Námestie legionárov 6 / M. Náhlík, M. Husovský, V. Mikula, réžia: M. Náhlík / divadlo /
www.djz.sk


30. 11. 2017 (štvrtok) / 19:00 / LÁSKAPAVÁŠEŇ B / Kultúrne stredisko PKO – Solivar,
Solivarská 80 / divadlo / Hosť mesiaca: divadlo ODIVO / www.babadlo.sk

 
  Divadlo | PO | Pridal: Redakcia PIS | čítané: 300 krát |  diskusia (0) |  

PRIHLÁSENIE

zabudol som heslo

Užívateľ neprihlásený. Registrácia

INZERCIA

ico

Reality: Predám (73112)

Na predaj rodinný dom alebo chalupu s celoročným využitím v Jakubovanoch okr. Sabinov. Dom prešiel čiastočnou rek. - v izbách plávajúca podlaha, kuchyňa, kúpeľňa dlažba kúrenie plynové gamátky a kachľová pec. V PRÍPADE ZÁUJMU NÁS KONTAKTUJTE 0907 030 676.

0907030676 | ico | cena: 53.300,-€
ico

Reality: Predám (73212)

Války, pôvodný stav, kachľové pece, na pozemku sú 2 domy, 2 stodoly. Pozemok má prístup z dvoch strán, možnosť výstavby z druhej strany. Elektrika, studňa, plynová a kanal. prípojka. Rovinatý pozemok 1898 m2. Tiché prostredie, dobré dopr. spojenie s PO.

0907030619 | ico | cena: 32.000,-€
ico

Reality: Predám (73214)

Na predaj tehlový dvojpodlažný 7-izbový rodinný dom, pôvodný stav, možné využívať aj ako dvojgeneračné bývanie, samostatné vstupy na prízemie aj poschodie. Súčasťou predaja aj hospod. budovy, garáž. Čiastočne rovinatý pozemok, čiastočne svah.

0907030619 | ico | cena: 65.000,-€
ico

Reality: Predám (73084)

Na predaj 3- izb. rodinný dom - novostavba, pozemok o celkovej výmere 2353 m2, zastavaná plocha 116 m2, úžitková plocha cca 95 m2, v obci Hubošovce, okr. Sabinov, od centra mesta Prešov vzdialená len 14 km. Tiché vidiecke prostredie.

0907030622 | ico | cena: 209.000,-€
ico

Reality: Predám (73114)

Byt je po rekonštrukcii, riešený ako bezbariérový. 3. poschodie/3, orientácia bytu V/Z. Kuchyňa je riešená v centre bytu, prepojená s jedálňou. K bytu patrí veľká murovaná pivnica s oknom, výmera cca 12 m2. Bytový dom je po kompletnej rekonštrukcii.

0907030623 | ico | cena: 119.500,-€
Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním súborov cookies, ktoré slúžia na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti. OK

© Copyright 2000 - 2015 Vádium s.r.o., 2015 - 2018 Vádium-IT, s.r.o., Prešov
Powered by Tesmur:CMS